Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Khẩu

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4241 . Ngày: 18/04/2014

Trăm năm vật đổi người dời, Một câu quý giá, muôn đời còn ghi. Mở lời trước cạn xét suy, Rằng ta cất tiếng ích chi chăng là?

Phóng Sanh

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 7503 . Ngày: 17/04/2014

Phật dạy tánh hiền lành, Thương yêu khắp chúng sanh, Dầu là loài vật mọn, Cũng Phật tánh như mình.

Bố Thí

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3799 . Ngày: 22/04/2014

Ở đời muôn vật của chung, Kiếp sống trăm năm cõi tạm. Trí khôn ngoan sử dụng huyễn tài, Lòng nhân đức rải gieo thiện cảm.

Ác Ma Thử Thách

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3602 . Ngày: 27/04/2014

Kinh Tương Ưng Ác Ma thử thách, Ác Ma nhiều quyền lực cũng nhiều. Phật và các vị Tỳ kheo, Đoạn trừ phiền não không theo dục tình.

Quy Sơn Cảnh Sách

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 12510 . Ngày: 21/06/2014

Nhơn do kiếp trước, Nghiệp buộc thân này. Nương các duyên thành tựu, Nhờ cha mẹ hình hài.

Lửa Hồng Trần

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 6142 . Ngày: 27/04/2014

Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, Chất liệu nào bén nhạy thế kia ? Đó là ngọn lửa mê si, Sắc trần mắt thấy tức thì nấu nung.

Đường Giải Thoát

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 8759 . Ngày: 11/06/2014

Trống giục canh tàn, Ngày sang đêm mãn. Ánh sáng tươi hồng, Vầng đông tỏ rạng.

Ý

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4704 . Ngày: 01/05/2014

Con người ý vọng gồm hai, Khi mừng, khi giận, đổi thay không lường. Vội vàng, khi ghét, khi thương, Khi vui, vui ngất, khi buồn, buồn hiu.

Tưởng Niệm Tôn Sư

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 14887 . Ngày: 09/03/2016

Biến cảnh không ngờ, Huyền cơ chuyển hướng, Tai chướng định phần, Nghiệp căn khó cưỡng.

Cuộc Hành Trình Diệu Viễn

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 5865 . Ngày: 04/05/2014

Xương một người trong vô lượng kiếp, Nếu chất chồng cao biết bao to. Cao như ngọn núi khổng lồ, Cao như thạch trụ thập thò mây xanh.

Bảy Pháp Bất Thối Chuyển

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 5711 . Ngày: 27/05/2014

Ngày nào Tăng chúng hiệp đoàn, Siêng năng hội họp luận bàn Pháp môn. Thuận hoà đoàn kết luôn luôn, Luật nghiêm giới cấm bảo tồn khít khao.

Bốn Nghiệp Miệng

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4594 . Ngày: 24/05/2014

Mở lời dọn ý xét suy, Bốn điều răn cấm, lòng ghi tạc lòng. Một là chuyện có nói không, Chuyện không nói có, tình trong gạt người.

Cắt Ái

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 5402 . Ngày: 28/05/2014

Đạo Pháp nguyên lai chẳng luyến tình, Luyến tình đâu đặng đạo là minh. Minh tâm hẳn thật nhờ đèn trí, Trí tuệ gươm hươi dứt chỉ mành.

Công Đức Sư Trưởng

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 6540 . Ngày: 15/03/2018

Cúi đầu lạy trước tháp vàng, Chúc cầu Giáo hội đạo tràng vĩnh miên. Ngôi xuê Sư Trưởng ngự yên, Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần.

Ly Gia

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4150 . Ngày: 27/05/2014

Dứt bỏ trần duyên cất bước đi, Về nơi cảnh Phật cõi huyền vi. Thuyền từ chờ rước người tâm đạo, Vội vã bươn theo kẻo trễ kỳ.

Nhớ Ơn Phật

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 8711 . Ngày: 27/03/2015

Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi, Ta bước riêng một lối thanh cao. Đạo vàng quí báu biết bao, Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người!

Nhớ Ơn Thầy

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 23279 . Ngày: 15/03/2018

Ân Thầy Tổ vô biên khó tả, Hơn biển non hơn cả hư không. Lấy chi sánh ví cho đồng, Biết chi đền đáp xứng công vô lường.

Thâu Chuỗi

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 5544 . Ngày: 24/05/2014

Bồ đề giống quí đã gieo trồng, Trong cõi chơn thường đã trổ bông. Phiền não đoạn lìa tâm giải thoát, Tây phương rực rỡ hiện màu hồng.

Tỉnh Mộng

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 5788 . Ngày: 15/12/2014

Một giấc mê hồn chợt tỉnh ra, Nhìn thân giả tạm kiếp phù hoa. Từ đâu mình đến nơi đây nhỉ? Rồi biết về đâu gặp cửa nhà?

Đức Phật

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4024 . Ngày: 27/03/2015

Tinh hoa toàn thiện tự phương Đông, Đức Phật cao siêu mức tột cùng. Chứng quả Niết bàn vươn tự lực, Vạch đường giải thoát rạng kỳ công.

Đ123C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ