Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 13 - ngày thứ 7

Tác giả: SC.Phường Liên.  
Xem: 666 . Đăng: 21/10/2021In ấn

 

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 13 - ngày thứ 7

 

Ngày tu thứ 7 (9/9/Tân Sửu, tức 14/10/2021), vào lúc 4g00, đại chúng đồng tu có mặt trên đạo tràng online tụng kệ Kinh Đoạn giảm (Sallekhasutta), số 6, thuộc Kinh Trung bộ, theo sự hướng dẫn của NT. Hiệp Liên và Ni chúng Tịnh xá Ngọc Trung (An Khê, Gia Lai). Thời ngồi thiền tiếp theo, đại chúng được TT. Giác Hoàng trình bày một vài lưu tâm trước khi ngồi thiền. Sáng hôm nay, Thượng tọa nhấn mạnh vai trò của “chánh niệm”. Mỗi hành giả cần giữ trạng thái tâm rõ sáng, nhận biết một cách tường tận hơi thở đang diễn ra trên thân.

5g00 – 6g00: ĐĐ. Minh Khải (Tổ đình Minh Đăng Quang, Vĩnh Long) theo Lịch giảng Kinh Trung bộ, đã quang lâm giảng giải Kinh Đoạn giảm. Trong bài kinh này, đức Phật dạy, đối với người muốn đoạn trừ kiến chấp thì phải như thật quán sát năm uẩn không phải của tôi, không phải là tôi và không phải là tự ngã của tôi. Đức Phật nhấn mạnh rằng pháp đoạn giảm thật sự không phải là đắc bốn thiền, bốn định mà chính là đoạn trừ dần dần 44 cấu uế nơi tâm của mỗi người.

44 cấu uế đó là: 1. Tác hại; 2. Sát sinh; 3. Lấy của không cho; 4. Tà hạnh; 5. Nói dối; 6. Hai lưỡi; 7. Nói độc ác; 8. Nói phù phiếm; 9. Tham; 10. Sân; 11. Tà kiến; 12. Tà tư duy; 13. Tà ngữ; 14. Tà nghiệp; 15. Tà mạng; 16. Tà tinh tấn; 17. Tà niệm; 18. Tà định; 19. Tà trí; 20. Tà giải thoát; 21. Hôn trầm; 22. Trạo hối; 23. Nghi hoặc; 24. Phẫn nộ; 25. Oán hận; 26. Hư ngụy; 27. Não hại; 28. Tật đố; 29. Xan tham; 30. Man trá; 31. Khi cuống; 32. Ngoan cố; 33. Cấp tháo; 34. Khó nói; 35. Ác hữu; 36. Phóng dật; 37. Bất tín; 38. Vô tàm; 39. Vô quý; 40. Nghe ít; 41. Biếng nhác; 42. Thất niệm; 43. Liệt tuệ; 44. Nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, khó hành xả.

Thời học pháp 8g00- 9g30, NT. Cảnh Liên – Phó Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Túc (Đăk Pơ, Gia Lai) đã chia sẻ pháp thoại: Bảy tài sản của bậc Thánh. Đây cũng còn gọi là Thất Thánh tài, gồm có Tín, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ. Ni trưởng vốn có tâm ham tu, kính quý pháp bảo, thường đọc-học, nghiên tầm kinh văn, cùng với tâm thương hàng hậu học, nên hôm nay nhân cơ duyên khóa tu, Ni trưởng chia sẻ nhiều kinh nghiệm sống, tu học, ứng dụng giáo pháp cho Ni chúng. Ni trưởng thuật lại câu chuyện La-hầu-la nghe lời mẹ là công chúa Da-du-đà-la đến xin Phật tài sản. Và đức Phật đã từ bi trao cho tài sản của bậc Thánh cho cậu bé. Ni trưởng cũng nhắc lại Kinh Thừa tự pháp (Dhammadāyādasutta), số 3, thuộc Kinh Trung bộ. Là người đệ tử của đức Phật hãy nhận sự trao truyền giáo pháp, không thừa tự tài sản vật chất thế thường.

Buổi chiều, từ 13g30 - 15g00, Ni chúng có thời pháp đàm dưới sự chủ trì của TT. Giác Phổ - Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp kiêm Phó ban Văn hóa GĐ III, NT. Hạnh Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương (Đăk Lăk), NT. Hải Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Kỳ, Ngọc Luận, Ngọc Hoàng (Đăk Lăk), NS. Thanh Liên  - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Định (Bình Định). Buổi pháp đàm còn có sự hiện diện của TT. Giác Hoàng - Cố vấn khóa tu.

NT. Hạnh Liên nhắc lại việc tu tập trong nhà đạo đến nay tròn 50 năm với nhiều thử thách. Thế nhưng dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào, Ni trưởng đều an trú trong pháp, đặc biệt là hai bài kệ 3, 4 trong Kinh Pháp cú, đã chiến thắng tâm phiền não của mình.

Nó mắng tôi, đánh tôi,

Nó thắng tôi, cướp tôi.

Ai ôm hiềm hận ấy,

Hận thù không thể nguôi.

Nó mắng tôi, đánh tôi,

Nó thắng tôi, cướp tôi.

Không ôm hiềm hận ấy,

Hận thù được tự nguôi.

NT. Hải Liên chia sẻ đã nhìn nhận thân tâm mình vẫn chưa đoạn trừ được những bất thiện pháp, đồng thời Ni trưởng rất hoan hỷ khi có những đệ tử chăm chỉ tu học, ngoan hiền, hiếu thảo. Ni trưởng cũng nói lên tâm nguyện của mình sau khi viên tịch được hiến tạng giúp cho những mảnh đời bất hạnh tiếp nối sự sống. Ni trưởng cũng trao cho hội chúng một kinh nghiệm tu tập niệm Sổ tức quan những khi đối diện nghịch cảnh.

Ni sư Thanh Liên nhắc lại những năm tháng tuổi thơ, mới vào đạo trong giai đoạn tìm con chữ thật không dễ. Đến hôm nay được học pháp, được nghe pháp chính từ kim khẩu của đức Phật, Ni sư xúc động lẫn trong niềm hoan hỷ.

Nhị vị Thượng tọa đã bày tỏ sự hoan hỷ được nghe lời chia sẻ chân thành của ba vị Tôn đức Ni. Hội chúng cũng vô cùng cảm động tri ân khi nhận được những bài học sống động, chân chất, đạo vị của những bậc Tôn Ni tiền bối.

Trong giờ thiền tập 15g30 - 14g00, Thượng tọa Giác Hoàng hướng dẫn đại chúng pháp quán thân trên thân, đặc biệt thực tập quán sát các oai nghi, quán bất tịnh, quán tử thi. Trong thời thiền tập 18g00 - 19g00, đại chúng lắng nghe Thượng tọa trình bày pháp quán pháp trên pháp, với nhóm pháp đầu tiên là quán sát 5 triền cái – tham, sân, hôn trầm, trạo hối và nghi.

Thời cuối ngày, đại chúng trùng tụng lời Phật và kết thúc ngày tu thứ 7 trong niềm an lạc.

 

SC. Phường Liên

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ