Trang chủ > Lớp Giáo lý

Ni sư Tuệ Liên chia sẻ trực tuyến Ý nghĩa sám hối trong Phật giáo

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 12566 . Đăng: 11/08/2021In ấn

 

Ni sư Tuệ Liên chia sẻ trực tuyến Ý nghĩa sám hối trong Phật giáo

 

Ngày 06/8/2021 (nhằm ngày 28/6/Tân Sửu), Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài Ý NGHĨA SÁM HỐI TRONG PHẬT GIÁO (tiếp theo), giải thích phương pháp sám hối thuộc về lý đó là Vô sanh sám hối.


 

 

 

Hôm nay là ngày sám hối, đạo tràng tụng Hồng Danh Bửu sám, Sám hối Hồng Danh là lạy 108 lạy.

Trong Hồng Danh Bửu sám có câu:

"Các nghiệp ác tạo thành từ trước,

Tham, sân, si, đã trót gieo nhân,

Từ lời, từ ý, từ thân,

Nay con sám hối một lần trọn xong".

Thật sự không phải chỉ có một đoạn thế này trong Hồng Danh sám hối, từ đoạn đầu tiên đã thấy rất nhiều ý nghĩa và có liên quan đến vấn đề mà chúng ta gọi là Vô sanh sám hối. Sám hối không phải là cầu phước "ở cõi Thiên nhân, Thinh Văn, Duyên giác", mà chỉ cầu mong "bậc Tối thượng thừa".

Đây nói lên tâm nguyện của chúng ta phải:

"Phát lòng Chánh Giác,

Nguyện cùng chúng sanh,

Khắp cùng pháp giới,

Một lúc được thành,

Bồ đề Vô thượng".

Và còn rất nhiều câu trong bài như:

"Các nghiệp chướng tạo gây thế ấy,

Nguyện diệt tiêu một mảy chẳng còn.

Trí minh niệm khắp đầy tròn,

Độ sanh bất thối, sắt son một lòng".

Vừa sám hối mà tâm chúng ta có sự độ sanh.

Câu tiếp theo:

"Dầu cùng tận hư không thế giới,

Tận chúng sanh tội lỗi não phiền.

Phước con hồi hướng khắp miền,

Cũng như bốn Pháp vô biên, vô cùng".

Có nhiều kinh điển nói, nếu tội lỗi mà có hình tướng để ghi chép lại thì cả hư không cũng không thể chứa hết được. Nhưng tội từ tâm vì không hình tướng cho nên chúng ta phải diệt tội từ tâm.

Hàng ngày chúng ta đọc Hồng Danh Bửu sám với những câu mà chúng ta hiểu và cảm nhận được, có nhiều xúc cảm từ trong tâm để chúng ta thành tâm sám hối, thì dù chỉ đọc thời kinh chúng ta cũng có thể giảm được phần nào nghiệp chướng.

 

 

Ni sư nói rõ về Vô sanh sám hối gồm có hai phần là Quán tâm vô sanh và Quán pháp vô sanh.

1/ Quán tâm vô sanh: Đây là ý trong kinh Kim Cang "Tâm quá khứ không thể được, Tâm hiện tại chẳng có, Tâm vị lai cũng không". Ở đây muốn nói rằng ta phải thấy:

"Tội khởi từ tâm sám tại tâm,

Tâm bằng diệt dứt tội tiêu trầm.

Tội tiêu tâm diệt hai đàng dứt,

Sám hối như vầy mới thật chân".

Trong kinh Pháp Cú cũng nói rằng tâm dẫn đầu các pháp:

"Trong các Pháp do tâm làm chủ,

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên.

Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền,

Như xe lăn bánh, khổ liền theo sau.

 

Trong các Pháp do tâm làm chủ,

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên.

Tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền,

Như hình dọi bóng, vui liền theo sau".

(Kinh Pháp cú - Ni trưởng Huỳnh Liên phổ thơ)

Nhiều kinh điển đã nói, tất cả đều do tâm tạo "tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức", từ đó chúng ta mới hiểu được vấn đề muốn quán tâm để sám hối theo cách Vô sanh sám hối.

Ni sư đã dẫn chứng những câu chuyện nội dung nói về tâm, để quý Phật tử hiểu và nắm rõ về vấn đề Quán tâm vô sanh.

2/ Quán pháp vô sanh: quán sát thực tướng của các pháp. Chữ thật tướng nghĩa là cái tướng đó không sanh không diệt, không bị thời gian biến đổi, cho nên cũng gọi là chơn tâm Phật tánh, như trong kinh Pháp Hoa đã dạy: "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".

Đạo Phật của chúng ta là đạo bình đẳng, ai cũng có thể thành Phật nếu như chúng ta biết tu, "Chơn tu thành Phật, Phật là người tu".

Trong cuộc sống hàng ngày không làm sao tránh khỏi lỗi lầm từ thân khẩu ý gây tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện, không ai ác hoàn toàn cũng không ai thiện hoàn toàn một khi vẫn còn là chúng sanh. Cho nên chúng ta muốn được trong sạch thảnh thơi, dứt bỏ được lỗi lầm thì phải thực hành phương pháp sám hối. Quý Phật tử phải hiểu phương pháp sám hối có sự có lý, trong lý có sự và trong sự có lý, chúng ta cần phải chọn phương pháp nào thích hợp với mình để thành tâm sám hối thì mới thật sự có lợi ích. 

 

Những hình ảnh ghi nhận:

 

 

   

 

 

 

 

Ban Truyền thông NGHPKS

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ