Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Pháp Môn Tu Tắt

Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.   Xem: 3416 . Ngày: 02/07/2014

Kiếp con người sống gởi thác về. Ai cũng vậy. Gọi là "sinh ký tử quy", Sống gởi thác về. Đời người là như vậy. Tất cả mọi người đều như vậy. Đức Phật cũng vậy, phải đọa cái xác thân tứ đại giả hợp này

Những Dòng Sữa Mẹ

Hòa thượng Thích Huyền Vi.   Xem: 7694 . Ngày: 02/07/2014

Đã hơn 50 năm trong sứ mệnh truyền thừa lãnh đạo giáo dưỡng Tăng Ni sinh và Phật tử, Hòa Thượng thượng Huyền hạ Vi đã không ngại gian khó, kiên trì lèo lái chuyển bánh xe pháp,

Thọ Giới

Hòa thượng Thích Huệ Hưng.   Xem: 3187 . Ngày: 02/07/2014

Đứng về mặt giới pháp, hàng ngũ đệ tử Phật được chia làm 7 nhóm: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na, Ưu bà tắc, Ưu bà di. Nhưng tổng quát mà nói thì chỉ có hai đoàn thể chính bao gồm tất cả, đó là đoàn thể xuất gia và tại gia

Niết Bàn

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 3236 . Ngày: 01/07/2014

Trên bước đường tu hành, mục tiêu của hàng đệ tử Phật là giải thoát sinh tử, đến Niết bàn theo tinh thần Phật giáo Nguyên thủy, hay thâm nhập vào các Tịnh độ theo tinh thần Phật giáo Bắc tông.

Lời khai đạo của Hòa thượng tuyên Luật sư thượng Thiện hạ Siêu

Hòa thượng Thích Thiện Siêu.   Xem: 3220 . Ngày: 01/07/2014

Các vị có nghĩ rằng, hiện chúng ta đang ở đây không? Các vị có nghĩ rằng, ta đang sắp sửa làm gì không? Đây không phải là một đại trai đàn làm chay,

Ý Nghĩa Nghi Lễ Phật Giáo

Xem: 3129 . Ngày: 01/07/2014

*Nghi : là dáng , mẫu , nghi thức , nghi lễ , khuôn phép … * Lễ : là lễ giáo , lễ bái , cúng tế , tôn thờ , cung kính …

Mười Phương Pháp Tu Hành

Hòa thượng Tuyên Hóa.   Xem: 3189 . Ngày: 01/07/2014

Đây là mười phương-pháp dạy trong kinh Hoa-Nghiêm, nơi phần Trị-Địa-Trụ ở phẩm Thập Trụ. Thật sự ra phương-pháp này không hạn cuộc nơi chư Tăng Ni, mà dành cho mọi người tu Bồ-Tát Hạnh, tại gia và xuất gia.

Hạnh Phúc mộng và thực

Thiền sư Nhất Hạnh.   Xem: 3781 . Ngày: 01/07/2014

Sự tu học của chúng ta cũng như vậy. Trước khi tu thì tâm của ta rất là hoang vu và gai góc. Ta tạo ra rất nhiều đau khổ cho chính ta và cả cho những người chung quanh. Trong Kinh Tăng nhất A Hàm quyển 5, kinh thứ 5 và 6 thuộc Hán Tạng, Bụt có nói:

Cẩm nang tu đạo

Hòa thượng Quảng Khâm.   Xem: 3524 . Ngày: 27/06/2014

Tập Cẩm-Nang này đúc kết tinh hoa những lời dạy của vị Thánh-tăng cận đại - Hòa Thượng Quảng Khâm (1892-1986). Là người đã giác ngộ, mỗi lời dạy của Ngài trực tiếp phá vỡ vô minh, khiến ta giác ngộ như Ngài.

Hé mở cửa giải thoát

Hòa thượng Thích Thanh Từ.   Xem: 3088 . Ngày: 27/06/2014

Chủ yếu Ðạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau, song lâu đài giải thoát phải xây dựng trên một nền tảng giác ngộ; trước phải giác ngộ nhiên hậu mới giải thoát, như nói “Biết đúng mới làm đúng”.

Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người

Hòa thượng Thích Minh Châu.   Xem: 4143 . Ngày: 26/06/2014

Chúng ta có thể nói tất cả những lời dạy của đức Phật đều trực tiếp hay gián tiếp liên hệ đến vấn đề đạo đức và chúng ta cần phải định nghĩa đạo đức Phật giáo như thế nào trước hết cho phù hợp với dụng ý thuyết pháp độ sanh của Ngài

Phật giáo chính tín

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm.   Xem: 3220 . Ngày: 26/06/2014

Nội dung cơ bản của Phật giáo, ở đâu cũng là một, mãi mãi vẫn là một. Phật giáo bắt nguồn từ đức Phật là bậc đại giác, tức là từ biển lớn trí tuệ và từ bi của đức Thích Ca Thế Tôn.

Nghi thức ăn cơm trong chánh niệm

Thượng tọa Thích Nhật Từ.   Xem: 3088 . Ngày: 26/05/2014

Mọi người đứng trang nghiêm, nghe tiếng khánh chấp tay cùng xá, rồi ngồi xuống, nhiếp tâm trong chánh niệm.

Phát tâm chân chánh

Liên Lâm.   Xem: 3348 . Ngày: 16/05/2014

Hương hoa đại giác chỉ nở một lần trong đêm tại Bồ đề Đạo Tràng cách nay đã 25 thế kỷ, nhưng vẫn không ngừng ngược gió tung bay khắp năm châu,

Phát Tâm Thiên và Viên

Liên Hạnh.   Xem: 3887 . Ngày: 12/05/2014

Trong cuộc đời tu hành, ai ai cũng có những thuận duyên để tiến triển tốt hơn, đồng thời những nghịch duyên thì cũng khó mà tránh khỏi.

Tiếng chuông tỉnh thức

Tịnh Tùng.   Xem: 3642 . Ngày: 12/05/2014

Tiếng chuông ngân vang khắp chốn, Làm thức tỉnh kẻ mê chốn trần gian.

Phát Tâm Hư Nguỵ

Liên Minh.   Xem: 3860 . Ngày: 12/05/2014

Mỗi người xuất gia chúng ta vì mang trong lòng hoài bão lớn lao là phát tâm Bồ đề dõng mãnh, muốn giác ngộ giáo lý Phật Đà để cầu đạo vô thượng Chánh đẳng Chánh giác,

Đ151617181920C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ