Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Cầu nguyện hoà bình

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 3534 . Đăng: 09/02/2017In ấn

CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Đời gặp thuở can qua chinh chiến,

Sống những ngày nguy biến kinh tâm.

Kéo dài thê thảm nhiều năm,

Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình!

Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi,

Người sống còn rũ rượi sầu thương.

Kể đâu hết khúc đoạn trường,

Bàn tay ác nghiệt vô thường gây nên.

Thử xét lại căn nguyên giặc giã,

Bởi loài người mất cả lòng nhơn.

Thế thì đạo đức hết trơn,

Mất sao mất cả chữ NHƠN là người!

Đời như thế, mất đời có phải?

Chữ ĐỜI là mãi mãi đời đời.

Nhơn từ ấy đạo bền dài,

Vĩnh miên trường cửu đạo đây là đời.

Đời không đạo nên đời loạn khổ,

Đạo ở đời thật chỗ yên vui.

Dài dòng chẳng nói xa xuôi,

Tiến lên đạo chánh dẹp lui đường tà.

Cầu học đạo ấy là cầu nguyện,

Cầu sao cho phổ biến chúng sanh.

Thế gian tất cả hiền lành,

Tức thì thế giới hoà bình tự nhiên.

Một lẽ nữa căn nguyên giặc giã,

Bởi đời người tham chạ giựt giành.

Miếng ăn lẽ sống cho mình,

Mà bao kẻ khác điêu linh khốn nàn.

Đạo cứu thế muôn ngàn điều luật,

Đây hai điều phương thuật cứu tinh.

Không trộm cướp, không sát sanh,

Ấy là hai đấng thần linh hộ trì.

“Nhơn bất sát” không khi nào giết,

“Sát bất nhơn” mất biệt tiếng người.

Bao nhiêu loài vật trên đời,

Cũng thời mạng sống, cũng thời mang thân.

Cũng đau đớn chịu phần sanh tử,

Nỡ lòng nào bày sự giết ăn!

Oái oăm bạc ác vô ngần,

Giết thân kẻ khác nuôi thân của mình.

Tâm đã chẳng động tình bi thiết,

Mất thiện lương lịm chết cõi lòng.

Quen tay giết được đèo bồng,

Mạng người đồng loại, cũng không ngại ngùng.

Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục,

Tánh tình người lắm lúc đổi thay.

Thấm vào cơ thể lâu ngày,

Hoà chung chất máu các loài thú muông.

Đời hăng hái say cuồng chém giết,

Bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi!

Hồn oan chết thảm không nguôi,

Thù xưa vương vấn giục xui giặc loàn.

Nay bằng muốn giải oan dứt nghiệp,

Phép tu trì cần kíp ban hành.

Mỗi người phải cữ sát sanh,

Xót thương loài vật lòng lành ăn chay.

Theo luật sống chẳng ai được giết,

Không sanh người sao diệt mạng người?

Lập nên luật sống ở đời,

Bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen.

Nếu con kiến có quyền được sống,

Thì loài người luật rộng biết bao.

Tự do sống mãi bền lâu,

Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài.

Ăn để sống mỗi ngày đơn giản,

Mễ cốc đều có sẵn khắp nơi.

Cấy cày trồng tỉa đua bơi,

Ấy là phận sự của người cư gia.

Bậc giải thoát lìa xa nghệ nghiệp,

Được nhẹ mình độ tiếp chúng sanh.

Hạnh tu Khất sĩ lữ hành,

Mỗi ngày khất thực trì bình giáo khuyên.

Mượn thân ấy làm duyên tế độ,

Cho thế trần được chỗ gieo nhơn.

Tập lần bố thí ra ơn,

Lòng tham dứt bỏ, đạo chơn hầu gần.

Đã bố thí một lần cả thảy,

Lộc của mình để lại cho đời.

Ra đi chẳng dính trong người,

Mảy may danh lợi tăm hơi của tiền.

Rồi xin lại luân phiên mỗi bữa,

Một bát cơm đủ chứa dạ dày.

Chẳng dư cất để nhiều ngày,

Không hay phung phí tốn xài chi chi.

Người bố thí sau khi mình thí,

Nên kẻ đời gắng chí học theo.

Lòng tham làm giặc hiểm nghèo,

Hạnh tu bố thí gương treo sửa đời.

Pháp khất thực dạy người bố thí,

Cùng dạy mình chơn lý không tham.

Bao giờ dứt tánh mê ham,

Muôn ngàn phận sự việc làm đều xong.

Bằng trái lại nếu không huấn tập,

Bước ra đời tạo lập thân danh.

Ô hô sự nghiệp tan tành,

Lại thêm báo hại chúng sanh khổ sầu.

Trong đời phải cần tu hai pháp:

Ăn chay và vui hạp đi xin.

Luật nghiêm giới cấm giữ gìn,

Muôn người hoà hiệp như in một người.

Ấy phương pháp lập đời đạo đức,

Dẫn loài người đến mức yên vui.

Không còn loạn khổ chia phui,

Ủ ê tang tóc ngậm ngùi đau thương!

Cùng hiệp chí tìm phương cầu nguyện,

Cầu xin cho xuất hiện triết nhân.

Đảm đang phận sự độ trần,

Cao xuê ngôi vị đáng phần Thế Tôn.

 

 

BÀI LIÊN QUAN

Kệ Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 21168 xem)

Tưởng Niệm Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 14963 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 11504 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 8855 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4092 xem)

Hoa Bồ đề  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7768 xem)

Thân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4236 xem)

Lục Hòa  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4463 xem)

Thập lục hạnh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7451 xem)

Lời dạy cuối cùng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3609 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người để thuyết giảng, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, như là nguồn tinh thần để mọi người giữ vững thân bằng, an lạc nơi cuộc sống mỗi ngày, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni Giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn trụ trì chùa Thuận Phước (Long An), đã tổ chức thuyết giảng Phật pháp online.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ