Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết

Trừng Quán Thu Phong

Tác giả: HT. Giác Toàn.  
Xem: 866 . Đăng: 12/12/2020In ấn

TRỪNG QUÁN THU PHONG    

 

*Tưởng niệm Giác linh HT. Giác Lượng

trước giờ tống biệt linh quang trà tỳ (12.12.2020)

                                             

 Nhất          nhật vô thường mây bay

Tâm          thành cầu nguyện liên đài về nương

Tưởng       tri pháp lữ tha hương

Niệm         Tuệ Đàm Tử mười phương du hành

Giác          tha hồ hải thiên sanh

Linh          thiêng phảng phất mây lành trời Nam

Trưởng     dưỡng căn cội non lam

Lão            lai quy khứ luận đàm mộng xưa

Hòa           Nam hòa Bắc tam thừa

Thượng    ân thượng tứ móc mưa dặm ngàn

Thích        Mâu Ni... tụng lời vàng

Giác           thị giác... trú đạo tràng thiên hương

Lượng       phẩm tích lũy chơn thường

Giáo          dưỡng ngàn dặm náu nương phong trần

Phẩm        hạnh gắn kết xa luân

Tăng         tâm trí đức nối phần thiền gia

Trưởng     kinh luật luận Lăng già

Giáo          Giới - Định - Tuệ... chan hòa Tăng thân

Hội            tụ cùng tử thiên chân

Phật          từ vô lượng truyền nhân phụng thời

Giáo          như bất quyện hộ đời

Tăng         vô sanh nhẫn giúp người trần gian

Già            tướng già tánh nghiêm trang

Khất          xin nuôi dưỡng sen vàng long lanh

               học tích chứa thiện lành

Thế            gian mộng mị loanh quanh vô thường

Giới           ba ngàn... nghiệp vấn vương

Tại             thị như huyễn cát tường trăm năm

Hoa           hồng hoa cúc phạm âm

Kỳ              hồ lang bạc hương trầm bay xa

Nguyên     ủy đức hóa hằng sa

Giáo          huấn nhân quả sơn hà tịch dương

Phẩm        hạnh điều nhiếp nhu cương

Trị             nhật tinh tấn cang trường long đong

Sự              sự trừng quán thu phong

Giáo          kết thường tịnh ánh hồng ngàn phương

Đoàn         Đức Thầy An hoằng dương

Ba              thời quá, hiện, vị... đường thiền quang

Hệ              tông phong chiếc y vàng

Phái           Sa môn... ẩn vô vàn công phu

Khất          xin bá tánh điều nhu

               học trải nghiệm vô ưu thanh lòng

Tân            cựu lai khứ sắc không

Viên           minh bừng ngộ dòng sông ta bà

Tịch           lặng tứ đại phù hoa

Hưởng      thiên thu... nhập bóng tà huy xưa

Thọ            bát thập ngũ niên thừa

Tám          Chánh đạo nở thuyền đưa Niết bàn

Mươi         mười Canh Tý mơ màng

Lăm          lăm trường mộng đạo tràng Tây Phương

Tuổi          đời sáng tối vô thường

Hạ              đạo mặc định Kim cương nẽo về

Lạp            trưởng nung nấu khứ hề

Năm          thời gian... tụ Bồ đề thiền quang

Mươi         mười bàng bạc ngỡ ngàng

              lương còn đó mộng vàng hạc bay

Năm          tháng mây trắng sương mai

Được         mất chìm lắng buông tay an tường

Nhẹ            sắc không, nhẹ vấn vương

Nhàng       vô tư lự, chơn thường tịnh không

Cao            thanh ly xả bụi hồng

Đăng         đèn Chơn lý về trong suối nguồn

Phật          đại từ bi thanh lương

Quốc         độ Tây Trúc miên trường nhàn du.

                                             Tổ đình Nam - Trung, 12/12/2020

                                                             Trần Quê Hương.

 


HT. Giác Toàn

----ooOoo----

Nguồn: daophatkhatsi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người để thuyết giảng, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, như là nguồn tinh thần để mọi người giữ vững thân bằng, an lạc nơi cuộc sống mỗi ngày, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni Giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn trụ trì chùa Thuận Phước (Long An), đã tổ chức thuyết giảng Phật pháp online.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ