Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết

Cảm niệm ân sư

Tác giả: Đại đức Minh Liên.  
Xem: 2506 . Đăng: 15/12/2020In ấn

 Cảm niệm ân sư

 

CẢM NIỆM ÂN SƯ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Ân sư

Hàng hậu học chúng con vẫn biết

Cuộc đời Ngài khứ lai tự tại

Tựa cánh nhạn lưng trời,

Thong dong giữa tầng không

Nhạn chẳng lưu bóng, nước chẳng giữ hình

Nhưng tứ chúng môn sinh mãi khắc hình chân dung Đại sĩ.

 

Nhớ Giác linh xưa!

Từ vùng đất Dĩ An, Lê Gia thác chất

Tỉnh Bình Dương, quê mẹ xuất trần

Tuổi thanh xuân, đáng bậc trượng phu

Trần tâm chẳng nhiễm người chí cả.

 

Rồi từ đó!

Tri thế sự vô thường, ngộ Ta bà uế trược

Vân du hóa độ theo bước chân Thầy

Dù thế học chưa tròn con chữ

Nhưng hạt giống Bồ-đề đã viên mãn khai hoa

Pháp Nhiên Minh sư thế độ xuất gia

Nam - Trung hai miền du phương hoằng hóa

Dùng từ bi hỷ xả độ đời

Lấy hiền đức khoan dung nhiếp chúng

Đạo tràng tịnh xá mọc lên, rõ hạnh nguyện sáng ngời

Tứ chúng môn sinh quy hướng, tỏ tâm đức thâm hậu

Bậc mô phạm chân tu, thượng cầu hạ hóa.

Pháp Phật mênh mông quần mê chuyển giác

Lục độ thuyền từ bao kẻ vượt sông mê

Giới pháp hoằng thâm, mật hạnh tu hành

Kế thừa di huấn Minh sư, tiếp dẫn hậu lai hoằng khai chánh pháp.

 

Rồi!

Hôm nay dưới cội Bồ-đề

Chim hoàng hạc nhẹ về Tây phương cảnh

Môn sinh tứ chúng mười phương

Nghe bơ vơ giữa vô thường tử sinh!

 

Kính bạch chư Tôn đức!

Giờ này đệ tử chúng con.

THÀNH tâm dâng cúng ngũ phần hương

KÍNH lễ Tôn sư... ngấn lệ vương

TƯỞNG ân Thầy hiền công giáo dưỡng

NIỆM đức Minh sư chỉ tỏ tường

GIÁC nguyên bổn thể chơn như tánh

LINH diệu quang minh nghĩa tịch thường

TRƯỞNG dưỡng đức từ bi hỷ xả

LÃO tùng nắng gió tuyết pha sương

HOÀ cùng muôn loại chan hoà khắp

THƯỢNG trí chơn tâm liễu tỏ tường

THÍCH tử truyền thừa tông Khất sĩ

GIÁC tàng kinh luật đấng y vương

PHÚC lưu hậu thế nhuần ân đức

TÂN tựu tông phong rạng Tổ đường

VIÊN vẹn Bồ-đề quy bổn tánh

TỊCH tròn tánh giác vãng Tây phương

 

Nam mô Giác linh Trưởng lão Hòa thượng thượng GIÁC hạ PHÚC Viện chủ Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang thùy từ chứng giám.

Môn đồ tứ chúng thành tâm cảm niệm

ĐĐ. Minh Liên

----ooOoo----

Nguồn: daophatkhatsi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ