Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 13 - ngày thứ 8

Tác giả: Ban Thư Ký Khóa Tu.  
Xem: 502 . Đăng: 21/10/2021In ấn

 

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 13 - ngày thứ 8

 

Hôm nay là ngày tu thứ 8 (mùng 10/9/Tân Sửu, nhằm 15/10/2021) của khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 13 của Ni giới Giáo đoàn III trên diễn đàn online. Khóa tu bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng với thời khóa tụng kinh Trung bộ, sau đó là thời tọa thiền dưới sự hướng dẫn của TT. Giác Hoàng - Cố vấn nội dung khóa tu. Thượng toạ đề cập đến cách đối trị vọng tưởng, cũng như tu tập tâm từ và hướng dẫn ban rải tâm từ. Thượng tọa khuyến khích đại chúng hãy sống như lời Phật dạy trong Kinh Nhứt dạ Hiền giả:

Quá khứ không truy tìm,

Tương lai không ước vọng,

Quá khứ đã đoạn tận,

Tương lai lại chưa đến.

Chỉ có pháp hiện tại,

Tuệ quán chính là đây,

Không động, không rung chuyển,

Biết vậy, nên tu tập.

Vào lúc 5 giờ, thời học Kinh Trung bộ, ĐĐ. Minh Khải (Tổ đình Minh Đăng Quang - Vĩnh Long) quang lâm và giảng tiếp bài kinh hôm qua, Kinh Đoạn giảm (Sallekhasutta). Bài kinh được đức Phật giảng cho các vị Tỳ-kheo, cụ thể là Tỳ-kheo Mahācunda tại vườn ông Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika), cần phải có tuệ quán chân chánh về thân này. Đức Phật nêu ra 44 pháp bất thiện đối lại với 44 pháp thiện, và 5 pháp môn thực hành khiến cho thiện pháp được tăng trưởng, ác pháp được đoạn trừ.

Thời nghe pháp từ 8g00 - 9g30, hội chúng được cung đón HT. Giác Minh - Phó Tri sự, Trưởng ban Nghi lễ kiêm Phó ban Tăng sự GĐ III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, viếng thăm và chia sẻ những kinh nghiệm tu học đến đại chúng. Lời đầu tiên, Hòa thượng  thăm hỏi sức khỏe và tán thán công đức của nhị vị Ni trưởng, NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III và NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III.

Hòa thượng xác định lại ý nghĩa đúng đắn trong việc hành trì Giới - Định - Tuệ. Học và hành thế nào để không đi sai ý chỉ của đức Phật. “Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Ly kinh nhất tự tức đồng mà thuyết”. Vì vậy, người học Phật phải có trí tuệ. Nhờ trí tuệ mới phân biệt đúng sai và chọn lựa thực hành con đường trung đạo. Bởi nếu cố chấp vào một pháp nào đều không thể mang lại kết quả viên mãn được. Một ngọn cỏ có thể là vị thuốc hay nếu gặp thầy thuốc giỏi, và cũng có thể là vị thuốc độc nếu gặp người thầy thuốc dở. Người tu tập trong pháp Phật phải có trí sáng, hiểu rõ giáo pháp, ứng dụng pháp một cách uyển chuyển linh động mới mang lạc lợi lạc cho mình và cho người. Hòa thượng cũng giúp đại chúng ôn lại những đặc điểm nổi bật của đạo Phật, lịch sử của đạo Phật và đời sống của đức Phật.

Hòa thượng khẳng định: “Sự giải thoát của chúng ta chính là ra khỏi ba cõi sáu đường, loại bỏ tham, sân, si, mạn, nghi, tật đố, kiêu căng, ngã mạn… Đạt được tâm bình an, hỷ lạc, thì chính đây là Niết-bàn.”

Thân trong sạch ấy là xứ phật,

Miệng trong sạch ấy là pháp phật,

Ý trong sạch ấy là con Phật,

Tâm trong sạch ấy là đức phật.

Đề cao tinh thần từ bi trong đạo Phật, Hòa thượng nhắc nhở Ni chúng thương kính nhau bởi “chúng ta đều có nước mắt cùng mặn và dòng máu cùng đỏ”. Sống tu với nhau chân thành, bình dị, cùng nâng đỡ nhau tiến bước trên con đường học Phật.

Đạo Phật cũng được tán dương là đạo bình đẳng. Chính đức Phật đã lên án chế độ giai cấp trong xã hội Ấn Độ. Một người mới sinh ra không thuộc vào giai cấp Bà-la-môn hay Chiên-đà-la, mà chính sở hành của người ấy đặt mình vào hàng Bà-la-môn hay Chiên-đà-la. Đức Phật thuyết pháp tiếp độ đệ tử ở mọi tầng lớp, không phân biệt giàu nghèo, từ vua quan như Vua Tần-bà-sa-la, Vua Ba-tư-nặc,… đến người hớt tóc Ưu-ba-ly, người thợ rèn Thuần-đà; từ Hoàng hậu Mạt-lỵ đến kỹ nữ Liên Hoa Sắc,… bởi chúng sanh đều bình đẳng, đều có tánh Phật như nhau.

Trong buổi nói chuyện, Hòa thượng còn đề cập đến 37 phẩm trợ đạo, gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, năm căn, năm lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Giáo pháp của đức Phật hướng dẫn người tu học từ thấp đến cao. Giáo pháp như đại dương đón nhận tất cả  các nguồn nước từ sông, suối, khe, rạch. Giáo pháp có thức ăn cho người lớn, có sữa cho em bé; có pháp phù hợp cho thiện nam, có pháp phù hợp cho tín nữ; có pháp cho người khổ đau, có pháp tu tập đắc quả Thánh. Ánh sáng giáo pháp soi sáng trên mọi nẻo đường, nếu người biết ứng dụng sẽ chuyển hóa phiền não thành Bồ-đề. Đan xen vào bài giảng là những câu chuyện thiết thực trong đời sống hằng ngày mà ý đạo thật sâu sắc.

Cuối thời pháp thoại, Hòa thượng đã tặng cho đại chúng một chân ngôn: “Hãy bỏ tất cả để được tất cả”. Và Hòa thượng một lần nữa nhấn mạnh lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang: “Nên tập sống chung tu học”.

Sau thời nhắn gởi đạo pháp, Ni trưởng Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, đại diện cho hội chúng dâng lên lời cảm niệm ân sư. Hòa thượng vì lòng bi mẫn, thương tưởng đàn hậu học đã đến với hội chúng, trao lại những lời pháp lành vô cùng quý báu.

Từ 13g30 - 16g30 là thời sám hối, nhắc nhở về giới hạnh của Ni chúng.

Trong thời thiền tọa 18g00 - 19g00, TT. Giác Hoàng giảng giải về năm thiền chi, và khích lệ đại chúng tinh cần thực tập.

Từ 19g15 - 21g00, đây là buổi thứ 3, TT. Giác Hoàng và chư Tôn đức Ni thăm, nói chuyện thân mật với chư Ni trẻ. Chư Ni được nghe nhiều bài học tu tập, làm đạo và rút tỉa kinh nghiệm tu học cho tự thân. 

Ngày tu tập thứ 8 kết thúc trong chánh niệm, cảm thông và hòa hợp.

Chư Tôn đức Ni học pháp 

 Tam vị Ni trưởng chứng minh và sách tấn chư Ni sám hối

Ban Thư ký Khóa tu

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ