Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Giới Sát

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 11671 . Đăng: 15/04/2014In ấn

Giới Sát

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Muôn loài nào khác chi ta,

Cũng cần sanh sống, lánh xa tai nàn.

Có cha mẹ, có họ hàng,

Kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn tương thân.

Ta đừng giết nó mà ăn,

Cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm.

Bẫy câu chước độc mưu ngầm,

Làm cho chúng nó âm thầm đớn đau.

Lạc bầy dớn dác xôn xao,

Lại e cái nạn thớt dao hầu gần.

Mình có thân, nó cũng thân,

Nuôi mình giết nó, nào cân công bằng?

Lâm mình cảnh ấy khổ chăng,

Giả như có kẻ bắt phăng chúng mình?

Mẹ cha cô bác thảm tình,

Xót xa đã lắm, bất bình xiết bao.

Ruột rà ai cắt chẳng đau,

Tình thương ai dứt chẳng xao gan vàng.

Nếu ta suy nghĩ kỹ càng,

Tình này, cảnh ấy, rõ ràng tương thân.

Làm người là có lòng nhân,

Hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra.

Người cùng muôn vật một nhà,

Ta là anh chị, chúng là đàn em.

Khôn hơn, ta phải xét xem,

Trông nom giúp đỡ bầy em dại khờ.

Lâm nàn khi chúng bơ vơ,

Mau tay tiếp cứu, chớ ngơ mắt nhìn.

Thấy ai giết thác sanh linh,

Lấy lời khuyên giải, dụng tình cản ngăn.

* * *

Thú kia nó cũng là thân,

Cũng xương, cũng thịt, có phần như ta.

Đánh đau chúng nó kêu ca,

Tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng.

Tánh linh người vật cũng đồng,

Xuống tay bao nỡ, câàm lòng sao đang.

Thân ta thì muốn cho an,

Mà thân của chúng lại toan xéo giày.

Lòng ta muốn tránh nạn tai,

Sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn.

Nếu ta biết lẽ công bằng,

Biết cân tội phước, biết căn luân hồi.

Chớ nên giết nó đành rồi,

Cũng đừng hành hạ tỏ lời dễ khinh.

Chớ cho chúng khổ vì mình,

Mở lòng thương xót tấm hình hài kia.

Đừng làm chúng nó chia lìa,

Con này xa mẹ, vợ kia cách chồng.

Đừng bày cắt cổ nhổ lông,

Việc làm cũng phải dự phòng về sau.

Dây oan ai lại buộc vào,

Kiếp này gây nợ, kiếp nào trả xong?

Muốn cho mình được thong dong,

Đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi.

Chớ vì một chút mê si,

Mà bao oan trái kéo trì cuốn lôi.

Muốn ra khỏi biển luân hồi,

Quả kia phải hái cho rồi đừng gieo.

Dừng chân là bóng chẳng theo,

Nhơn tay thì nghiệp chẳng theo bên mình.

Ai ơi, hãy khá giữ gìn!

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ