Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết

Điếu văn của Tăng Ni sinh du học Ấn Độ kính dâng Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu

Tác giả: TK. Minh Điệp.  
Xem: 3358 . Đăng: 19/12/2020In ấn

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HT. GIÁC CẦU 

TĂNG TRƯỞNG GĐ. V, GIÁO PHẨM CHỨNG MINH HỆ PHÁI – TÂN VIÊN TỊCH

 Tăng Ni sinh Khất Sĩ du học Ấn Độ

Uttar Pradesh, một buổi hoàng hôn mùa Đông 2020

TK. Minh Điệp kính bút

 

Trời xứ Ấn đông về lạnh buốt

Lòng tái tê thế cuộc vô thường

Bần thần ai báo tang thương

Bóng y Khất sĩ hồi hương cõi nhàn.

 

Noi chí lớn vẻ vang Thầy Tổ

Bậc chân tu thoát khổ một đời

Lệ sầu kính tiếc thầm rơi

Khăn tang lòng kết ngàn lời kính dâng.

 

Từ phút ấy hồng trần từ tạ

Biết tìm đâu bóng cả Tăng hiền

Ngược dòng sinh tử đảo điên

Ngài về cõi Phật vĩnh yên tâm hồn.

 

Cõi thế gian bồn chồn nín lặng

Còn dư âm mang nặng đau sầu

Lạy Người giữa cuộc bể dâu

Đại hùng tâm lực nguyện cầu chứng minh.

 

Kính lạy Giác linh Đức Hoà thượng!

 

Bao kiếp sống lang thang trôi nổi

Biết tìm đâu nguồn cội trở về

Luân hồi sáu nẻo trầm mê

Nghiệp nhân, nghiệp quả tái tê trùng trùng.

 

Duyên tiền kiếp tương phùng Tam bảo

Cạo tóc râu cửa đạo nương mình

Bao năm xây đắp công trình

Một ngày ngộ đạo hiển linh về nguồn.

 

Ngài để lại ngàn muôn tâm hạnh

Hàng Tăng Ni nối thạnh chí Thầy

Chung tay đạo pháp dựng xây

Nối vòng tay lớn xum vầy ngày mai.

 

Từ xứ Phật dâng bài thi điếu

Xin tán dương mấy điệu sen vàng

Chấp tay đảnh lễ nghiêm trang

Cúng dường Trưởng lão muôn ngàn tâm tư.

 

Nhớ Giác linh thuở thiếu thời!

 

Nhớ sao nguồn cội ngàn năm

Về quê hương mẹ nôi nằm ngày xưa

Trưởng thành từng bữa muối dưa

Lão niên vẫn ước mẹ đưa nôi hè.

 

Dãy Trường Sơn nối liền Nam Bắc

Rừng linh thiêng đuổi giặc, nuôi quân

Bao đời đất nước con dân

Chung tay xây dựng nên phần danh lam.

 

Đất Tam Kỳ, Quảng Nam linh kiệt

Ngài chào đời xanh biếc chồi tươi

Mẹ cha nuôi dạy nên người

Con hiền, cháu thảo phụng thờ tiên gia.

 

Mười lăm tuổi nở hoa nhà đạo

Theo mẹ hiền Tam bảo quy y

Thiện nam đồng tử hài nhi

Tâm hồn son trẻ khắc ghi cửa thiền.

 

Thuở Giác linh xuất gia tu học!

 

Vào thuở ấy nhân duyên tương ngộ

Đoàn Du Tăng hoá độ miền Trung

Đức thầy Giác Lý nghiêm dung

Bóng y rực sáng đại hùng hoằng dương.

 

Hăm mốt tuổi lên đường nhập đạo

Ngài xuất gia nguyện báo ơn Thầy

Ly gia cắt ái từ đây

Tại ngôi Ngọc Cẩm tự rày tu thân.

 

Một năm sau trọn phần công đức

Thọ Sa-di mẫu mực mười điều

Thầy thương, huynh đệ mến yêu

Giác Cầu danh phẩm được nêu sáng ngời.

 

Nương Tăng đoàn khắp nơi hoằng hoá

Vừa hầu Thầy vừa thoả chí tu

Hai năm trọn hạnh công phu

Giới lành Cụ túc Tỳ-khưu được truyền.

 

Ngày trăng tròn giữa miền Tăng chúng

Thầy chứng minh uy dũng đàn đầu

Giới điều tánh tướng thâm sâu

Ngọc Long tịnh xá đạo mầu khắc tên.

 

Kể ngày ấy bước lên đài giác

Bậc chơn Tăng đĩnh đạc, hiền từ

Tu hành mấy chục năm dư

Tánh khai, huệ sáng chơn như ngộ thời.

 

Thuở Giác linh phụng hiến đạo pháp và chúng sinh!

         

Đường đời bao nẻo chông gai

Người tu mở đạo nối dài trời mây

Lối về giải thoát đắp xây

Thênh thang tiến bước kiếp này trọn xong.

         

Được Giáo đoàn phân công hành đạo

Ngài mở lòng hoằng giáo khắp nơi

Miền Trung, Nam Bộ xa khơi

Chân trần đạp đất, đội trời thong dong.

 

Đến Ngọc Cẩm xuôi dòng phố cổ

Đất Hội An phổ độ du hành.

Rồi trong một buổi nắng thanh

Ngọc Truyền Ngài kết duyên lành đàn-na.

 

Ngài lại đến quê nhà Bình Phước

Ngôi Ngọc Long hưởng được oai thần.

Rồi về Ngọc Tháp hương lân

Chăm nom Tam bảo, dạy dân tu trì.

 

Xứ Đà Lạt ngại chi buốt giá

Ngài nêu cao chí cả Tổ Thầy

Tại ngôi Ngọc Đức sương vây

Gia công tu tập chung xây đạo tràng.

 

Biển Vũng Tàu muôn ngàn sóng vỗ

Đến Ngọc Đa cứu khổ độ đời

Chuông chùa năm tháng buông lơi

Ngân vang như trỗi vạn lời thuyết kinh.

 

Sau Ngài đến núi Dinh an ngự

Cất am tranh Phật sự thường hằng

Khai sơn tịnh xá độ dân

Lấy tên Ngọc Thạnh muôn phần thuận duyên.

 

Trải mưa nắng lòng yên cửa đạo

Mấy mươi năm Tam bảo phụng hành

Công dày, đức lớn tịnh thanh

Xứng ngôi Trưởng lão gương lành Tăng Ni.

 

Trong Hệ phái uy nghi minh chứng

Trong Giáo đoàn nối vững Thầy xưa

Tán dương biết mấy cho vừa

Ngôn từ trời biển vẫn chưa xứng tầm.

 

Trong Giáo hội tháng năm đóng góp

Giới đàn Tăng, hay họp định kỳ

Nơi nào cũng bước chân đi

Hiến mình phụng sự ngại gì nắng mưa.

 

Lòng độ chúng truyền thừa Tăng trẻ

Dạy đàn-na biết lẽ công bình

Tâm từ giáo hoá nhân sinh

Văn, tư, tu học quả linh đắc lần.

 

Đường hoá độ hồng trần chưa thoả

Cảnh hợp tan sắt đá nào phai

Tử sanh mấy bước ngắn dài

Tháng năm rụng xuống thân Ngài chiều kia.

 

Thời kỳ Giác linh cao đăng Phật cảnh!

                            

Bái từ một thuở tuổi xanh

Biệt ly bọt sóng đầu gành nước tan

Giác lần tỉnh ngộ thời gian

Linh đài ngự giữa mây ngàn trời xuân.

 

Trời tắt nắng bao lần đêm phủ

Tuổi hoàng hôn vừa đủ tháng ngày

Tái tê nội cỏ, cành cây

Tám hai năm lẻ còn đầy dư âm.

 

Ngài thọ bệnh chút mầm duyên nghiệp

Một sáng kia ngủ thiếp một hồi

Ngàn thu một giấc… Than ôi!

An nhiên thị tịch dứt rồi báo thân.

 

Năm mươi tám mùa trăng tròn khuyết

Chúng Tăng Ni kính tiếc vô vàng

Lệ lòng chảy ngược chứa chan

Kính người Tăng trưởng Niết-bàn từ đây.

 

Hàng cư sĩ lệ đầy khoé mắt

Từ hôm nay vắng mặt Thầy hiền

Bao năm chỗ dựa ngự yên

Đạo tràng khuất bóng, quy tiên về nguồn.

 

Từ xứ Phật lòng buồn kính lễ

Bài điếu thi phụng tế linh đài

Tâm thành chia nỗi bi ai

Phận hiền con nhỏ nguyện Ngài chứng minh.

         

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Cung kính ngưỡng bạch Hoà thượng Trị sự trưởng Giáo đoàn V,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ lãnh đạo Giáo đoàn V,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức môn đồ pháp quyến,

Cung kính đảnh lễ Giác linh đài đức cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Cầu tân viên tịch!

Nhận được tin buồn từ quê hương Việt Nam một bậc thạch trụ tòng lâm của tông môn Khất Sĩ thâu thần viên tịch, lòng Tăng Ni trẻ chúng con vô cùng bùi ngùi kính tiếc. Trời xứ Ấn mùa Đông chợt tăng thêm phần giá buốt tái tê khi liên tiếp những bậc cao Tăng thạc đức của Hệ phái lần lượt quy Tây. Sự viên tịch của cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Cầu là một mất mát lớn lao đối với Giáo hội và Hệ phái Khất Sĩ nói chung, đối với Tăng chúng Giáo đoàn V nói riêng. Từ hôm nay, hàng Tăng Ni trẻ chúng con không còn được thấy dung nghi mẫu mực, hiền từ và mô phạm của vị Tăng trưởng đức hạnh.

Từ phương trời Ấn Độ, Tăng Ni sinh chúng con xin nguyện kết mảnh khăn tăng trong lòng ngực để lắng nghe mỗi nhịp đập con tim là mỗi niềm kính tiếc thương tưởng đến công ơn một đời phụng hiến cho đạo pháp và chúng sanh của Ngài. Dẫu rằng chúng con chưa từng được lắng nghe pháp âm hay những đạo tình mà Ngài chỉ dạy, nhưng chúng con luôn mang ơn nặng từ bậc trưởng bối đang thay Phật tiếp Tổ nối thạnh sơn môn, truyền đăng tục diệm, làm xán lạn tông môn Khất Sĩ hôm nay cho đến ngày mai.

Chúng con thành tâm đảnh lễ Giác linh đài và kính cúng dường một bài thi điếu tán dương và thi hoá sơ lược công hạnh một đời tu tập và hành đạo của bậc Hiền Tăng, kính nguyện Giác linh thuỳ từ chứng giám. Cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Giác linh đức cố Trưởng Lão Hoà thượng Giác Cầu – Tăng trưởng Giáo đoàn V, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái cao đăng Phật quốc.

          GIÁC hạnh, giác tha, viên mãn tâm lành thành chánh đạo

          CẦU hiền, cầu thánh, đủ đầy tuệ đức đắc chơn minh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

----ooOoo----

Nguồn: daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ