Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Kệ Chơn Lý

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 20864 . Ngày: 09/03/2016

Chơn lý của Tôn Sư để lại, tất cả 69 tập, trong đó hết 9 tập là giới bổn hoặc kệ kinh. Còn lại 60 tập là toàn bài giảng, nên chúng ta cũng được 60 bài thơ gọi là “KỆ CHƠN LÝ”.

Kệ Trích Lục

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 5634 . Ngày: 05/11/2014

Quyển “Đức Phật và Phật Pháp” là quyển sách rất cần thiết cho Ni giới Khất Sĩ chúng ta. Quyển sách này đặc sắc nhờ tác giả uyên thâm kinh điển Nam Tông, nhất là những đoạn trích diễn Kinh Pàli có bằng chứng cụ thể

Nếp Sống Đạo Hạnh

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4492 . Ngày: 27/05/2014

Năm điều lạc thú cõi đời, Phải nên từ bỏ kịp thời lánh xa. Niềm tin cắt ái ly gia, Dứt rồi phiền não thoát ra hồng trần.

Sa Môn quả

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3610 . Ngày: 15/12/2014

Vua Xà Thế nhân đêm trăng sáng: “Bạch Thế Tôn xin giảng tường minh. Sao trăm nghề nghiệp độ sanh, Nghề nào cũng có lợi mình lợi tha.

Tứ Diệu Đế

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 5117 . Ngày: 25/05/2014

Chơn lý đầu tiên là Khổ đế, Dẫy đầy nỗi khổ cõi trần gian. Sanh, già, đau, chết thêm phiền não, Nước mắt nhơn sanh bốn biển tràn.

Pháp đăng Chơn Lý

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4521 . Ngày: 30/05/2014

Rừng đời bao phủ tấm màn đen, Rực ánh quang minh chiếu bóng đèn. Thức giấc mê ly hồi rộn rã, Rọi đèn giác ngộ bước đua chen.

Lối đi

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4984 . Ngày: 26/12/2014

Thầy đã quyết khép mình bền khổ hạnh, Con sao còn lung ý sánh xa hoa? Thầy trưởng thành trong nếp áo vị tha, Con tù hãm giữa ngôi nhà ích kỷ.

Nếp sống vân du

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4876 . Ngày: 26/12/2014

Cảnh dầu đẹp, ở hoài cũng hết đẹp, Người dầu thân, gần mãi cũng thôi thân. Một tàn cây, không dừng nghỉ hai lần, Nghe Phật dạy, cho tâm hồn thanh thoát.

Lục Hòa

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4343 . Ngày: 17/01/2015

Thân ở chung nhau cõi hiệp hoà, Thân cùng chung sống chẳng riêng ta. Thân này đừng thấy thân mình nữa, Thân được phi thân mới thiệt là.

Ly Gia

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3648 . Ngày: 31/12/2014

Dứt bỏ trần duyên cất bước đi, Về nơi cảnh Phật cõi huyền vi. Thuyền từ chờ rước người tâm đạo, Vội vã bươn theo kẻo trễ kỳ.

Nguyện chung

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3671 . Ngày: 31/12/2014

Con nguyện siêng năng bố thí công, Bao nhiêu cực nhọc vẫn vui lòng. Việc chi làm được con xin lãnh, Bồi đức mong cầu nghiệp sạch trong.

Thân

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4180 . Ngày: 26/01/2015

Thân này chưa biết ra chi, Của kia lại có chắc gì mà ham? Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, Càng thâu càng đắm, càng làm càng say.

Năm hạnh thí

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3654 . Ngày: 04/01/2015

Thí thuốc được sống lâu, Thí thực thêm sức khoẻ. Thí y được hồng hào, Thí đèn thêm trí tuệ.

Cầu nguyện hoà bình

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3440 . Ngày: 09/02/2017

Đời gặp thuở can qua chinh chiến, Sống những ngày nguy biến kinh tâm. Kéo dài thê thảm nhiều năm, Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình!

Cầu nguyện Tôn Sư

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 11436 . Ngày: 09/03/2016

Chúng đệ tử kiền thành vọng khấu, Một tấm lòng nguyện thấu mười phương. Cầu xin chư Phật xót thương, Thầy con lâm cảnh tai ương khổ nàn!

Lời dạy cuối cùng

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3537 . Ngày: 17/01/2015

Ngày đã cận cần tu gấp rút, Giới giữ sao trong sạch như xưa. Định Huệ không thiếu không thừa, Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

Tứ Y Pháp

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 5131 . Ngày: 17/01/2015

Thức chay lạt mỗi ngày một bữa, Tạm nuôi thân, chẳng lựa dở ngon. Lòng tham, thói nhiễm không còn, Siêng lo khất thực, năng bòn phước duyên.

Thập lục hạnh

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 7323 . Ngày: 17/01/2015

Đi bước khoan thai Đứng ngay thẳng hàng. Ngồi đứng nghiêm trang Nằm nghiêng thanh thản.

Đ123C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ