Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết

Cảm niệm của Như Lai Thiền Tự - Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc

Xem: 3750 . Đăng: 15/12/2020In ấn

 

Cảm niệm của Như Lai Thiền Tự - Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc

 

Ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni, Ban Tổ chức tang lễ, cùng toàn thể môn đồ pháp quyến.

Trong giờ phút trang nghiêm này, thay mặt tứ chúng Như Lai Thiền Tự - Hoa Kỳ xin được dâng lên Giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng đôi dòng tưởng niệm.

 Kính bạch Giác linh Trưởng lão!

Chúng con từ Hoa Kỳ vẫn còn trong mùa đại dịch, nên lực bất tòng tâm, không thể làm trọn lễ của người con trò Khất sĩ, thôi thì phủ phục hướng về nơi đất mẹ, thọ nhận tâm tang mà lòng còn nghẹn lẽ bi thương, kính tiếc.

Mượn tạm trần gian đôi lời văn vẻ để thay cho tiếng lòng thổn thức, tỏ bày, tiếc thương, để nói lên tận đáy lòng mình một nỗi niềm mất mát khôn nguôi khó tả.

Kính bạch Giác linh!

Từ nay, sứ mệnh của bậc Sa-môn đã mãn,

Bậc Tôn trưởng trọn lễ hầu Thầy đã vẹn

Một Tỳ-kheo khi đã cất bước ra đi, là một đời tôn thờ lý tưởng, bởi sự khiêm cung, hoà nhã, người đã ôm trọn tất cả những bất đồng để bao dung, để giữ gìn nét đạo hiền cho tông môn, Tổ thầy, huynh đệ.

Vẫn như in,

Cái thuở còn Du Tăng Khất Sĩ,

Người tiếp nối Pháp sư vân hành các xứ miền Nam, Trung Bộ,

Kiến lập đạo tràng, khai mở tông phong.

Khi thì hiện thân của một bậc Thầy uy nghiêm lãnh đạo,

Lúc thì hạ mình âm thầm vác từng viên gạch, đào từng cái giếng cho Ngọc Hương, Ngọc Hưng, Ngọc Hạnh, Ngọc Thuận, Ngọc Sơn, Trung Tâm, Pháp Viện, …

Mở mang mối đạo, giáo hoá Đông Tây, làm nơi lưu trú cho giáo đoàn du phương ngơi nghỉ.

Rồi khi phận việc đã tròn,

Người lên đường sang Hoa Kỳ hoằng hoá (2007 – 2011), hay đúng hơn là để làm tròn hiếu đạo. Nơi đây đã hằng sâu bao kỷ niệm của một bậc Thầy uy nghiêm, một người học trò trung kiên nhẫn chịu, người nằm lòng những bài học Sa-di thờ thầy như đã thọ.

Người ít nói, khép mình và luôn tránh duyên tiếp xúc với tín đồ Phật tử để dành trọn thời gian chăm lo hầu Thầy và làm tròn các sứ mệnh khi Giáo hội tin tưởng giao phó.

Tăng Ni Khất Sĩ Hoa Kỳ xin một lòng ghi tạc.

Phải chăng sự ấn chứng của đạo không nằm ở những điều hoa mỹ, mà ở lẽ chơn thường bình dị kính cung của thuở ban sơ nhập đạo.

Kính lạy Giác linh Ngài!

Ngài đã thật sự xứng đáng với một cuộc đời công viên quả mãn. Đạo nghĩa, đạo tình, đạo Linh Sơn nay đã vẹn! Thì ô hô …! Có chăng cái an nhiên tịch diệt chỉ là sự dừng nghỉ ba phen để tiếp tục hành trình Sa-môn là bất tử.

Tâm đồng tâm, nguyện đồng nguyện, xin chứng giám tấm lòng của những người con Thích tử, xem già chết chỉ là một lần thay tấm áo, nên tiếc thương, buồn khổ hay mọi sự ca tụng, có hay không thì các Ngài cũng đã làm tròn bổn nguyện viên dung, mọi kính báo bi ai thôi thì cho đặng việc hậu sinh phải lẽ.

Bái vọng thâm ân một đời giáo dưỡng,

Chứng giám lòng thành tông môn đệ tử

Ngưỡng vọng về phủ phục trước kim quan

Xin thọ lãnh tâm tang bậc Thầy dẫn đạo.

Chí thành đảnh lễ vĩnh biệt Giác linh Hoà thượng Tôn sư.

Kính nguyện Ngài hồi nhập ta bà, giáo hoá quần sanh.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát Ma-ha-tát

Nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Phúc tân viên tịch.

PL.2564, Hoa Kỳ, ngày 14/12/2020.

 TM. Như Lai Thiền Tự

Tỳ-kheo Thích Minh Hồi

Cẩn bút

HT. Minh Hồi

----ooOoo----

Nguồn: daophatkhatsi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ