Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Niệm Phật

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 3294 . Đăng: 17/04/2014In ấn

Niệm Phật

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Trước khi ngồi niệm Phật,

Gác bỏ việc trần lao.

Quán tưởng thân mát mẻ,

Hào quang tròn phủ bao.

Thầm xem trên sống mũi,

Lóng nghe hơi ra vào.

Dường như mèo rình chuột,

Chẳng khác kẻ qua cầu.

Ra vào mỗi hơi thở,

Thầm niệm Phật một câu.

Hơi thở vừa chừng mực,

Không chậm cũng không mau.

Hơi thở cùng tâm niệm,

Hai việc đều nương nhau.

Tâm niệm luôn tưởng Phật,

Đừng để vọng chen vào.

Đến chừng tâm được định,

Chẳng còn chút vọng xao.

Hơi thở cùng câu Phật,

Thảy đều quên như nhau.

Thân tâm đồng vắng lặng,

Cùng hư không khác nào.

Năng làm như thế ấy,

Trong lòng thật quen làu.

Chơn tâm thanh tịnh sẵn,

Tuệ trí hiện bày mau.

BÀI LIÊN QUAN

Xuất Gia  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4421 xem)

Khuyến Nhẫn  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3862 xem)

Nguyện Về Cõi Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4715 xem)

Nguyện Về Cõi Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4612 xem)

Khai Chuỗi  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6525 xem)

Cuộc Nhân Thế  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4100 xem)

Bạc Hạnh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3596 xem)

Nhìn Thế Cuộc  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3989 xem)

Thảm Đất Vàng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4018 xem)

Thuyền Trí Huệ  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6967 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Lễ tưởng niệm lần thứ 32 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ