Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Khuyến Nhẫn

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 4188 . Đăng: 17/04/2014In ấn

Khuyến Nhẫn

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Vào cửa Đạo làm người thiện tín,

Phải học câu nhẫn nhịn thuận hoà.

Việc nhỏ nhen thắc mắc bỏ qua,

Chỗ tranh cãi rầy rà nên tránh.

Tu phải học cẩn ngôn, cẩn hạnh,

Đạo phải hành sửa tánh, trau tâm.

Kiếp chúng sanh đọa lạc luân trầm,

Ai cũng có căn thâm gốc tội.

Vì lẽ ấy ngày nay sửa đổi,

Bước đường tu nhuần gội Phật ân.

Nước cành dương rưới tắt lửa trần,

Lòng nóng nảy thói sân dẹp bỏ.

Phải phòng bị đối đầu cái khó,

Người ý kia, ý nọ khác nhau.

Dẫu lâm cơn bình địa ba đào,

Nhẫn! Ráng nhẫn! Sao sao cũng nhẫn!

Thử tưởng cảnh điên cuồng tức giận,

Lửa đốt rừng nộ phẫn gớm ghê.

Lúc hung hăng cháy dậy bốn bề,

Ai vào đó dám khoe khỏi nóng?

Chi bằng sớm cất mình bay bổng,

Liệu không hòa chóng chóng lui chơn.

Khỏi lo điều chác oán mua hờn,

Không ngại nỗi gieo nhân hái quả.

Rủi gặp kẻ vu oan giá họa,

Chuyện đặt điều dốc phá thanh danh.

Lời cam ngôn phân nói đành rành,

Đèn công lý chiếu minh tỏ rõ.

Rủi gặp kẻ ganh hiền ghét ngõ,

Cứ lời kia, tiếng nọ chích châm.

Câu mỹ từ giọng nói thâm trầm,

Nét hòa diện quả tâm ái mẫn.

Đừng lộ sắc oán hờn ghét giận,

Cùng buông lời nộ phẫn cộc cằn.

Chút nhẫn lòng được giải khó khăn,

Câu niệm Phật vừa dằn nóng nảy.

Học phép nhẫn chẳng sanh oan trái,

Giữ tâm không khỏi phải lụy phiền.

Sống cõi đời thong thả bình yên,

Hướng nẻo đạo diệu huyền trực chỉ.

 

BÀI LIÊN QUAN

Nguyện Về Cõi Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5115 xem)

Nguyện Về Cõi Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4976 xem)

Khai Chuỗi  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6889 xem)

Cuộc Nhân Thế  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4392 xem)

Bạc Hạnh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3856 xem)

Nhìn Thế Cuộc  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4213 xem)

Thảm Đất Vàng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4254 xem)

Thuyền Trí Huệ  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7375 xem)

Khuyến Tu  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5113 xem)

Giới Sát  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4001 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ Khai Giảng Lớp Trung Cấp Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ tại Tịnh Xá Ngọc Uyển - BBT PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ