Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Nhớ Ơn Thầy

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 23417 . Đăng: 15/03/2018In ấn

Nhớ Ơn Thầy

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

 

Biển trần thế thét gào đêm tối,

Kiếp nhân sanh đắm đuối dòng mê.

Khó khăn nguy hiểm sá nề,

Buồm trương hạnh nguyện Bồ đề độ sanh.

Tìm vớt kẻ linh đinh chới với,

Đem lên thuyền rửa gội bùn nhơ.

Đưa sang bến giác kịp giờ,

Tây phương về đó nương nhờ Phật ân.

Con chìm đắm biển trần thọ khổ,

Thầy từ bi tế độ vớt lên.

Mặc thì áo giới ấm êm,

Ăn thì sữa pháp, cơm thiền nuôi thân.

Ghi nhớ mãi công ân Thầy Tổ,

Xót thương hằng dạy dỗ lắm phen.

Như đem ánh sáng ngọn đèn,

Rọi vào tâm trí tối đen mịt mờ.

Ngày qua ngày nương nhờ ánh sáng,

Lần nhiều lần tỏ rạng tâm mê.

Vun phân tưới nước Bồ đề,

Nẩy cành vô ngã, trổ huê chơn thường.

Lòng tịnh lặng soi gương Bát Nhã,

Chí công phu kết quả Niết bàn.

Giới trì, nghiệp dứt, tâm an,

Khai đàng phước đức, lấp đàng tội duyên.

Ân Thầy Tổ vô biên khó tả,

Hơn biển non hơn cả hư không.

Lấy chi sánh ví cho đồng,

Biết chi đền đáp xứng công vô lường.

Phát đại nguyện hoằng dương Chánh Pháp,

Rải từ bi cùng khắp chúng sinh.

Thương người như Phật thương mình,

Độ người như Phật độ sinh thuở nào.

Tom góp được công lao chút đỉnh,

Chí thành xin lễ kính cúng dưng.

Phước lành hồi hướng thượng từng,

Phước lành lễ phẩm cúng dường Tôn Sư.

Niềm tin tưởng khư khư tấc dạ,

Những mong cầu đức cả chứng minh.

Pháp môn kiếp kiếp phụng hành,

Pháp thân kiếp kiếp kính thành phụng tôn.

 

BÀI LIÊN QUAN

Cầu nguyện hoà bình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3552 xem)

Kệ Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 21192 xem)

Tưởng Niệm Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 14987 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 11524 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 8939 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4096 xem)

Hoa Bồ đề  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7796 xem)

Thân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4244 xem)

Lục Hòa  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4487 xem)

Thập lục hạnh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7463 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ