Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Những bức thư lưu niệm - Di Bút Của CNT Huỳnh Liên

Huyền Khánh Linh.   Xem: 19443 . Ngày: 25/04/2016

Những bức thư và những dòng chữ này của Cố Ni trưởng là khuôn vàng thước ngọc, là lời kim ngôn Pháp Bảo, là toa thuốc linh dược để trị bịnh cho cá nhân con nói riêng và trong Ni chúng nói chung có duyên xem được những dòng di bút này sẽ được thức tâm, tỉnh ngộ,

Kỷ yếu tọa đàm lễ tưởng niệm lần thứ 28 Ni trưởng Huỳnh Liên

Nhiều tác giả.   Xem: 27930 . Ngày: 14/05/2015

Hai mươi tám mùa xuân trôi qua, là hai mươi tám mùa xuân chúng con không được trông thấy kim thân của Ni Trưởng, không còn được nghe pháp âm được tuôn ra từ kim ngôn ngọc ngữ thánh hiền, đây quả thật là điều bất hạnh cho chúng con,

Tưởng niệm Sư bà

Ngọc Hưng.   Xem: 8784 . Ngày: 12/05/2015

Dù ai tu trước tu sau, Con em Phật tử thì mau nhớ là. Mỗi năm cúng giỗ Sư Bà, Vào hôm mười chín tháng ba đúng thời.

Lời di huấn của Ni trưởng đệ nhất

Ngọc Hưng.   Xem: 9544 . Ngày: 12/05/2015

Ngày đã cận cần tu gấp rút, Giới giữ sao trong sạch như xưa. Định Huệ không thiếu không thừa, Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

Tưởng niệm Ni trưởng Đệ nhất

Thiện Tâm.   Xem: 8620 . Ngày: 12/05/2015

Lời di huấn bốn câu song thất lục bát đúng là danh ngôn của bậc Thánh nhân trong Nho giáo Minh Tâm Bửu Giám mà quý Ngài đã nói cách đây hơn hai ngàn năm, đúng là Ni trưởng đã tái sanh thân nữ lưu chốn trần gian để giáo hóa hàng Ni chúng.

Nhẫn

Ngọc Hương.   Xem: 8200 . Ngày: 12/05/2015

Trong giao tiếp đối nhân xử thế, để được thiện cảm của mọi người, từ ngàn xưa đến nay, ông bà ta rất quý trọng đức tính nhẫn nhịn. “Dĩ hòa vi quý” hay “một câu nhịn, chín câu lành” là cách đắc nhân tâm xưa nay.

Khẩu

Ngọc Hạnh.   Xem: 2533 . Ngày: 12/05/2015

Tục ngữ của Việt nam có câu “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Trong giới cấm của Đức Phật thì “vọng ngôn” là giới cấm thứ tư. Con người có ba nghiệp: thân nghiệp,

Bố thí

Ngọc Hân.   Xem: 4498 . Ngày: 12/05/2015

Trong số các bài thơ của Sư bà, con tâm đắc nhất là bài bố thí. Mở đầu Sư bà cho chúng con thấy cái nhìn sâu sắc về cuộc đời:

Pháp ngữ của Ni trưởng qua Quy Sơn cảnh sách

Huyền Minh.   Xem: 5318 . Ngày: 12/05/2015

Với chiều dài lịch sử hơn 2500 năm của Phật giáo kể từ ngày đức Thế Tôn cho ra đời một bản tuyên ngôn làm chấn động xã hội thời bấy giờ tại Ấn Độ với tên gọi Tứ Thánh Đế.

Đạo pháp vào đời

Lãng Duyên.   Xem: 2341 . Ngày: 12/05/2015

Lời đầu tiên cho phép con được bày tỏ lòng biết ơn đến Chư Tôn đức đã tạo duyên lành cho con được thể hiện tấm lòng mình đối với các bậc Thầy kính mến.

Quán Âm thị hiện

Ngọc Tấn.   Xem: 2504 . Ngày: 12/05/2015

Một lần khi có dịp đi trên con đường mang tên Ni trưởng Huỳnh Liên, con thắc mắc các con đường ở TP. Hồ Chí Minh hầu hết mang tên các vị anh hùng dân tộc có công dựng nước và giữ nước, tại sao lại có vài đường mang tên những người con họ Thích,

Kính dâng Ni trưởng Huỳnh Liên

Ngọc Phạm.   Xem: 2052 . Ngày: 12/05/2015

Trần gian hữu phước đa duyên Gặp người Đại Sĩ đưa thuyền độ sanh Tâm hồn đại mẫn cao thanh Đem mầm giáo pháp kết thành bảo liên.

NHẪN – Phương Thuốc Nhiệm Mầu

Ngọc Nhẫn.   Xem: 2308 . Ngày: 11/05/2015

Quý Sư cô chùa Thuận Phước (xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã tổ chức lớp giáo lý “Hoa bồ đề”, giảng cho Phật tử nghe về tiểu sử và những bài thơ cố Ni trưởng Đệ Nhất đã sáng tác để lại cho đời.

Khuyến nhẫn

Ngọc Linh.   Xem: 2908 . Ngày: 11/05/2015

Ni trưởng Huỳnh Liên là vị Trưởng tử ni của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, là đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, là vị Bồ tát hóa thân để cứu độ chúng sinh.

Đọc thơ Ni trưởng

Ngọc Linh.   Xem: 2521 . Ngày: 11/05/2015

Cố Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên, thế danh Nguyễn Thị Trừ, sinh năm 1923 tại làng Phú Mỹ, Thị xã Mỹ Tho, tỉnh Ðịnh Tường (nay là Tiền Giang).

Tưởng niệm Ni trưởng Đệ nhất

Ngọc Hưng.   Xem: 2172 . Ngày: 11/05/2015

Con Phật tử Ngọc Hưng có học giáo lý Hoa Bồ Đề khai giảng vào ngày mùng 4 tết âm lịch 2015 tại chùa Thuận Phước. Sư cô, Sư Phụ, Sư Thầy đã giảng dạy nói về công hạnh và đạo nghiệp của sư bà Đệ Nhất

Quán Âm cứu khổ

Ngọc Huệ.   Xem: 4768 . Ngày: 11/05/2015

Nhân ngày Tưởng niệm lần thứ 28 của Sư bà Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ Đình Ngọc Phương,

Hoa Ưu Đàm

Ngọc Điều.   Xem: 2108 . Ngày: 11/05/2015

Hàng hậu học chúng con sanh sau đẻ muộn nên không thể tận mắt nhìn thấy được kim thân và kim ngôn của Ni trưởng, nhưng qua lời giảng của các bậc Thầy, qua các tác phẩm kinh Tam Bảo và Tinh hoa bí yếu mà chúng con tụng đọc hàng ngày,

Thân này chưa biết ra chi

Ngọc Điều.   Xem: 3390 . Ngày: 11/05/2015

Nhân ngày lễ tưởng niệm lần thứ 28 của cố Ni trưởng, người lái con thuyền Bát nhã vượt qua biển tối vô minh thắp lên ngọn đèn chân lý soi sáng và dìu dắt chúng con thoát khỏi bờ mê quay về bến giác,

Lời di huấn của Đệ nhất Ni trưởng

Chơn Ngân.   Xem: 3236 . Ngày: 11/05/2015

Đệ nhất Ni trưởng thế danh là Nguyễn Thị Trừ, sanh năm 1923, viên tịch năm 1987, lúc ấy Ngài 65 tuổi. Ni trưởng xuất gia năm 1947, được Đức Tổ Sư giao cho Ngài lãnh đạo Ni giới Khất sĩ.

Đ12345C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 35

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 34 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 34 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 35 sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Kỳ (Quảng Nam).

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Các Bài Viết Tưởng Niệm

Nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 28 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, hàng đệ tử mỗi người một bài thơ một bài văn nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của bậc Thầy hướng đạo. Những bài thơ, bài văn bằng những ngôn từ thô vụng phát xuất từ trong những tấm lòng chân thành tha thiết, xin kết lại thành một tràng hoa đủ muôn màu muôn sắc lung linh, kính dâng lên Bậc Thầy khả kính của chúng con.

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ