Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Công Đức Sư Trưởng

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 6782 . Đăng: 15/03/2018In ấn

Công Đức Sư Trưởng

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Cúi đầu lạy trước tháp vàng,

Chúc cầu Giáo hội đạo tràng vĩnh miên.

Ngôi xuê Sư Trưởng ngự yên,

Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần.

Quang minh tướng tốt vô ngần,

Nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên.

Công trình quá khứ nào quên,

Đường trần ngàn lối bước lên nẻo lành.

Xuất thân khổ hạnh tu hành,

Lập nên giáo lý tự mình tìm ra.

Nối truyền chánh pháp Thích Ca,

Hăm lăm thế kỷ nay đà mờ phai.

Người tu hiện tại mấy ai,

Hành theo đúng pháp Như Lai giáo truyền.

Đâu còn thấy rõ chơn nguyên,

Xuất gia nhập đạo trần duyên dứt lìa.

Kẻ Tăng người tục phân chia,

“Tăng vô nhứt vật” xưa kia thanh bần.

Ba y, một bát, một thân,

Ngoài ra chẳng bận mảy trần trong tâm.

Nhưng nay Ngài lại giáng lâm,

Đem đèn trí tuệ soi nhằm nước Nam.

Mở ra một cõi Già lam,

Những người nhập Thánh siêu phàm ít đâu.

Đạo tràng thành lập bấy lâu,

Luật nghiêm chọn lọc gồm thâu sĩ hiền.

Nơi đây thế giới vô phiền,

Không còn tham đắm chức quyền lợi danh.

Mỗi người áo vá ba manh,

Một bình bát đất du hành khắp nơi.

Sáng ra khuyên giáo, độ đời,

Trưa thời thọ thực, xế thời thuyết kinh.

Chiều khuya quán tưởng lặng thinh,

Nửa đêm nhập định điển linh ngưng thần.

Người người tự giác độ thân,

Giác tha độ thế dạy dân tu trì.

Nào đâu có tiếng thị phi,

Nào đâu có cảnh lâm ly đau sầu.

Chúng con khổ sở hèn lâu,

Rủ nhau tìm đến, mong cầu dựa nương.

Đạo tràng như ánh triêu dương,

Thế trần như giữa đêm trường tối tăm.

Ghe phen sụp hố sa hầm,

Ngày nay tỉnh mỉnh biết tầm nẻo ra.

Về đây gặp cửa gặp nhà,

Gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa.

Ân lành nhuần hạt móc mưa,

Đức Ngài ban rưới phước thừa chúng con.

BÀI LIÊN QUAN

Nhớ Ơn Thầy  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 23415 xem)

Cầu nguyện hoà bình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3552 xem)

Kệ Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 21192 xem)

Tưởng Niệm Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 14987 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 11520 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 8939 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4096 xem)

Hoa Bồ đề  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7796 xem)

Thân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4244 xem)

Lục Hòa  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4487 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ