Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Nhìn Thế Cuộc

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 6403 . Đăng: 15/04/2014In ấn

NHÌN THẾ CUỘC

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Nhìn thế cuộc đầy lòng bi thảm,

Một hiền nhân chẳng quản khó khăn.

Xông pha nào kể gian truân,

Tìm phương thoát khổ, thi ân cứu đời.

Đường tu chứng mòn hơi kiệt sức,

Cõi đạo tràng đúng mức thành công.

Trang nghiêm nền Tịnh cửa Không,

Cảnh thanh biệt lập, bụi hồng cách phân.

Kiếp phù thế, ấy phần thống khổ,

Chốn Tinh đàng, này chỗ vãng sanh.

Những ai vừa phát nguyện lành,

Cầu sanh là sẽ được sanh cõi này.

Người thi tuyển tròn đầy trí lực,

Đủ thiện căn phước đức nhân duyên.

Nhập thai vào giữa hoa sen,

Là vào Giáo hội vượt lên biển trần.

Nơi Lạc cảnh mỗi lần gió thổi,

Điệu nhạc mầu nhẹ trổi du dương.

Người nghe xao xuyến lạ thường,

Bâng khuâng như nhớ con đường làm Tăng.

Là khi đấng Toàn Năng thuyết pháp,

Giọng oai hùng gió táp, mưa sa.

Lúc êm ái, lúc dịu hoà,

Lý mầu nghe rõ, thấy ra nẻo về.

Nghe rồi nhớ không hề xao lãng,

Đem pháp lành đi giảng khắp nơi.

Ấy là gom lấy hoa rơi,

Đựng trong y cắt tặng người phương xa.

Chim nhiều thứ thường ca thánh thót,

Giọng bổng trầm tiếng hót véo von.

Trần tâm mài giũa lần mòn,

Ước ao giải nợ, vo tròn phước duyên.

Là những tiếng diệu huyền kinh kệ,

Giọng thanh tao tựa thể oanh vàng.

Nghĩa mầu lý nhiệm tiềm tàng,

Tai nghe, trí hiểu, lòng càng mộ tu.

Giờ Thiền định êm ru lẳng lặng,

Cõi Tinh đàng thanh vắng sạch trong.

Chẳng còn ngũ trược nhiễm mông,

Lâng lâng giải thoát, không không nhẹ nhàng.

Ở Phật cảnh dễ dàng tu luyện,

Nhờ sức linh Phật nguyện rộng xa.

Hằng nghe Phật lý giảng ra,

Ai ai rồi cũng dần dà thành công.

Trí tuệ đắc thần thông cao cả,

Từ bi tròn đạo quả chánh chân.

Tách ra dạy đạo riêng phần,

Du phương bổ xứ giáo dân độ đời.

Lòng mộ pháp gặp thời chánh pháp,

Kẻ hữu duyên xứng hạp cơ duyên.

Dễ đâu gặp Bát Nhã thuyền,

Dễ đâu gặp ánh siêu huyền Minh Quang.

Được hạnh phúc vào hàng Tăng chúng,

Thọ chơn truyền tu đúng Pháp môn.

Y vàng, thân mặc luôn luôn,

Bát vàng, tay giữ in khuôn Phật dòng.

Ngày để bước vào trong cửa Phật,

Ngày khinh thân chết mất kiếp đời.

Tục danh sổ thế đã bôi,

Pháp danh thọ ký trên ngôi bảo tòa.

Đời lưu chuyển sang qua kiếp khác,

Kiếp vãng sanh Cực Lạc Tây phương.

Nơi đây mới thật quê hương,

Đời đời kiếp kiếp nguyện nương tu hành.

Dầu lâm cuộc tử sanh đổi kiếp,

Vẹn bổn nguyền thiện nghiệp tự chiêu.

Tâm thần thanh thoát tiêu diêu,

Nương về cảnh Phật, hướng theo chân Ngài.

Kiếp hiện tại ơn này lãnh thọ,

Kiếp vị lai nghĩa nọ đền bồi.

Nguyện con tu chứng quả rồi,

Độ trong sanh chúng về ngôi Phật Đà.

BÀI LIÊN QUAN

Thảm Đất Vàng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5806 xem)

Thuyền Trí Huệ  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 13283 xem)

Khuyến Tu  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 8093 xem)

Giới Sát  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6073 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ