Trang chủ > Văn Học > Truyện

Đoan Chánh hàng phục ngoại đạo

Tác giả: Tuệ Liên và Hảo Liên dịch.  
Xem: 3938 . Đăng: 07/02/2015In ấn

Đoan Chánh hàng phục ngoại đạo

 

Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn một trăm năm, vua A Dục Vương không chỉ tín ngưỡng Phật giáo, mà còn đem hết sức mình hoằng dương Phật pháp, suốt nhiều năm tâm thành cung kính cúng dường hai vạn tăng chúng trong nước.

Lúc đó, có 96 thứ tín ngưỡng ngoại đạo, đối với vua A Dục cung kính các Tỳ Kheo như thế lòng sanh đố kỵ, bèn cùng âm mưu muốn làm bại hoại Phật pháp. Trong đó, có một ngoại đạo giỏi về phép thuật biến hoá, bảo với mọi người :

- Tôi muốn biến hoá thành ác quỉ, các vị sa môn nếu nghe danh của ác quỉ khủng bố, nhất định sẽ sợ hãi chạy trốn khắp nơi, khi nhân dân thấy tình hình như trên, nhất định sẽ đến nương tựa chúng ta.

Bấy giờ người đó biến thành quỷ thần của các ngoại đạo tín ngưỡng, tên Ma Di Thủ La. Nó có một đầu, bốn gương mặt, tám đôi mắt, tám cánh tay, hung ác nhất trong tất cả ác quỉ. Ngoại đạo sau khi hoá thành thân ác quỉ, được sự ủng hộ của những người ngoại đạo, dương dương tự đắc đi lại trong nước, từ từ hướng về cung vua. Trai gái thấy ác quỉ này đều sanh lòng khiếp sợ. Sau đó, vua ra cửa đón, thấy quỷ dữ vua hỏi cung kính :

- Chẳng hay đại thần có yêu cầu gì không?

Ác quỉ nói :

- Tôi muốn ăn thịt người.

- Không thể được

- Giả sử vua thương tiếc con dân của ngài, thế thì nên đem những người vô dụng trong nước này, giao cho tôi làm thức ăn.

- Trong nước tôi không có hạng người này.

Ác quỉ nói :

- Tất cả sa môn đều vô công nhàn rỗi, không ra quân đánh giặc, không phải bề tôi của vua, người vô ích như thế giao cho tôi đi!

Mặc dù vua chống đối bằng mọi cách, nhưng không biết cách nào hơn chỉ đành sai người đến Tịnh xá thông báo tin này. Trong hai vạn vị Tỳ Kheo, có một vị tuổi nhỏ nhất, mười ba tuổi, tên Đoan Chánh. Sa di thưa với chư Tỳ Kheo :

- Con xin phép được đi trước.

Trước lúc đi, Sa di thưa với Pháp sư Duy Na :

- Ví như có ngoại đạo lọt vào tịnh xá, nhất định phải vì họ cạo đầu xuất gia, đừng để rời khỏi chỗ này.

Sau đó đi gặp ác quỉ, Sa di nói :

- Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong Tăng đoàn, cho nên đến trước để cho ông ăn, người khác sẽ tiếp tục đến.

Lại nói :

- Tôi sáng sớm chưa ăn cơm, xin cho tôi ăn no một bữa trước, rồi ông ăn tôi nhé!

Ác quỉ nhận lời, vua A Dục sai người chuẩn bị cơm, thức ăn để cúng dường Sa di và hơn hai vạn ngoại đạo đi theo ác quỉ. Sa di ngầm vận dụng thần thông đem ăn thức ăn của hơn hai vạn phần đưa về Tịnh xá, do đó đồ ăn hết mà vẫn chưa thấy no. Thế rồi lại đem những ngoại đạo này bỏ vào trong miệng, lại dùng thần túc thông đưa đến Tịnh xá. Lúc đó ngoại đạo hoá thân ác quỉ, thấy Sa di có thần lực to lớn như thế, lòng sanh sợ hãi, lập tức khôi phục lại hình người, quỳ lạy đảnh lễ Sa di, sám hối lỗi lầm của mình, đồng thời khẩn cầu xin xuất gia tu hành. Ngay khi ấy, chúng Tỳ Kheo cạo tóc cho họ và giảng kinh, thuyết pháp, sau cùng những ngoại đạo này đều chứng được quả vị La Hán. Vua A Dục thấy cảnh này, đối với Phật pháp càng củng cố lòng tin hơn, nhân dân cả nước, cũng do đó sanh khởi lòng tin đối với Tam bảo, kính cẩn hộ trì Tam bảo.

 

(Tạp Ví Dụ Kinh)

 

Ngụ ý :

Đoan Chánh tuổi tuy nhỏ, nhưng với tinh thần vô uý hộ trì Phật pháp của em khiến mọi người khâm phục. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sẽ gặp những việc trái ngược với nguyên tắc làm người khiến cho niềm tin của chính mình bị dao động. Không lẩn tránh, củng cố lòng tin vững chắc của mình, cũng chính là tự thân thực hiện một phương thức trí tuệ và từ bi của Phật pháp. 

BÀI LIÊN QUAN

Lặc Na Xà Da  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 3604 xem)

Thiên nữ  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 3676 xem)

Ca La Ha dối là con nhà giàu  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 3786 xem)

Con trai tỷ phý đi tu  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 3696 xem)

Thái tử Pháp Thí  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 3474 xem)

Voi chúa  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 3766 xem)

Đa La Hầu Thí  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 3494 xem)

Vua Tát Ba Đạt xả thân cứu chim bồ câu  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 3895 xem)

Thái tử Tát Đoả xả thân cứu hổ  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 5895 xem)

Hiếu tử  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 3471 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người để thuyết giảng, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, như là nguồn tinh thần để mọi người giữ vững thân bằng, an lạc nơi cuộc sống mỗi ngày, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni Giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn trụ trì chùa Thuận Phước (Long An), đã tổ chức thuyết giảng Phật pháp online.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ