Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết

Điếu văn tưởng niệm của Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ - Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng

Tác giả: TK. Minh Điệp.  
Xem: 1690 . Đăng: 09/12/2020In ấn

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HT. GIÁC LƯỢNG - CHỨNG MINH GIÁO ĐOÀN III - TÂN VIÊN TỊCH

Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ

Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày sơ Đông, 2020

Minh Điệp chấp bút

 

Cuộc sinh tử xoay vần chớp nhoáng

Bóng thời gian một thoáng vô thường

Chạnh lòng trong nỗi đau thương

“Tòng lâm thạch trụ” lên đường quy Tây.

 

Nguồn đạo pháp dựng xây khắp cõi

Từ trời Nam vượt khỏi quê nhà

Nửa vòng trái đất bao la

Bóng y Khất sĩ ta bà lưu chân.

 

Thân tứ đại mãn phần một kiếp

Dẫu hai phương vẫn hiệp một lòng

Tấm lòng như mặt nước trong

Báo thân bỏ lại nhập dòng Sa-môn.

 

Nắng vừa tắt hoàng hôn biến chuyển

Mùa vào đông tuyết quyện trắng trời

Âm vang vọng khắp trùng khơi

Một màu tang tóc thay lời tiến linh.

 

Còn đâu nữa bóng hình Trưởng lão

Biệt quê hương truyền đạo xứ người

Ngày nay phát triển tốt tươi

Cội tùng, gốc bách rã rời ai hay?

 

Bậc Tôn trưởng từ rày xa vắng

Hàng đệ tôn mang nặng ơn Ngài

Xưa kia cho đến tương lai

Cùng chung một dáng hình hài xuất gia.

 

Từ chí nguyện Thích-ca chánh pháp

Kết vầng mây ấm áp vô cùng

Cội nguồn có thủy, có chung

Người đi theo chí đại hùng Tổ sư.

 

Mấy mươi năm tâm từ ban rải

Trọn công tu khúc khải hoàn ca

Chúng con từ chốn đường xa

Khấu đầu bái lạy người cha về nguồn.

 

 

Nhớ Giác linh xưa!

 

Đất Việt Nam muôn màu tươi đẹp

Lấy nghĩa nhân đi dẹp hung tàn

Quê hương Bình Định vẻ vang

Vó câu Nguyễn Huệ lên đàng chinh y.

 

Bao thế hệ phân kỳ xứ sở

Trải máu xương rạng rỡ nước nhà

Mấy đời nhân kiệt nở hoa

Giác linh sinh trưởng an hoà thôn sơn.

 

Xã Đập Đá, An Nhơn huyện thị

Trong quê hương tỉnh lỵ địa linh

Làng quê non nước hữu tình

Mẹ cha, thân quyến gia đình ấm êm.

 

Nhờ thuận duyên vào thềm cửa đạo

Thầy Giác An - Trưởng lão đương thời

Du phương từng bước thảnh thơi

Dẫn đoàn Tăng chúng một thời qua đây.

 

Ngôi Tam bảo tự rày nương tựa

Được Thầy ban chỗ dựa tâm lành

Pháp danh Thiện Nhẫn cao thanh

Sớm hôm tu học mong thành hiền nhân.

 

Sau về khuyên phụ thân dâng cúng

Đất Bằng Châu hiến phụng hoàn toàn

Đức Thầy minh chứng hân hoan

Dựng xây tịnh xá Tăng đoàn yên tu.

 

Thuở Giác linh thế phát xuất gia tu học và hành đạo!

 

Hai mươi sáu tuổi đời son trẻ

Ngài quyết tâm theo lẽ xuất trần

Vào chùa cắt ái từ thân

Đức Thầy thâu nhận tinh thần thiết thi.

 

Tại Ngọc Duyên nguyện đi theo Phật

Cạo tóc râu bỏ tật tánh đời

Một năm tu học đầy vơi

Từ ngôi Ngọc Cát được thời giới ban.

 

Trước Tăng chúng y vàng ấm áp

Thầy truyền trao giới pháp trọn lòng

Sa-di mười giới sạch trong

Pháp danh Giác Lượng mênh mông tiền đồ.

 

Được bổ nhiệm hải hồ khắp xứ

Trông coi nhiều Phật sự tốt tươi

Đạo tràng tịnh xá các nơi

Miền Trung nước Việt những thời thuận duyên.

 

Trải bốn năm phận hiền vun đắp

Vừa học tu vừa lập đạo tràng

Được Thầy - Trưởng lão Giác An

Truyền đăng Cụ túc giới ban cho mình.

 

Tại Ngọc Phúc oai linh Tam bảo

Thành Tỳ-kheo đắp áo cà-sa

Từ nay Tăng chúng lục hoà

Một vì Thích tử trong nhà Như Lai.

 

Thuở Giác linh ta bà giáo hoá!

 

Quê hương trăm núi nghìn sông

Sắc trời mấy độ bóng lồng về xuôi

Vai trần nặng gánh đưa nôi

Tình quê, hồn đạo ai thoi thúc lòng?

 

Thân Tỳ-kheo giữa dòng thế sự

Đi giữa đời tâm ngự thiền-na

Bát y trăm nẻo là nhà

Con đường hoá độ còn xa còn dày.

 

Ngài về phố ướp đầy sương phủ

Ngôi Ngọc Đà pháp nhũ rưới ban.

Rồi về Ngọc Cát ngự an

Sau ra Ngọc Bảo - Phan Rang, Tháp Chàm.

 

Đến Ngọc Pháp Ngài làm Phật sự

Sống hiệp hoà pháp lữ đồng môn.

Rồi sang Ngọc Phú sớm hôm

Trong ngoài mọi việc chăm nôm cửa thiền.

 

Ngài lại đến Ngọc Duyên - Bình Định

Tán Bồ-đề hưng thịnh xanh um.

Ngài về Ngọc Hạnh - Kon Tum

Giương cao đức độ phủ trùm hương quê.

 

Đủ nhân duyên Ngài về Ngọc Phúc

Công tu hành gạn đục khơi trong.

Ngọc Quang một sớm vầng đông

Chân trần Ngài bước mênh mông khải hoàn...

 

Trị sự trưởng - Giáo đoàn suy cử

Ngài đảm đương Phật sự nhiều năm

Tài năng, trí tuệ thậm thâm

Làm gương xán lạn ngàn trăm tín đồ.

 

Dòng thế sự cơ đồ ai biết

Do nhân duyên nên biệt quê nhà

Ngài sang Mỹ quốc quê xa

An cư tu học ta bà cõi chung.

 

Nơi đất khách đại hùng lập nguyện

Ngôi Pháp Duyên thực hiện tâm lành

Bước đường mở đạo cao thanh

Ra ngoài thế giới được thành vẻ vang.

 

Ngài đi khắp muôn ngàn chúng hội

Quang lâm nhiều pháp thoại Đông Tây

Xứ Nam, cõi Bắc đó đây

Hoằng truyền chánh pháp dựng xây Tăng-già.

 

Ngài thiên bẩm thơ ca, văn cú

Sáng tác nhiều thi phú tinh anh

Tuệ Đàm Tử, lấy bút danh

Lập nên toà soạn thịnh hành khắp nơi.

 

Ngài hoằng pháp khắp trời Mỹ quốc

Trên chuyến xe cứu độ nhân quần

Thuyền từ chở đạo ai lân

Từng bang, từng hạt lần lần viếng thăm.

 

Trải gió bụi bốn mươi năm chẵn

Đường độ sinh mang nặng tâm hồn

Trời chiều tắt nắng hoàng hôn

Tấm thân giả tạm đổ dồn mòn hao.

 

 

Thời kỳ ẩn thế quy Tây!

 

Bầu trời muôn triệu vì sao

Thế nhân một kiếp biết bao nhiêu người

Ra đời da dẻ hồng tươi

Lìa trần bạc tóc buông lơi vui - phiền.

 

Gần trăm mùa hạ tiễn thu sang

Cỗ xe tứ đại suy tàn một khi

Thuận theo luật định đến kỳ

Tuổi già bóng hạc ngại gì tử sinh.

 

Giữa bước đường đăng trình hoằng hoá

Ngài thâu thần như đoá Vô Ưu

Hương hồn theo Phật nhàn du

Năm tư (54) hạ lạp công phu vuông tròn.

 

Nơi Mỹ quốc mãi còn lưu dấu

Bóng cà-sa neo đậu thuyền từ

Pháp âm mấy chục năm dư

Thi văn, bút pháp tâm tư để đời.

 

Đất Việt Nam vạn lời thương kính

Chúng Tăng Ni bịn rịn vô cùng

Đàn-na lệ thắm, chân rung

Muôn vàn đau xót hãi hùng tâm can.

 

Từ hôm nay hai đàng chia biệt

Ngài xuôi dòng nhập diệt vô sinh

Chúng con hướng nguyện chí tình

Cúi đầu đảnh lễ giác linh chứng lòng.

 

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn III,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến,

Cúi đầu đảnh lễ giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Lượng Tân viên tịch.

Từ đất Ấn xa xôi, hàng Tăng Ni sinh chúng con vô cùng đau buồn khi nghe tin Trưởng lão HT. Giác Lượng thâu thần thị tịch tại Mỹ quốc sau 86 năm ngự cõi hồng trần, trong đó ngự nơi cửa đạo 54 năm.

Là hàng hậu học lớp cháu con nhỏ dại, tuy chúng con không trực tiếp thọ giáo và uống giọt sữa pháp tinh khôi từ Trưởng lão, nhưng Ngài là bậc thạch trụ tòng lâm của tông môn Khất Sĩ nên chúng con đều mang ơn nặng qua sự cống hiến xây dựng và mở đạo của bậc tiền nhân. Đứng trước sự thị hiện nhập diệt của Ngài sau khi mãn duyên cõi tạm, chúng con xin thành kính phân ưu và xin mạn phép chia sẻ nỗi đau thương này.

Từ xứ Phật thiêng liêng, Tăng Ni sinh chúng con xin kết mảnh khăn tang trong tâm khảm, thành tâm phủ phục đảnh lễ bái vọng Giác linh đài nơi Mỹ quốc đang tôn trí nhục thân Ngài. Chúng con kính dâng đôi dòng điếu văn thi hoá sơ lược hành trạng một đời phụng sự đạo pháp và chúng sinh của bậc Tôn trưởng. Kính nguyện Giác linh Trưởng lão thuỳ từ chứng giám.

Chúng con kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ giác linh Trưởng lão Hoà thượng Giác Lượng thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.

“GIÁC vô biên, tánh khai trí tuệ, NỐI thạnh sơn môn TRUYỀN vĩnh kiếp

LƯỢNG hải hà, tâm mở từ bi, TRUYỀN đăng tục diệm NỐI muôn đời”

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

----ooOoo----

Nguồn: daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ