Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Đôi Dòng Cảm Niệm

Ni trưởng Hội Liên.   Xem: 2324 . Ngày: 01/05/2017

Thời gian sao qua nhanh, qua nhanh, mới ngày nào đây nay đã là ba mươi năm, ba mươi năm vắng Thầy, ba mươi năm Thầy trò cách biệt! Trí của Thầy sáng soi như mặt trời, tâm của Thầy hiền dịu như mặt trăng, chí nguyện Thầy mênh mông như trời biển

Ngắm Cảnh Nhớ Thầy

Ni trưởng Thẩm Liên.   Xem: 1784 . Ngày: 30/04/2017

Mặt chùa mắt tháp, đối nên thơ, Phật Tổ Như Lai, chính giữa thờ, Bên hậu, Tổ ngồi, di ảnh rạng, Bên đây Thầy ngự, sáng vần thơ. Một vườn hoa kiểng đứng trông ai, Mỗi độ xuân sang, trở gót hài, Hoa hé nụ cười, chờ chủ cũ, Ngày qua khuất dạng, bóng xuân lai.

Giọt Sữa Từ

Ni trưởng Thẩm Liên.   Xem: 1940 . Ngày: 30/04/2017

Vu lan đến chạnh niềm nhớ mẹ, Vu lan về, quạnh quẽ nguồn tâm. Cõi trần gian, bao nẻo thăng trầm, Lần bến giá, khai mầm cổ vũ. Con nhớ mẹ, qua vòng pháp nhũ, Ru hồn con giấc ngủ mơ huyền.

Chuyến Hành Đạo Miền Trung 2016-2017

Ni trưởng Thẩm Liên.   Xem: 2068 . Ngày: 28/04/2017

Chín chục xuân thu, tóc đổi màu, Trên vai còn nặng gánh đôi vai. Chút hơi còn lại, toan góp sức, Cho đoàn hậu học, ở tương lai. Là dõng tướng, tuông rừng lướt bụi, Giữa cõi đời, chìm nổi phong ba. Nương chân Tổ, theo hạnh Phật Đà, Chí không nản, quên già, quên đau.

Đuốc Tuệ Soi Đường

Ni trưởng Hiện Liên.   Xem: 1812 . Ngày: 28/04/2017

Con xin mạo muội có đôi lời kính dâng lên Ni trưởng Đệ nhất Thích Nữ Huỳnh Liên - nhân ngày tưởng niệm lần thứ 30 (1987-2017).

Ni Trưởng Huỳnh Liên - Công Dân Xuất Sắc Của Thế Giới Cực Lạc

Ni trưởng Khiêm Liên.   Xem: 2428 . Ngày: 27/04/2017

Là một người vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục tài thơ của Ni trưởng, tôi đã đọc và thuộc khá nhiều thơ của Người - Nhưng trên 50 năm (1960 - 2014) làm đệ tử Ni trưởng, lấy thơ Ni trưởng làm kệ tụng hàng ngày để tu tập

Tinh thần Bồ Tát đạo trong thơ cố Ni trưởng

Ni trưởng Sâm Liên.   Xem: 2020 . Ngày: 27/04/2017

Cố Ni trưởng đệ nhất là một bậc thầy mô phạm vĩ đại, một đấng thượng sĩ giữa cõi trần. Cuộc đời của Ngài là những tháng ngày phụng sự đạo pháp và cống hiến cho quê hương dân tộc. Ngài ra đi để lại một kho tàng thơ.

Tưởng niệm Ân Sư

Ni trưởng Hiếu Liên.   Xem: 1560 . Ngày: 23/04/2017

Ba chục năm qua vắng bóng Thầy, Nhân ngày Tưởng Niệm trở về đây. Ngẩng nhìn bảo tháp, lòng xa xót, Ngùi nhớ Ân Sư hạnh đức dày.

Ngắm cảnh nhớ Thầy

Ni trưởng Thẩm Liên.   Xem: 1520 . Ngày: 23/04/2017

Mặt chùa mắt tháp, đối nên thơ, Phật Tổ Như Lai, chính giữa thờ, Bên hậu, Tổ ngồi, di ảnh rạng, Bên đây Thầy ngự, sáng vầng thơ.

Đuốc Tuệ soi đường

Ni trưởng Hiện Liên.   Xem: 1496 . Ngày: 23/04/2017

Thầy là gương sáng mai sau, Cũng như hạt ngọc trân châu cho đời. Than ôi! Thầy đã đi rồi, Bóng cây cổ thụ về nơi Niết bàn.

Cố Ni trưởng Huỳnh Liên - vị lãnh đạo Ni giới HPKS

Ni trưởng Liễu Liên.   Xem: 2564 . Ngày: 22/04/2017

Hôm nay, nhân Hội nghị Phụ nữ Phật giáo Thế giới lần thứ 11 tổ chức tại Việt Nam, chúng tôi chọn đề tài tham luận là NỮ GIỚI PHẬT GIÁO VÀ SỰ LÃNH ÐẠO. Ðối với Ni giới Hệ phái Khất sĩ, vị lãnh đạo mà chúng tôi luôn tôn kính và muốn giới thiệu với Hội nghị là Cố Ni trưởng THÍCH NỮ HUỲNH LIÊN, Ðệ nhứt Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Báo cáo Tăng sự của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Ni trưởng Ngoạt Liên.   Xem: 1016 . Ngày: 19/04/2017

Ni giới Hệ phái Khất sĩ (Hệ phái Khất sĩ) trước kia là Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam, do Ni trưởng Huỳnh Liên sáng lập, đầy đủ pháp nhân pháp lý, được duyệt y theo Nghị định số 7/BNV/NA/P5 ngày 11.01.1958 của Bộ Nội vụ.

Công hạnh & đạo nghiệp của NT. Huỳnh Liên

NT. Tố Liên.   Xem: 5496 . Ngày: 14/04/2017

Ni trưởng Huỳnh Liên (1923-1987) là vị giáo phẩm Ni thuộc thế hệ đầu tiên của Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, được Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai đạo và trở thành Trưởng tử Ni của ngài.

Ni trưởng Huỳnh Liên - Phần 4 - Sự nghiệp thơ văn của Ni trưởng Huỳnh Liên

Ni trưởng Khiêm Liên.   Xem: 3220 . Ngày: 14/04/2017

Phật pháp có nguồn gốc từ Ấn Ðộ, được lưu truyền đến Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới. Mục đích của Phật pháp không ngoài việc giúp chúng sinh giác ngộ tự tâm, xa lìa khổ đau đạt được an lạc.

Ni trưởng Huỳnh Liên - Phần 3 - Ni trưởng Huỳnh Liên một nhà tôn giáo yêu nước

Ni trưởng Khiêm Liên.   Xem: 2388 . Ngày: 14/04/2017

Phật pháp có nguồn gốc từ Ấn Ðộ, được lưu truyền đến Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới. Mục đích của Phật pháp không ngoài việc giúp chúng sinh giác ngộ tự tâm, xa lìa khổ đau đạt được an lạc.

Ni trưởng Huỳnh Liên - Phần 2 - Công trình phiên dịch và thi hóa kinh Phật của Ni trưởng Huỳnh Liên

Ni trưởng Khiêm Liên.   Xem: 2600 . Ngày: 14/04/2017

Vốn có căn bản Hán văn từ truyền thống gia đình, nên khi vào Đạo, Ni Trưởng học kinh Phật thuộc hệ Hán tạng rất mau.

Ni trưởng Huỳnh Liên - Cuộc đời và đạo nghiệp - Phần 1

Ni trưởng Khiêm Liên.   Xem: 5144 . Ngày: 12/04/2017

Phật pháp có nguồn gốc từ Ấn Ðộ, được lưu truyền đến Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới. Mục đích của Phật pháp không ngoài việc giúp chúng sinh giác ngộ tự tâm, xa lìa khổ đau đạt được an lạc.

Ni trưởng Huỳnh Liên - Cuộc đời và đạo nghiệp - Phần giới thiệu

Ni trưởng Khiêm Liên.   Xem: 7928 . Ngày: 12/04/2017

Ni Trưởng Huỳnh Liên (1923-1987) là vị giáo phẩm Ni đã được Tổ ủy thác lãnh đạo, hướng dẫn giáo đoàn Ni. Ni Trưởng là bậc nữ lưu xuất chúng, có thiên phú về thơ văn và nổi bật với chí nguyện phụng sự nhân sinh rất mạnh mẽ, tích cực tham gia các phong trào đấu tranh đòi hòa bình, tự do, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trong giai đoạn 1963-1975 tại miền Nam Việt Nam.

Đóa Sen Thiêng của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

NT. Tố Liên.   Xem: 25001 . Ngày: 25/04/2016

Ni Trưởng Huỳnh Liên, vị lãnh đạo tài ba, một bậc Thầy ưu việt của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ, Người đã có một tấm lòng vì Đạo vì Đời mênh mông bát ngát như biển khơi, công hạnh tuyệt vời, tinh thần bất khuất, trí đức viên dung được thể hiện qua bổn hoài mà người suốt đời tâm niệm:

Tán Dương Công Đức

Huyền Khánh Linh.   Xem: 20222 . Ngày: 25/04/2016

Kính đức cả thay Thầy lãnh đạo (HPN), Trọng (cố) Ni Sư thuyết giáo hoằng dương. Lái lèo chèo chống đảm đương, Nắng mưa nhuần gội tuyết sương dãi dầu.

Đ12345C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Các Bài Viết Tưởng Niệm

Nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 28 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, hàng đệ tử mỗi người một bài thơ một bài văn nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của bậc Thầy hướng đạo. Những bài thơ, bài văn bằng những ngôn từ thô vụng phát xuất từ trong những tấm lòng chân thành tha thiết, xin kết lại thành một tràng hoa đủ muôn màu muôn sắc lung linh, kính dâng lên Bậc Thầy khả kính của chúng con.

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ