Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết

Hạt giống tâm Bồ đề

Tác giả: HT. Giác Toàn.  
Xem: 3902 . Đăng: 15/12/2020In ấn

 

Hạt giống tâm Bồ đề


 

 

HẠT GIỐNG TÂM BỒ ĐỀ

 

*Kính dâng Giác linh Trưởng lão HT. Giác Phúc

trước giờ tống biệt Kim quan Trà-tỳ (02/11/Canh Tý)

 

Thành tựu công hạnh viên dung

Tâm tánh đức hiền lan toả

Tưởng tri mô phạm hành trì

Niệm từ thân tướng trang nghiêm

Giác giác ta bà hư huyễn

Linh thiêng trần thế phù du

Trưởng dưỡng căn sâu thuần thiện

Lão tùng tích luỹ công phu

Hoà đời, hoà đạo thong dong

Thượng tứ, thượng ân điều ngự

Giác tha lợi chúng đồng tu

Phúc đức tam thân, tứ trí

Thành tựu giới thân huệ mạng

Viên minh tuệ giác long lanh

Hội tụ chiếu soi trần mộng

Đồng tu đồng chứng hoá thành

Chứng ngộ ta người tĩnh lặng

Minh minh nhàn hạ thiên sanh

Tăng phúc, tăng duyên thù thắng

Trưởng tích thường nhiên trọn lành

Giáo kết sa môn tĩnh lự

Đoàn viên tứ chúng du hành

Bốn pháp khổ tập diệt đạo

Hệ biệt truyền thọ ứng trau

Phái phái trùng trùng duyên khởi

Khất xin cầu pháp nhiệm mầu

 học ngàn nhà ứng dụng

Viện hoằng khai thị nhịp cầu

Chủ bạn tương giao truyền tụng

Pháp Phật xưa sau mật đào

Viện chứng đời đời thu dụng

Minh minh chiếu diệu dạt dào

Đăng đèn chơn lý sáng soi

Quang thiền ngời ngời hiển hoá

Quận huyện thành thị thôn quê

Hai, ba, năm, mười… nhuần rạng

Thành nhân gian tụ khứ hề

Phố phường lung linh diễm ảo

Hồ thiêng khắc đậm nẻo về

Chí nguyện từ bi hỷ xả

Minh quang ươm hạt bồ đề

Tân cựu quán trừng khiêm hạ

Viên dung sanh tử sơn khê

Tịch lặng ngàn trùng sương khói

Hưởng hưởng mây trắng du hề

Thọ thọ âm ba đồng vọng

Tám chánh đạo Thánh nguyện thề

Mươi mười tròn đầy ước mộng

Lăm lăm mài miệt đường quê

Năm tháng thời gian bất tận

Hạ thu đông xuân đề huề

Lạp chứng song hành phẩm hạnh

Năm dài sạch bóng lầm mê

Mươi mười định huệ nhàn du

Bảy cội bồ đề nền tảng

Năm nghiệp ấm ma xa lìa

Nhẹ tợ mây trời mát dịu

Nhàng bóng thuyền trăng sương khuya

Cao ngất chín tầng sen báu

Đăng đèn trí huệ bừng khai

Phật nhật tăng huy thường chuyển

Quốc độ pháp luân mười phương

An khang vĩnh chấn tông phong

Trụ tứ ngã chơn tịnh lạc

Niết chi bất sanh thắng diệu

Bàn chi bất diệt tâm thiền.

PV. Minh Đăng Quang, mùng 02/11/Canh Tý-2020

 TM.  Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái

Sa-môn Giác Toàn
----ooOoo----

Nguồn: daophatkhatsi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ