Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người

Hòa thượng Thích Minh Châu.   Xem: 8071 . Ngày: 26/06/2014

Chúng ta có thể nói tất cả những lời dạy của đức Phật đều trực tiếp hay gián tiếp liên hệ đến vấn đề đạo đức và chúng ta cần phải định nghĩa đạo đức Phật giáo như thế nào trước hết cho phù hợp với dụng ý thuyết pháp độ sanh của Ngài

Phật giáo chính tín

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm.   Xem: 4532 . Ngày: 26/06/2014

Nội dung cơ bản của Phật giáo, ở đâu cũng là một, mãi mãi vẫn là một. Phật giáo bắt nguồn từ đức Phật là bậc đại giác, tức là từ biển lớn trí tuệ và từ bi của đức Thích Ca Thế Tôn.

Nghi thức ăn cơm trong chánh niệm

Thượng tọa Thích Nhật Từ.   Xem: 4388 . Ngày: 26/05/2014

Mọi người đứng trang nghiêm, nghe tiếng khánh chấp tay cùng xá, rồi ngồi xuống, nhiếp tâm trong chánh niệm.

Phát tâm chân chánh

Liên Lâm.   Xem: 4748 . Ngày: 16/05/2014

Hương hoa đại giác chỉ nở một lần trong đêm tại Bồ đề Đạo Tràng cách nay đã 25 thế kỷ, nhưng vẫn không ngừng ngược gió tung bay khắp năm châu,

Phát Tâm Thiên và Viên

Liên Hạnh.   Xem: 7159 . Ngày: 12/05/2014

Trong cuộc đời tu hành, ai ai cũng có những thuận duyên để tiến triển tốt hơn, đồng thời những nghịch duyên thì cũng khó mà tránh khỏi.

Tiếng chuông tỉnh thức

Tịnh Tùng.   Xem: 5378 . Ngày: 12/05/2014

Tiếng chuông ngân vang khắp chốn, Làm thức tỉnh kẻ mê chốn trần gian.

Phát Tâm Hư Nguỵ

Liên Minh.   Xem: 5872 . Ngày: 12/05/2014

Mỗi người xuất gia chúng ta vì mang trong lòng hoài bão lớn lao là phát tâm Bồ đề dõng mãnh, muốn giác ngộ giáo lý Phật Đà để cầu đạo vô thượng Chánh đẳng Chánh giác,

Đ161718192021C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ