Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Đèn Chơn Lý

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 7565 . Đăng: 15/03/2018In ấn

ĐÈN CHƠN LÝ

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Đèn chơn lý trời Nam tỏ rạng,

Ánh triêu dương chiếu sáng phương đông.

Nhân sanh bừng tỉnh giấc nồng,

Mắt nhìn đẹp mắt, nguyền mong phỉ nguyền

Nối đuốc huệ ban truyền Giáo lý,

Trổ hoa đàm Khất sĩ du phương.

Giới điều trong suốt nền gương,

Định châu lấp lánh, huệ hương ngạt ngào.

Trường Giáo hội tiêu dao Cực Lạc,

Kẻ vãng sanh giải thoát hồng trần.

Thung dung cảnh giới tinh thần,

Trau tâm giồi trí, sắc thân chẳng màng.

Mượn thân tạm lên đàng cứu khổ,

Để khách trần làm chỗ dựa nương.

Bàn tay tứ sự cúng dường,

Gieo duyên giải thoát, dọn đường tương lai.

Ăn thanh đạm mỗi ngày một bữa,

Xin vật thường của dở nuôi thân.

Không dành dụm, khỏi nhọc nhằn,

Một điều giải thoát, mấy phần cao thâm.

Mặc đơn giản mỗi năm một bộ,

Lượm vải thừa giẻ bỏ kết y.

Không xinh tốt, khỏi kiêu kỳ,

Hai điều giải thoát, ba Y thanh bần.

Ở luân chuyển sáu trăng một khoá,

Khi gốc cây, Tịnh xá tuỳ duyên.

Không lưu luyến, khỏi ưu phiền,

Ba điều giải thoát, các miền vân du.

Bệnh thong thả mựa cầu phương chước,

Tự lòng người miếng thuốc gieo nhân.

Không kiều dưỡng, khỏi băn khoăn,

Bốn điều giải thoát, mười phần thanh cao.

Thân giải thoát, thân trau giới luật,

Tâm tịnh thanh, tâm đạt định thiền.

Trí minh, trí chiếu tuệ viên,

Tánh an, tánh hiện diệu huyền chơn như.

Rừng mê chướng thâm u ngàn lối,

Đạo Bồ đề một cõi minh quang.

Đưa đường giải thoát trần gian,

Ngọn đèn chơn lý trời Nam sáng bừng.

(Thế bài Chúc Mừng Chánh Pháp)

BÀI LIÊN QUAN

Công Đức Sư Trưởng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6540 xem)

Nhớ Ơn Thầy  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 23279 xem)

Cầu nguyện hoà bình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3440 xem)

Kệ Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 20864 xem)

Tưởng Niệm Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 14887 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 11436 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 8711 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4024 xem)

Hoa Bồ đề  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7516 xem)

Thân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4180 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ