Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết

Kính Điếu Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Lượng

Tác giả: Ni trưởng Thẩm Liên.  
Xem: 74 . Đăng: 07/01/2021In ấn

Kính Điếu

Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Lượng

 

Mỹ Quốc, Quy Nhơn, xa diệu vợi,

Đến xứ người phụng đạo ích đời,

Lấy tình thương phổ cập nơi nơi,

Tưới tẩm cho đời nguồn đạo pháp.

 

Hơn tám mươi, vết hằn in đậm,

Dâng tặng đời, nào ngại tấm thân.

Phút ra đi, viên mãn cõi trần,

Tây phương Phật, thang mây nhẹ bước.

Ni Trưởng: Thẩm Liên.

----ooOoo----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ