Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Báo cáo Khóa tu “Sống chung tu học” – Lần thứ 13 của chư Ni Giáo đoàn III

Tác giả: Ban Thư Ký Khóa Tu.  
Xem: 594 . Đăng: 21/10/2021In ấn

 

Báo cáo Khóa tu “Sống chung tu học” – Lần thứ 13 của chư Ni Giáo đoàn III

 

NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

Trước hết, chư hành giả chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Ngài, đã vì đại chúng Ni Giáo đoàn III tổ chức khóa “Sống chung tu học” lần thứ 13 giữa lúc mọi thứ xung quanh chúng con không còn thăng bằng như trước đây.

Trong rất nhiều kinh, chúng con được nghe đấng Từ Phụ dạy: “Các hành là vô thường”. Và rồi, chúng con thấm thía lời dạy này hơn, khi 2 mùa Phật đản, 2 mùa Vu lan, 2 mùa Tự tứ trôi qua, chúng con không được dự lễ trọng thể, trang nghiêm như trước đây, mà thay vào đó,chúng con lặng lẽ tu tập và quán chiếu đạo lý vô thường sâu hơn.

Khóa tu lần thứ 13 này, được sự sắp xếp và hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng, tuy khó khăn khách quan vẫn còn đó, song khóa tu với phương tiện khoa học công nghệ văn minh, được tổ chức diễn ra suốt 10 ngày, đã mang lại lợi ích rất nhiều cho chư Ni chúng con, trong pháp học và pháp hành.

Giờ khắc này, Phật sự viên thành, pháp sự châu viên, khóa “Sống chung tu học” lần thứ 13 của Ni giới  GĐ III được tổ chức trên Hệ thống Google Meet từ ngày mùng 3 - 12 tháng 9 năm Tân Sửu (08 - 17/10/2021) đã hoàn mãn. Thay mặt Ban Thư ký khóa tu, chúng con xin được tổng kết những nét tiêu biểu của khóa tu, với 9 tiêu điểm như sau. Kính trình chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn, chư Tôn đức trong Ban Cố vấn khóa tu, chứng minh và đại chúng tường tri.

1/ Ban Giáo thọ

Trong khóa này, Ban Tổ chức đã thỉnh được chư vị Cao Tăng của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ và Giáo đoàn III, quang lâm chứng minh và giáo giới. Chúng con được sự chỉ dạy của: HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Giác Hùng - Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất Chứng minh GĐ III; HT. Giác Trong - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn  III; HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; HT. Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ và Phó ban Tăng sự GĐ III; HT. Giác Thành - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự và Trưởng ban Kinh tế tài chánh GĐ III; TT. Giác Viễn - Ủy viên Ban Tăng sự, Phó ban Hoằng pháp GĐ III; TT. Giác Phổ - Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp GĐ III; TT. Giác Hoàng - Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III; ĐĐ. Giác Nhường - Phó Thư ký Ban Tăng sự kiêm Trưởng ban Truyền thông thông tin GĐ III; ĐĐ. Giác Thống - Hỗ trợ phần kỹ thuật Hệ thống trực tuyến; và ba vị Ni trưởng: NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Đền Liên - Phó Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Cảnh Liên - Phó Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III. Ban Thư ký chúng con làm việc có: NS. Hiếu Liên – Chánh Thư ký Ni giới GĐ III, NS. Hòa Liên, SC. Hoa Liên và SC. Chánh Liên.

2/ Số lượng hành giả

Trong khóa tu trực tuyến này, số lượng chư Ni tham dự đông gấp đôi số lượng 12 khóa tu trước, là nhờ vào phương tiện truyền thông trực tuyến, mỗi người tại trú xứ của mình sắp xếp thời gian vào đạo trường trực tuyến tham dự. Khóa tu lần này có hơn 150 vị hiện diện, trong đó có 16 vị Ni trưởng, 6 Ni sư, 97 Sư cô và 38 vị Thức-xoa, Sa-di-ni, tập sự nữ, câu hội từ 62 trú xứ Ni gồm 54 tịnh xá và 8 tịnh thất trực thuộc Giáo đoàn III. Hình ảnh thầy ngồi trước, trò ngồi sau cùng nghe pháp cùng tu tập nên sức mạnh hòa hợp, một hình ảnh đồng tu của Ni chúng rất đẹp, rất ý nghĩa.

3/ Chương trình tu học

Trong khóa tu này có nhiều thay đổi. Thay đổi về giờ giấc tu tập cho phù hợp với khóa tu trực tuyến, tuy thấy khoảng thời gian giữa các thời khóa không nhặt vì không có các thời thiền hành chung, nhưng thật sự đây là chủ ý của Ban Tổ chức muốn cho các hành giả có thời gian suy ngẫm, tiêu hóa, thẩm thấu những gì đã được học trong khóa tu và tự thiền hành trong mỗi bước chân tại trú xứ. Đầu ngày và cuối ngày tu tập là thời tụng kinh. Bài kinh tụng trong thời công phu sáng là bài kinh mà hội chúng sẽ được nghe giảng, được học trong chốc lát sau đó.

Từ 5-6 giờ sáng, đại chúng được học Kinh Trung bộ, bài kinh vừa mới được tụng. Nhờ cách bố trí tụng đọc và nghe giảng như vậy, đại chúng hiểu kinh nhanh hơn, rõ ràng hơn. Trong 10 ngày, chúng con đã học được 5 bài kinh Trung bộ: Kinh Ước nguyện (số 6); Kinh ví dụ Tấm vải (số 7); Kinh Đoạn giảm (số 8); Kinh An trú tầm (số 20); và Kinh ví dụ con rắn (số 22), từ chư Tôn đức: TT. Giác Viễn, TT. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Sơn (GĐ IV), ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Minh Khải (GĐ I). Ngoài ra, chúng con còn được sự hỗ trợ của ĐĐ. Minh Điệp (Phó Thư ký GĐ VI) trong phần ôn tập các kinh. Tối ngày tu thứ 9 và sáng ngày 9, ngày 10, đại chúng được ôn tập ý pháp trong 5 bài kinh này ngang qua phương thức trắc nghiệm. Những bài kinh rất căn bản này có thể được xem là kinh gối đầu giường cho chuỗi ngày tu học sắp tới của chư Ni.

* Về thời hành trì, chúng con có 24 thời thiền tọa trong 3 thời sáng, chiều, tối, và tất cả các thời đều được TT. Giác Hoàng đồng hành, hướng dẫn tuần tự và giảng sâu bốn pháp - niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp.

4/ Nội dung giảng dạy giáo pháp

Ngoài chương trình học chuyên về Kinh Trung bộ, chúng con được học pháp vào thời buổi sáng từ 8h00 – 9g30. Ni chúng lần lượt được trạch pháp từ các vị đại Tăng, đại Ni trong Hệ phái và Giáo đoàn. Pháp yếu từ việc hành trì oai nghi, giới bổn đến pháp phát triển định lực và tuệ lực được quý Ngài giải thích, ví dụ rất rõ ràng. Ni chúng còn nhận được sự nhắc nhở và khích lệ của quý Ngài.

+ Sáng ngày tu thứ nhất: HT. Giác Trí chia sẻ chủ đề “Sống chung tu học qua ý pháp Lục hòa.”

+ Sáng ngày tu thứ 2: HT. Giác Giới giảng giải Ý nghĩa “Sống chung tu học qua Tiểu kinh rừng Sừng Bò”.

+ Sáng ngày tu thứ 3: HT. Giác Pháp thăm Ni chúng đặc biệt sách tấn cho chư Ni đang tu học tại các trú xứ hoặc đang theo học tại các trường Phật học, Đại học, trong và ngoài nước.

+ Sáng ngày tu thứ 4: HT. Giác Thành trình bày về Thế giới quan và nhân sinh quan Phật giáo qua lăng kính của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

+ Sáng ngày tu thứ 5: NT. Hiệp Liên chia sẻ đạo lý, lý tưởng tu học để cân bằng giữa pháp học và pháp hành.

+ Sáng ngày tu thứ 6: TT. Giác Phổ trùng tuyên và phân tích “Tám nền tảng đưa đến đời sống Phạm hạnh trong Kinh Tăng chi, chương 8 pháp.” 

+ Sáng ngày tu thứ 7: NT. Cảnh Liên trình bày đề tài “Bảy tài sản của bậc Thánh.”

+ Sáng ngày tu thứ 8: HT. Giác Minh chia sẻ những triết lý nhân sinh, đạo lý của Phật-Tổ-Thầy trong chặng đường hơn 50 năm tu học và làm đạo của mình.

+ Sáng ngày tu thứ 9: HT. Giác Toàn giảng giải ý pháp ngang qua bài kinh Trú Độ thọ và Kinh Đại Câu-hy-la.

+ Sáng ngày tu thứ 10: HT. Giác Trong viếng thăm và truyền trao ý pháp ngang qua nội dung Pháp khất thực của người Khất sĩ.

5/ Chia sẻ nhóm vào buổi chiều 

Trong khóa tu này, Ban Tổ chức thay đổi thời thảo luận nhóm thay cho học Chơn lý vào đầu giờ chiều, tuy nhiên, chính đây là thời Ni chúng hành trì lời dạy của đức Tổ sư và ý nghĩa của khóa tu là “Sống chung tu học”.

Mặc dù trên không gian ảo, xa mà rất gần, Ni chúng lắng nghe sự chia sẻ tâm ý, tâm nguyện và kinh nghiệm hành đạo của hàng Ni trưởng, Ni sư dày dạn kinh nghiệm tu học và sự đúc kết soi sáng của chư Tôn đức Tăng chủ trì buổi thảo luận. Có tất cả 5 buổi: (1): TT. Giác Viễn chủ trì, NT. Đền Liên, NS. Tỉnh Liên, NS. Mẫn Liên; (2) TT. Giác Hoàng chủ trì, NS. Dung Liên, NS. Ngộ Liên, NS. Hiếu Liên; (3) ĐĐ. Giác Nhường chủ trì, NS. Lãnh Liên, NS. Chuyên Liên, NS. Bửu Liên; (4) TT. Giác Phổ chủ trì, NS. Hạnh Liên, NS. Hải Liên, NS. Thanh Liên; (5) ĐĐ. Giác Thống chủ trì, NS. Luật Liên, NS. Chơn Liên, NS. Duyên Liên.

Những bài học này rất có giá trị giúp cho Ni chúng tinh tấn, chiến thắng phiền não, dõng mãnh vượt qua khó khăn, chuyển hóa tâm bất thiện tự thân, để tiếp tục an trú trong việc tu học giáo pháp.

6/ Tăng cường phiên họp để giải quyết các Tăng sự trong Giáo đoàn Ni

Trải qua 2 năm, đại dịch lan tràn, nên mọi hoạt động Tăng sự dừng hẳn, chư Ni không có cơ hội ngồi lại với nhau. Nhân khóa tu nhờ tổ chức trên trực tuyến có chư Ni tham dự đầy đủ, chư Tôn đức Ni có 3 cuộc họp để 62 trú xứ báo cáo việc sinh hoạt, tu học, lên lớp thọ giới, tự tứ sám hối, đồng thời bàn thảo một số vấn đề cần thiết. Trong các cuộc họp, cho thấy tinh thần cầu thị, mong được chỉ dạy, chỉ lỗi, chư Ni cởi mở, kết nối với nhau mật thiết hơn. Trong đó, cuộc họp chiều ngày tu thứ 4 của khóa tu, mùng 6/9/Tân Sửu, chư Tôn đức Ni đã cung thỉnh Ban Tăng sự Giáo đoàn III chứng minh quyết định cho nhiều vấn đề, đặc biệt đồng thuận chứng minh tấn phong lên hàng Giáo phẩm Ni trưởng cho 14 vị Ni, và tấn phong Giáo phẩm Ni sư cho 3 vị Ni.

Được sự hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng lãnh đạo Giáo đoàn, đặc biệt là TT. Giác Hoàng, Ban Lãnh đạo Ni giới GĐ III ổn định: Đã thành lập được Hội đồng Tỳ-kheo-ni để giúp cho Ni chúng tu học sinh hoạt nhịp nhàng, hòa hợp, an vui. Chư vị Tân Ni trưởng cũng hoan hỷ phát nguyện tiếp bước quý Ni trưởng vừa học hỏi vừa phát huy năng lực lãnh đạo, phụng sự, đóng góp cho sự phát triển và bền vững của Ni giới GĐ III.

7/ Sinh hoạt với chư Ni trẻ trong Ni đoàn

Trong khóa tu, có 3 buổi tối thứ 2, thứ 6 và thứ 8, các vị Ni trẻ đang học các chương trình trong nước và ngoài nước, được bày tỏ tâm tư, chí nguyện, cũng như những khó khăn của tự thân để chư Tôn đức Tăng Ni thế hệ đàn anh, đàn chị lắng nghe, an ủi, cùng tìm cách hóa giải. Với sự quan tâm này, việc tu học của các Ni trẻ được kiên cố hơn và sẽ không bị đi quá xa giáo pháp của Phật-Tổ-Thầy.

8/ Các vị Ni trẻ tích cực tham gia đóng góp viết bài tóm tắt, đưa tin

Sự thành tựu của khóa tu lần này còn có sự đóng góp của nhiều vị Ni trẻ mến học ham tu, như quý Sư cô: Trang Liên, Tri Liên, Lộc Liên, Hội Liên, Phát Liên, Đan Liên, Hiển Liên, Phường Liên, Vũ Liên, Phiên Liên và Liên Uyển, mỗi ngày viết lại bài giảng, đăng bản tin ngày tu để Tăng Ni Phật tử bốn phương tiện việc theo dõi, học pháp thêm.

9/ Tiện giản trong tổ chức

Kính bạch chư Tôn đức, chúng con tham dự khóa tu trực tuyến thật thuận lợi dễ dàng, có thể ở nơi của mình vẫn được chiêm ngưỡng tôn dung, lắng nghe chỉ dạy của chư Tôn đức, vẫn được hướng dẫn thiền tập, trao đổi pháp học pháp hành với nhau, không phải di chuyển mất thời gian, tiết kiệm vật chất, không chi phối bởi việc lo lắng cơm nước, vật dụng, v.v… của trú xứ đăng cai. Lại nữa, khóa tu online, hình ảnh của hành giả luôn hiện trên màn hình, và nhãn căn nhĩ căn phải an trú trên đối tượng hiện tại, khiến cho chúng con tập trung hơn, và đây là một pháp đối trị với tâm dễ duôi, thân giải đãi, và như vậy chúng con giữ oai nghi hơn tốt hơn. Bên cạnh đó, chúng con cũng nhận ra phương thức tu tập trực tuyến này sẽ không tạo cơ hội thực tiễn cho chúng con rèn được tâm kham nhẫn, tập buông xả tâm bảo thủ, cố chấp, tập bỏ tâm bất thiện của mình, lân mẫn học hỏi những thiện pháp của huynh đệ, khi được sống chung cùng tu học tại một trú xứ. Tuy nhiên, giữa lúc đại dịch tạo ra vô vàn khó khăn, chúng con có được một khóa tu như thế này, quả thật quý không gì bằng.

***

Chúng con tổng kết thời việc tu học, chỉ với một mục đích trình bạch lên chư Tôn đức chứng minh, hoan hỷ với thiện pháp chúng con làm được ít nhiều trong 10 ngày tu, và các hành giả nhìn lại chặng đường chúng ta đã đi qua trong 10 ngày. Với chúng con, dù là chỉ 10 ngày ngắn ngủi, nhưng cũng giúp chúng con có những viên gạch pháp học và pháp hành chất lượng, cho cuộc đời tu hành của chúng con. Chúng con nguyện sẽ vâng hành lời dạy của chư Tôn thiền đức giáo dưỡng để tiến mãi đến mục đích Phạm hạnh sau cùng.

Một lần nữa, chúng con thành kính hướng về đảnh lễ tri ân chư Tôn đức Tăng Ni Lãnh đạo GĐ III. Xin cảm ơn Ban Kỹ thuật đã thức khuya dậy sớm đồng hành, hỗ trợ hết mình phần kỹ thuật. Cảm ơn quý Phật tử đã ủng hộ trong lãnh vực này hoặc lãnh vực khác để khóa tu được diễn ra tốt đẹp.

Ngưỡng chúc chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Tôn đức Tăng, chư vị Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm, đạo lộ tự giác-giác tha viên mãn sớm thành tựu. Kính chúc quý Phật thân tâm thường an, gia đình bình yên, tinh tấn học giáo pháp và hành trì giáo pháp, để sớm đoạn trừ các tâm bất thiện.

NAM-MÔ BỔN SƯ THICH-CA MÂU-NI PHẬT

Ban Thư ký khóa tu

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ