Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Thảm Đất Vàng

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 4956 . Đăng: 15/04/2014In ấn

THẢM ĐẤT VÀNG

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Xưa Trưởng giả trải vàng mua đất,

Vì Thế Tôn xây cất Đạo tràng.

Kỳ Viên Tinh xá mở mang,

Kinh thành Xá Vệ huy hoàng Pháp đăng.

Nay thiện tín lòng vàng trải đất,

Vì Tăng Ni xây cất Đạo tràng.

Ngọc Châu Tịnh xá mở mang,

Quảng Nam tỉnh lỵ huy hoàng Pháp đăng.

Đất một thảm, lòng vàng muôn thảm,

Của một cân, công trạng ngàn cân.

Vật thô, sức kém góp phần,

Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn lần tiêu pha.

Xây Tịnh xá một tòa rộng rãi,

Dựng cốc am mấy dãy an bày.

Thênh thang sân rộng, lối ngay,

Rào trong đất Phật, ngõ ngoài đường quan.

Phật thị hiện Đạo tràng cứu khổ,

Tăng thừa hành thập độ ban vui.

Chư Thiên vì Pháp tới lui,

Thiện nhơn vì Pháp đắp bồi phước duyên.

Phước bồi đắp nên miền ngọc cảnh,

Phước trồng gieo thành khoảnh kim điền.

Dòng đời biển tội vô biên,

Bước lên non phước vững yên tinh thần.

Hỡi Phật tử đồng tâm hội hiệp,

Dưới Phật đài hòa nhịp từ bi.

Điển lành ban rải đâu đây,

Ý lành hấp thụ vui vầy gần xa.

Tay quét đất, tay hòa cõi phước,

Chân giẫm nền, chân bước đường duyên.

Miệng cười nở đóa hoa sen,

Lời lành, ý đẹp, hương duyên thơm nồng.

Tâm cởi mở, nhân trong nghiệp trắng,

Đạo trau dồi, phước gắng ân ghi.

Chướng duyên dẫu chẳng tây vì,

Đem ân đáp oán, đổi bi ra từ.

Tâm từ ái thể như tâm Phật,

Trải tâm từ tế vật độ nhân.

Tâm là chỗ ở tinh thần,

Tâm là miếng đất nương thân muôn loài.

Tâm ví chẳng dung người tội lỗi,

Đất kia còn sạn sỏi gai chông.

Đất chưa phải thật vàng ròng,

Lòng chưa phải thật tấm lòng từ bi.

Tâm tạo nghiệp, nghiệp trì thọ khổ,

Tâm phát nguyền, nguyền độ thoát mê.

Oai hùng nghiệp lực chỉnh ghê,

Oai thần nguyện lực Bồ đề cứu an.

BÀI LIÊN QUAN

Thuyền Trí Huệ  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 9351 xem)

Khuyến Tu  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6293 xem)

Giới Sát  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4825 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ