Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Bồ Đề

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 5435 . Đăng: 18/04/2014In ấn

Bồ Đề

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Khi Hoàng tử lìa ngôi quí báu,

Bước vân du tầm đạo chơn như.

Sáu năm khổ hạnh thừa dư,

Đạo mầu chưa tỏ, lòng từ chẳng vơi.

Gốc cổ thọ lặng ngồi niệm tưởng,

Ánh huyền đăng tỏa xuống minh quang.

Ngưng thần, nhập định, tham thoàn,

Bồ đề phủ nhánh che tàn giác chơn.

Đạo Chánh giác hoằng dương tự đó,

Gốc từ bi nẩy nở ra đây.

Cửa thiền rộng mở am mây,

Sân thiền đứng vững gốc cây linh huyền.

Âu kiếp trước nhân duyên sẵn có,

Nên kiếp này hội ngộ phải không?

Hột lành đã khéo ương trồng,

Tiền căn, hậu quả, cân đồng dễ chinh.

Pháp Bồ tát xương minh hoằng hoá,

Đạo Như Lai cao cả diệu thâm.

Cội lành, bóng mát, lá râm,

Truyền căn chánh giác, roi mầm huệ chân.

Gốc Chánh giác trước sân Tịnh xá,

Tiết Trung thu lễ hạ cung nghinh.

Sư Ni thiện tín kiền thành,

Cầu nguồn tịnh thuỷ nước lành tưới chan.

Gốc Chánh giác xây tàn đâm nhánh,

Thân Bồ đề tùy cảnh hóa duyên.

Giới lành, hạnh quý ban truyền,

Chuyển nền khổ hải ra nền Lạc Bang.

Gốc Chánh giác xây tàn đâm nhánh,

Tâm Bồ đề tùy cảnh hóa duyên.

Định thiền, quán tưởng tinh chuyên,

Chuyển nền Đông độ ra nền Tây Phang.

Gốc Chánh giác xây tàn đâm nhánh,

Trí Bồ đề tùy cảnh hóa duyên.

Tuệ thông, lý đạt siêu huyền,

Chuyển nền trần thế ra nền Già lam.

Gốc Chánh giác trước sân Tịnh xá,

Cầu Pháp thiêng nhành lá sum xuê.

Khai minh, phát tuệ, phá mê,

Đỡ nâng bá tánh, chở che muôn loài.

BÀI LIÊN QUAN

Khẩu  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5705 xem)

Phóng Sanh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 10395 xem)

Niệm Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5628 xem)

Xuất Gia  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6398 xem)

Khuyến Nhẫn  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6358 xem)

Nguyện Về Cõi Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 8487 xem)

Nguyện Về Cõi Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 8556 xem)

Khai Chuỗi  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 11157 xem)

Cuộc Nhân Thế  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7240 xem)

Bạc Hạnh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5412 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ