Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Tưởng Niệm Tôn Sư

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 14965 . Đăng: 09/03/2016In ấn

Tưởng Niệm Tôn Sư

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

(Hạn vận tưởng niệm Tổ Sư)

 

Biến cảnh không ngờ,

Huyền cơ chuyển hướng,

Tai chướng định phần,

Nghiệp căn khó cưỡng.

 

Cơ Chánh Pháp đang hồi thịnh vượng,

cõi Liên Hoa

những tưởng miên trường;

Nạn chúng sanh còn lắm nhiễu nhương,

thân Giáo Trưởng

bỗng vương nghiệp chướng.

Đạo sư đồ đạo trượng,

thọ chơn truyền hữu hạnh, hữu duyên;

Pháp y bát Pháp thiêng,

ân điểm hóa vô biên, vô lượng.

Năm năm tháng tháng, đợi đợi chờ chờ;

Phút phút giờ giờ, trông trông tưởng tưởng.

* * *

Tám hướng liệu lường,

Bốn phương tầm kiếm.

Tin huyễn dập dồn,

Tin chơn khuyết khiếm.

Thừa nước đục thả câu cũng hiếm,

thiết kế bày mưu;

Phận nhà nghèo, lòng hiếu lại giàu,

cả nghe lắm chuyện.

Thị phi gièm siểm,

thương thay miệng mối lưỡi lằn;

Luận biện nhi nhăng,

ngán bấy lời bao tiếng biếm.

Câu tiên đoán rõ ràng ứng nghiệm,

cất nhà xong chẳng giữ cửa nhà;

Bước du phương hóa độ Ta bà,

phát nguyện lớn hành theo chí nguyện.

Lời vàng lãnh nhiệm,

nối ý nguyền thực hiện pháp môn;

Hạnh quý bảo tồn,

theo dấu bước sắt son dũng tiến.

Ai ngờ cảnh biến, vật đổi người dời;

Mới biết cuộc đời, ruộng dâu bãi biển.

Ngậm ngùi tha thiết mối thương tâm,

Thổn thức bâng khuâng ngày kỷ niệm.

* * *

Vàng rơi đáy biển,

Ngọc ẩn đầu non.

Biết còn hằng mất,

Biết mất hằng còn?

Bóng nghiệp thức chui lòn huyễn sắc,

Khóa thiên cơ khép chặt huyền môn,

 

Muôn hình huyễn huyễn, chơn chơn,

lò tạo hóa đúc nhồi kim cổ;

Vạn vật không không, có có,

máy âm dương luân chuyển tuần hoàn.

Những ngại lo hạt lép, quả non,

lìa nhành cội khôn phương bảo dưỡng;

Nào e sợ quả già hạt cứng,

gặp đất phân thêm vững lưu tồn.

Trẩy thuyền từ lập hạnh sắt son,

sóng oan nghiệt không sờn nguyện vọng;

Trương buồm giác khởi lòng kiên dũng,

gió nghiệp duyên chẳng núng tâm hồn.

Gìn giữ Pháp môn, kim ngôn ghi nhớ,

Đạo tràng nâng đỡ, gặp gỡ Sư Tôn.

* * *

Ám hôn rừng thế,

Minh tuệ đèn từ.

Tảo trừ hoặc chướng,

Khuynh hướng chơn như.

Tâm tức Phật ngàn xưa mê muội,

Phật tức tâm từ buổi tỉnh tu.

Gương lòng đừng để mờ lu,

soi giới cảnh cần cù trau sửa;

Cội đức sớm lo tu bổ,

gieo phước điền gắng gổ công phu.

Tham thiền chưởng luyện định tâm châu,

nước lặng hồ thu in bóng nguyệt;

Quán tưởng tư duy kim tướng Phật,

hương thanh khói biếc lộ gương từ.

Gột tình phàm diệt bỏ ý riêng tư,

gom chí cả bồi tô nền giáo Pháp;

Thuận lý chánh rải ban niềm vui hạp,

thạnh Đạo vàng đền đáp nghĩa Tôn Sư.

BÀI LIÊN QUAN

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 11504 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 8855 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4092 xem)

Hoa Bồ đề  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7768 xem)

Thân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4240 xem)

Lục Hòa  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4463 xem)

Thập lục hạnh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7451 xem)

Lời dạy cuối cùng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3609 xem)

Tứ Y Pháp  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5179 xem)

Năm hạnh thí  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3710 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người để thuyết giảng, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, như là nguồn tinh thần để mọi người giữ vững thân bằng, an lạc nơi cuộc sống mỗi ngày, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni Giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn trụ trì chùa Thuận Phước (Long An), đã tổ chức thuyết giảng Phật pháp online.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ