Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên - Hồn thơ tỏa sáng

Ni trưởng Phát Liên.   Xem: 2089 . Ngày: 09/05/2015

Cách đây 28 năm về trước, năm 1987, Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, đã mãi mãi ra đi nhưng công hạnh của Người vẫn luôn là tấm gương sáng ngời trong lòng những người con Phật hôm nay và cả mai sau.

Lời nói đầu-Kỷ yếu tọa đàm lễ tưởng niệm lần thứ 28 Ni trưởng Huỳnh Liên

Ban Biên Tập.   Xem: 2383 . Ngày: 08/05/2015

Hai mươi tám mùa xuân trôi qua, là hai mươi tám mùa xuân chúng con không được trông thấy kim thân của Ni Trưởng, không còn được nghe pháp âm được tuôn ra từ kim ngôn ngọc ngữ thánh hiền, đây quả thật là điều bất hạnh cho chúng con,

Cố Ni trưởng Huỳnh Liên vị lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Ni trưởng Liễu Liên.   Xem: 3645 . Ngày: 05/05/2015

Với cương vị Trưởng Ni giới, bằng hạnh nguyện làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ, với sứ mạng nối truyền Thích - Ca chánh pháp do đức Tổ sư Minh Ðăng Quang trao truyền, Ni trưởng đã hướng dẫn Ni giới Khất sĩ vân du khắp hai miền Nam - Trung:

Hội nghị quốc tế hoà bình

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2033 . Ngày: 05/05/2015

Năm 1977, Ni Trưởng Huỳnh Liên đi dự Hội nghị Quốc Tế vì Hoà bình tại Liên Xô, nay là Liên Bang Nga. Máy bay Nga rước, ở khách sạn 10 từng, tiện, sang. Phụ nữ người Nga phục vụ khách quý…

Đôi lời cảm niệm

Thượng tọa Thích Từ Hạnh.   Xem: 1596 . Ngày: 05/05/2015

Phụng sự Đạo giác ngộ nhiệm mầu, đèn Chánh Pháp rạng ngời Ni Giới, trì hạnh Khất Sĩ giống Bồ đề rải khắp nhân gian. Nhập thân nền Hòa bình Độc lập,

Ni sư Huỳnh Liên

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 3060 . Ngày: 03/05/2015

Ni sư Ngoạt Liên mời tôi về dự lễ húy kỵ của Ni sư Huỳnh Liên, gợi nhắc tôi nhớ đến những năm tháng cùng làm việc chung với Ni sư trong Giáo hội. Thời gian thấm thoắt trôi qua, thế là Ni sư đã vĩnh viễn ra đi.

Thay lời tặng biệt

Giáo sư Thuần Phong.   Xem: 1573 . Ngày: 03/05/2015

Học tu toàn hảo, Đời đạo bất ly. Đức tài không hạn, Tụ tán không kỳ.

Tưởng niệm Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên

Hòa thượng Thích Hiển Pháp.   Xem: 2332 . Ngày: 03/05/2015

Lần giở từng trang lịch, so tính thời gian, sắp xếp từng ngày làm việc sao cho phù hợp với công tác Giáo hội ngày một nhiều thêm, hai chữ Thanh Minh được đóng khung trong lịch Tàu,

Đôi lời cảm niệm

Hòa thượng Thích Thanh Kiểm.   Xem: 1884 . Ngày: 03/05/2015

Sen vàng thơm ngát khắp nơi nơi Chẳng nhiễm bùn nhơ sắc tuyệt vời Tịnh xá Ngọc Phương ngôi tọa chủ Giới Ni Khất Sĩ đấng anh tài

Một kỷ niệm khó quên

Linh mục Phan Khắc Từ.   Xem: 1782 . Ngày: 03/05/2015

Tôi là Linh mục Phan Khắc Từ, xin có đôi dòng cảm niệm, chân thành tưởng nhớ đến Ni Trưởng Huỳnh Liên, người mà tôi vô cùng cảm phục.

Kính gởi Ni Sư Huỳnh Liên Tịnh xá Ngọc Phương

Giáo sư Hoàng Như Mai.   Xem: 1792 . Ngày: 02/05/2015

Đến thăm Tịnh xá Ngọc Phương, Ra về lòng xiết vấn vương cảm tình. Trong xã hội linh tinh phức tạp, Ở nơi đây thanh thoát nhẹ nhàng.

Đôi lời cảm niệm

Hòa thượng Thích Từ Thông.   Xem: 1808 . Ngày: 02/05/2015

Chí bất khuất vì Hạnh phúc – Tự do, chiếc áo Khất Sĩ làm vẻ vang trong Ni Giới; Nguyện kiên cường cho Hòa bình – Độc lập, tấm thân nữ lưu nêu gương sáng chốn Tòng lâm.

Ni sư Huỳnh Liên, con người sáng tạo

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 2080 . Ngày: 02/05/2015

Ni Sư Ngoạt Liên mời tôi về dự lễ Húy kỵ của Ni Sư Huỳnh Liên, gợi nhắc tôi nhớ đến những năm tháng cùng làm việc chung với Ni Sư trong Giáo hội.

Đọc thơ của Ni Trưởng Huỳnh Liên

Giáo sư Hoàng Như Mai.   Xem: 6360 . Ngày: 14/03/2015

Những năm chống Mỹ, tôi ở Hà Nội, qua các báo đài, đã được biết và rất ngưỡng mộ Ni Trưởng Huỳnh Liên, tấm gương sáng của sự hài hoà giữa Đạo và Đời, theo tinh thần truyền thống thương người, yêu nước của Phật Giáo Việt Nam.

Kính Điếu Cố Ni trưởng Huỳnh Liên

Huyền Khánh Linh.   Xem: 604 . Ngày: 22/01/2015

KÍNH tài, kính đức, kính hiền nhân, ĐIẾU tặng hoa ưu vẻ sáng ngần. ĐỨC cảm muôn người danh tuyệt thế, CỐ hoà trăm họ phước cao phần. NI hoằng chánh pháp lưu hậu thế, SƯ phổ chơn truyền giữ bổn căn.

Kính Dâng Cố Ni trưởng Huỳnh Liên

Huyền Khánh Linh.   Xem: 572 . Ngày: 22/01/2015

Để tưởng niệm công ơn cao dày của Cố Ni trưởng Huỳnh Liên, Thầy của chúng con, chúng con xin quý liệt vị cho phép con có đôi dòng niệm tưởng trước khi tiễn kim quan Thầy con đến nơi an tịnh nhập tháp.

Tập thơ chuyển đạo vào đời được viết theo nhiều thể loại thơ nhất

Trúc Lâm.   Xem: 3731 . Ngày: 28/12/2014

Nhân dịp Lễ tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch của cố ni trưởng Huỳnh Liên, tại Tịnh xá Ngọc Phương (ngôi Tịnh xá do chính cố ni trưởng khai sơn), các vị Tỳ kheo ni đã thực hiện in tập thơ di cảo "Đóa sen thiêng”, do NXB Tổng hợp TP.HCM xuất bản và phát hành với số lượng 3.000 cuốn.

Tưởng Niệm Cố Ni Trưởng Huỳnh Liên

Bảo Minh Trang.   Xem: 3264 . Ngày: 26/06/2014

“Nguyện xin hiến trọn đời mình Cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương” * Nói lên đức hạnh phi thường Của Người Bồ Tát trên đường độ sanh.

Tưởng Niệm Cố Ni Trưởng Huỳnh Liên

Bảo Minh Trang.   Xem: 4092 . Ngày: 18/05/2014

Trần gian nảy nhánh Ưu Đàm, Huỳnh Liên tỏa ngát Việt Nam từ rày. Áo vàng Khất Sĩ tung bay, Hương thơm giải thoát ngày ngày lan xa.

Đ12345C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 35

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 34 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 34 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 35 sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Kỳ (Quảng Nam).

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Các Bài Viết Tưởng Niệm

Nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 28 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, hàng đệ tử mỗi người một bài thơ một bài văn nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của bậc Thầy hướng đạo. Những bài thơ, bài văn bằng những ngôn từ thô vụng phát xuất từ trong những tấm lòng chân thành tha thiết, xin kết lại thành một tràng hoa đủ muôn màu muôn sắc lung linh, kính dâng lên Bậc Thầy khả kính của chúng con.

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ