Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Trăng Đạo

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 14393 . Đăng: 02/03/2019In ấn

 

TRĂNG ĐẠO

(Kính dâng Sư Trưởng Minh Đăng Quang)

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

 

Trăng bủa đức vì đâu chiếu sáng?

Phải chăng vì sứ mạng thiêng liêng.

Thương đời mù mịt tối đen,

Hoá thân làm một ngọn đèn sáng trưng?

Rải minh tuệ bao trùm sông núi,

Phóng hào quang chói lọi nước mây.

Ân nhuần nội cỏ ngàn cây,

Đức nhuần sanh loại tỉnh say giấc hoè.

Ai chẳng muốn gần kề ánh sáng?

Ai chẳng mong nương áng tuệ lành?

Trăng từ siêu thoát cao minh,

Lòng từ quan cố chúng sanh ân cần.

Không phân biệt kẻ bần người phú,

Không nại hà biển khổ rừng mê.

Thị thành, thôn ấp, sơn khê,

Lui lui, tới tới, về về, đi đi.

Vắng ánh tuệ sầu bi muôn kẻ,

Lộ bóng vàng vui vẻ cùng nơi.

Ân hồng chăm chút săm soi,

Ban vui dẹp khổ, ban tươi dẹp sầu.

Đuốc tuệ ánh làu làu rạng tỏ,

Hoa đàm gương rỡ rỡ tươi xinh.

Trí thần phổ chiếu viên minh,

Sáng soi bến tục, tịnh thanh cõi phàm.

Vì muôn chúng đành cam nhọc khổ,

Chẳng riêng mình tìm chỗ nghỉ ngơi.

Đông, Tây lặn lội đòi nơi,

Tấm thân dầu dãi khi vơi khi đầy.

Trăng rộng bủa đức dày tiết rạng,

Mây bỗng dưng kết thảm giăng sầu.

Huy hoàng đã hoá thâm u,

Thân đành mai một, nghiệp dầu phủ vây.

Nào chấp kẻ trí ngây phận nhỏ,

Những thương ai lấp ngõ ngăn đàng.

U minh dễ lấn hào quang,

Lành bền ngôi vị, dữ tan lũ bè.

Lâm cảnh khốn không hề nản chí,

Giữ mực thường nhứt trí lợi sanh.

Lòng vàng bủa đức hy sinh,

Tuệ vàng rải ánh quang minh cho đời.

Dầu lấy nước biển khơi làm mực,

Lấy cây rừng làm bút viết văn.

Luận đề như cát sông Hằng,

Cũng chưa giải hết ý trăng nhiệm mầu.

Lòng kính cẩn khấu đầu đảnh lễ,

Đức từ bi trí tuệ rải ban.

Nguyện xin nương ánh từ quang,

Nguyện xin thành bóng trăng vàng chiếu soi.

 

BÀI LIÊN QUAN

Khất Sĩ  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3911 xem)

Đèn Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4667 xem)

Công Đức Sư Trưởng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4483 xem)

Nhớ Ơn Thầy  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 19242 xem)

Cầu nguyện hoà bình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1148 xem)

Kệ Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 16452 xem)

Tưởng Niệm Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 12915 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 10092 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4219 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2848 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại Tịnh xá Ngọc Tâm, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 21.9.2019 – 27.9.2019 (nhằm ngày 23.8 – 29.8 năm Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Đặc thù kiến trúc Tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ - Ni sư Tuệ Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ