Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết

Điếu văn Tăng Ni sinh du học Ấn Độ

Tác giả: Tỳ kheo Giác Tuyên.  
Xem: 16366 . Đăng: 12/08/2015In ấn

Điếu văn Tăng Ni sinh du học Ấn Độ

 

ĐIẾU VĂN TĂNG NI SINH KHẤT SĨ DU HỌC TẠI ẤN ĐỘ
TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ GIÁC NHIÊN

 

- Pháp tử Tổ sư Minh Đăng Quang
- Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Thế giới
- Nguyên Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam
- Nguyên trưởng Giáo đoàn IV, Hệ phái Khất sĩ

Hỡi ôi!
Suối từ khô dòng pháp
Tòng lâm rụng hoa thiền.

Ngưỡng bạch Giác linh Hoà thượng!
Thầy về!
Tịch tịnh, an nhiên!
Khấp đầu, Khể thủ
Lệ tuôn tiễn thầy.

Kính lạy Giác linh Hoà thượng!
Trời Tây đợm buồn, nắng thôi không vàng nữa,
Đất mẹ quặn lòng, biển bỗng nhạt màu xanh.
Tin ở trời Tây
Nỗi lòng quê mẹ,
Hay tin Ngài nhẹ gót Tây quy.
Còn đâu?
Bóng dáng uy nghi
Pháp âm hùng tráng
Nét thiền,
Dung dị,
Giờ đâu,
Dáng thầy?

Kính bạch Giác linh Hoà thượng!
Thượng phẩm cao đăng! Đức ngài an nhiên, phương trời thong dong tự tại,
Biển khổ lặng buồn! Môn hạ chạnh lòng, chim hạt lãng đãng bâng quơ!

Lắng nghe!
Ngài dạy pháp Thánh hiền:
Quán thân mộng huyễn tuỳ duyên!
Sanh nào phải trăm năm,
Tử có chăng đổi áo!

Thế nhưng!
Vẫn nặng lòng,
Tứ chúng 
Khấp lệ trước Tôn dung!

Kính nhớ Giác linh xưa:
Dòng Hậu Giang lưu xuất bậc Thầy hiền
Đất Tây Đô dưỡng nuôi trang xuất sĩ
Gia phong 
khiết quý
Hiền thiện rạng Tông phong,
Cốt cách,
Thanh cao
Đức tài ngời Hệ phái.

Mười sáu tuổi thanh mai,
Buông muôn sự, chí xuất trần vô sự
Xả tư gia, hạnh nhập với bá gia.
Học đạo tấn tu,
Khắp cả vùng giang Nam sông nước,
Từ ngài Trí Minh, ngài Minh Phụng cầu thầy
Kinh Hoa Nghiêm, suối pháp hiển bày
Ngài thiện tử, hiện thân cầu đạo.

Truyền đăng y giáo
Thể nhập huyền môn
Năm Tân Mão là cột mốc linh thiêng (1951)
Khai mở giới châu, dưỡng nuôi huệ mạng.
Giáo pháp Minh Đăng Quang
Bậc Tôn sư đĩnh đạt
Pháp hiệu Giác Nhiên, đảnh lễ Tổ ban truyền.
GIÁC tha độ thế du phương
NHIÊN đăng hiện tướng vô phiền độ sanh.

Rồi từ đây:
Trí tánh thường minh biểu lộ
Giáo điển lưu xuất dung thông
Chơn Lý ngài có thể nằm lòng
Lúc diễn bày - vô ngại giải
Khi tham thiền - bất phóng tâm.
Tổ ấn trùng quang,
Tông phong vĩnh chấn.
Từ miền Đông - miền Tây đô hội
Đất Sài thành vang dậy pháp âm
Pháp Viện Minh Đăng Quang rạng sắc huỳnh,
Tịnh xá hơn 30 ngôi phạm vũ.
Lớp lớp Tăng Ni thọ học
Hàng hàng Cư sĩ quy y
Sáu thập niên Ngài cố gắng truyền trì
Tròn thập hạnh xương minh giáo pháp.

Thật là:
Tâm Bồ-tát, du phương thuyết giáo
Hạnh Sa-môn, Tổ nghiệp hoằng dương.
Bình bát đất, hoá duyên, lúc quê người, khi đất khách
Bất luận sang hèn - bình đẳng gieo duyên
Y bá nạp, du phương, ngày nắng dãi, đêm mưa dầu
Thuận duyên nghịch cảnh - khai phương hoá độ.

Kính bạch Giác linh Hoà thượng!
Bậc mô phạm - xứng tòng lâm thạch trụ.
Quỹ phạm sư - tựa tùng bách thiền môn.
Kinh pháp thi hoá - tợ Suối từ,
Thao thao tuôn trào bất tận.
Giới hạnh nghiêm tu - sánh Phương môn,
Đỉnh đỉnh chấp thủ nghiêm trì.
Lúc đất Việt trời Nam,
Dòng nước, con kênh thảy thảy đều thân quen lời pháp.
Khi đất khách quê người,
Tuyến phố, khu dân đâu đâu cũng in bóng từ dung.
Từ Mỹ quốc, Úc châu,
Không phân màu da, sắc tộc
Mở cửa Tam thừa, diễn bày diệu nghĩa,
Kiến lập đạo tràng trên khắp năm châu.
Bất luận tông phong pháp phái.
Hiện pháp Nhất thừa, Đức Tổ truyền trao.

Kính bạch Giác linh Hoà thượng!
Rồi hôm nay,
Âm thiền vụt tắt - Viện Truyền thống Westminster mờ nhạt khói mây,
Đèn thiền cao đăng - Pháp viện Minh Đăng Quang tông phong khấp bái.
Thân tại tha hương, tâm trong lòng đất mẹ.
Nước lại về nguồn, Pháp tử tụng hiếu kinh.

Hỡi ôi!
Nước sông Hằng nghẹn tiếng xuôi dòng
Hoa Linh Thoại trở cành ủ lá.
Tin lan khắp chốn
Trưởng lão,
Sa Môn
Tăng Ni, tứ chúng
Khắp các miền, châu, quận biết ai tin
93 tuổi đời, Người dạy pháp vô thường sanh diệt.
60 tuổi đạo, Ngài hiện tướng tịch diệt vô sanh.
Bậc long tượng hiện điềm lành
Ngày Bồ-tát Quán Âm cứu khổ
Niết bàn Tịnh độ,
Chích lý Tây quy.

Quả thật là:
Bệnh tử bất khổ thân
Tử sanh đều thuyết pháp
Tám vạn bốn ngàn pháp môn nào sai khác
Muôn hạt vi trần đều diễn pháp chân như.
Thầy từ thể tánh chơn như
Mượn thân huyễn hoặc kinh thư độ đời.

Thành kính đảnh lễ Giác linh Hoà thượng!
Giờ này ngưỡng vọng linh đường
Cao đăng Phật quốc Tây phương Thầy về.
Nhũ tình, Pháp tử sơn khê
Ta-bà hồi nhập chuyển mê khơi đèn.
Tăng Ni tứ chúng mọi miền,
Đê đầu,
Khấp bái,
Vô ngôn,
Tiễn Thầy!

Tăng Ni sinh Hệ phái Khất sĩ du học tại Ấn Độ 
thành kính đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Pháp sư thùy từ chứng giám.

Chúng Pháp tử,

Tỳ kheo Giác Tuyên phụng soạn.

 

-----oo0oo-----

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ

BÀI LIÊN QUAN

Hình bóng Khất sĩ  ( Liên Phước , 11017 xem)

Thiền tập của Hệ phái Khất Sĩ ngày nay  ( Tỳ kheo Giác Hoàng , 15064 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ