Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết

Điếu văn Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ kính dâng lên Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc

Xem: 2586 . Đăng: 15/12/2020In ấn

 

Điếu văn Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ kính dâng lên Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc


 

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính ngưỡng vọng bái bạch chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ GHPGVN;

Kính bái bạch chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng Ban Thường trực, thành viên HĐCM GHPGVN;

Kính bái bạch Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN;

Kính bái bạch chư Tôn đức Giáo phẩm HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM và Q. 2,

Kính bái bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và các Giáo đoàn,

Kính bái bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni hiện diện,

Kính thưa đại chúng,

Trước giờ cung tiễn kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng đến nơi trà tỳ, chúng con xin đại diện hàng Giáo phẩm Chứng minh, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất Sĩ thành kính có đôi lời ai điếu, tỏ bày tấm lòng cung kính đối với cuộc đời và đạo nghiệp một bậc Tôn túc của GHPGVN và Tăng đoàn Phật giáo Khất sĩ.

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng!

Dẫu biết,

Thân tứ đại trả về cho tứ đại

Tánh chân thường vẫn thường tại, thường minh

Pháp là huyễn, nên tâm chẳng lụy hình

Sanh tử vốn đến đi trong cõi tạm!  

Nhưng trước sự hóa duyên viên mãn, nhẹ gót quy Tây của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc, chúng con không làm sao tránh khỏi bùi ngùi, cảm xúc. Giờ này, trước Giác linh đài, cho phép chúng con kính cẩn thưa đôi lời tiễn biệt.

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng,

Nhớ thuở 1957-1960,

Các Giáo đoàn Khất sĩ bắt đầu hành trình lập đạo,

Nương đạo lực chư Trưởng lão cao Tăng,

Ngài vun bồi chí nguyện xuất trần,

Nuôi dưỡng lớn tánh chơn thường huệ giác.

Kể từ đó,

Bước chân không vướng bụi,

Nhờ Chân sư hướng dẫn tẩy trần,

Văn Tư Tu - Tam học rèn tâm,

Giới Định Tuệ làm pháp môn căn bản.

Thật là một niềm hạnh phúc khi nghĩ nhớ đến một thời thầy trò, huynh đệ cùng chung lo Phật sự, kiến lập đạo tràng, dựng xây ngôi nhà Tăng-già Khất sĩ. Các Giáo đoàn dần hình thành, mỗi vị giáo hóa mỗi phương. Ngài thì theo Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên hoằng dương Phật pháp ở các ngôi Tịnh xá Ngọc Hương (Vũng Tàu), Ngọc Hạnh (Hóc Môn), Trung Tâm (Bình Thạnh), Pháp viện Minh Đăng Quang (Quận 2), Ngọc Thuận (Trảng Bàng), Ngọc Sơn (Rạch Giá), Ngọc Hưng (Sóc Trăng),… Hầu như nơi nào có Pháp sư là nơi đó có hình bóng của Ngài. Chúng con thì mỗi người mỗi phương cũng chăm lo Phật sự, hoằng hóa trú xứ ấy!

Đến năm 1966, Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam được thành lập, Ngài được đại chúng Tăng tin tưởng và giao chức vụ Ủy viên Kiểm soát để cùng gánh vác trọng trách Tăng đoàn.

Từ năm 1978 đến nay, Hòa thượng được Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên chỉ đạo và đại chúng Tăng Ni suy cử vào cương vị Trưởng Giáo đoàn IV cùng với HT. Giác Ngộ, HT. Giác Toàn chăm lo Tăng đoàn, kiến lập đạo tràng, hoằng dương Phật pháp. Với 42 năm trong vai trò Trưởng Giáo đoàn IV, Ngài đã cống hiến nhiều tâm huyết và làm gương giới hạnh cho bao lớp lớp học trò môn nhân pháp quyến.

Ngài ra đi hôm nay là một mất mát to lớn đối với Giáo đoàn IV nói riêng và tông phong Hệ phái nói chung. Còn đâu nữa hình ảnh trang nghiêm, từ hòa khi chủ tọa các phiên họp Tự Tứ Tăng của Giáo đoàn IV! Còn đâu nữa dung mạo uy nghi, Phạm hạnh của bậc Tôn đức trong hàng Tam sư trong các Giới đàn của Hệ phái! Quả thật, sự viên tịch của Ngài để lại cho Giáo đoàn IV một khoảng trống quá lớn!

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng,

Nhớ lại những hình ảnh Trưởng lão Hòa thượng cùng với chúng con cùng du hành hóa đạo ở phương xa, đặc biệt là 4 năm tại Mỹ Quốc (2007-2011), tuy giữa Ngài và Đức Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Giác Nhiên khoảng cách tuổi đời chênh lệch không nhiều, và vai trò Trưởng Giáo đoàn IV đương nhiệm tại Việt Nam, nhưng bằng tấm lòng hiếu kính, thái độ khiêm cung, Ngài vẫn giữ trọn lễ hầu Thầy như người học trò nhỏ đối với bậc Đạo sư thuở mới nhập đạo. Quả thật là một gương hạnh tôn quý treo cao cho hậu thế noi theo!

Cuộc đời của Ngài là tấm gương về tinh thần lục hòa, gắn bó với chư Tôn đức Hệ phái trong vai trò Giáo phẩm Hệ phái, rồi Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái. Hơn thế nữa, Ngài thường tùy thuận, Tăng sai việc gì thì thuận theo việc ấy, “lấy tâm của đại chúng làm tâm của chính mình.”

Kể từ năm 1981, khi GHPGVN thành lập, Ngài là một trong những vị Tăng Ni Khất sĩ đầu tiên tham gia Hội nghị Thống nhất Phật giáo tại Thủ đô Hà Nội, và được Giáo hội suy cử làm Ủy viên HĐTS, rồi sau đó là Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương đặc trách Hệ phái. Đến khi tuổi hạc, Ngài xin được quy ẩn tùng lâm chuyên tu giải thoát, lại được Giáo hội suy tôn vào Thành viên HĐCM Trung ương GHPGVN. Đời Ngài là tấm gương sáng với hạnh “Tùy duyên thuận pháp” trong việc tự lợi, lợi tha. Thật là quý biết bao!

Hôm nay đây, chúng con đại diện Giáo phẩm Hệ phái xin có vài lời hạn hữu thành kính truy niệm công đức tu hành và lãnh đạo cao quý của Ngài. Nhờ sự nỗ lực tu học tinh chuyên, gương lành cao quý ấy mà Giáo đoàn IV được phát triển đến ngày nay. Thật trân quý lắm thay!

85 năm thế thọ dương trần

57 lạp tòng lâm thọ Hạ

Vui cửa Phật niệm câu Bát-nhã

Giữ đèn thiền, nối chí nguyện Tôn sư

Giữa cuộc đời phù thế mộng hư

Ngài bất nhiễm, giác tri “đô thị mộng”

Về cách sống, tâm Ngài cao lồng lộng

Không buồn vương, oan trái nghiệp chúng sinh

Giữ cho mình nguồn đạo pháp cao minh

Luôn tu tỉnh, thức tâm mình là chính.

Chữ “Hiếu đạo” Ngài một lòng tôn kính

Chữ “Nhẫn hòa” cũng một dạ vo tròn

Đem nguồn tâm sáng rỡ chiếu muôn phương

Làm lợi lạc nhân quần đoàn hậu học.

Hôm nay đây, đại chúng Tăng Ni và cư sĩ tín đồ cung kính tiễn đưa Ngài về cõi tịnh, nhất tâm cầu nguyện Trưởng lão Hòa thượng tự tại dấn bước một hành trình mới bằng phước nghiệp và thắng duyên mà Ngài đã tạo trong kiếp này, tiếp tục chí nguyện để viên mãn các Ba-la-mật hạnh, tự giác giác tha, chóng viên thành quả giác.

Chúng con, người ở lại tiếp tục chí nguyện độ sanh, giữ vững mối giềng đạo pháp, góp phần làm cho Phật giáo Khất sĩ nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung được xương minh, nhân sinh được lợi lạc.

Một lần nữa, chúng con nghiêng mình kính cẩn trước đạo hạnh và công đức của Ngài đã đóng góp cho Hệ phái suốt 62 năm, với cương vị Tăng trưởng Giáo đoàn IV 42 năm, và tham gia GHPGVN trong suốt 39 năm qua.

Thành kính đảnh lễ, bái biệt Giác linh Trưởng lão Hòa thượng.

Nam Mô Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc thùy từ chứng minhBan Thư ký Giáo phẩm Hệ phái

----ooOoo----

Nguồn: daophatkhatsi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 21/01 - 28/01 năm Giáp Thìn (01.03.2024 - 08.03.2024) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công, Tiền Giang)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ