Trang chủ > Đức Tổ Sư > Bài Viết

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Tác giả: Ban tổ chức.  
Xem: 10258 . Đăng: 19/09/2022In ấn

 

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

 

 

 

THÔNG BÁO VỀ LỄ KHÁNH THÀNH

DI TÍCH TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG ĐẮC ĐẠO

 

Kính thưa đại chúng,

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Hội đủ duyên lành, được sự hoan hỷ của các cấp Giáo hội, sự giúp đỡ và cho phép của các cấp Chính quyền, cùng sự hiệp tâm đồng lực của Phật tử gần xa, Hệ phái Khất sĩ – Thành viên GHPGVN trọng thể tổ chức Lễ đặt đá phục dựng Di tích Đắc đạo của Tổ sư vào ngày 11/11/2020 (nhằm 26/9/Canh Tý) để bày tỏ tâm nguyện báo đáp ân đức Tổ Thầy, góp phần phụng sự Đạo pháp – Dân tộc.

Nay công trình đã tạm hoàn mãn và được sự đồng ý của Chính quyền các cấp và sự cho phép của Giáo hội, Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ sẽ long trọng tổ chức Lễ Khánh thành nhằm khánh tạ sự hộ niệm của 10 phương Tam bảo và cảm trọng công đức của thập phương hiến cúng, nhờ đó mà công trình Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo đến nay được thập phần viên mãn.

 

I. CHƯƠNG TRÌNH 2 NGÀY

Thời gian: Ngày 25-26/9 Nhâm Dần (ngày 20-21/10/2022).

Sau đây là chương trình của 2 ngày lễ và kế hoạch của từng ngày:

* NGÀY 25-9 NHÂM DẦN

- Đối tượng cung thỉnh: Quý chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội và Chính quyền các cấp.

 Chương trình như sau:

- 08g00: Cung đón chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm

- 08g30: Lễ chính thức:

- Niệm Phật cầu gia hộ

- Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự

- Diễn văn khai mạc

- Tặng hoa, quà chúc mừng

- Công bố Quyết định Bổ nhiệm Ban Quản trị Di tích đắc đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang

- Phát biểu nhận nhiệm vụ

- Phát biểu của đại diện Chính quyền các cấp

- Phát biểu của BTS Phật giáo tỉnh

- Đạo từ của Trung ương Giáo hội

- Cảm tạ của BTC

- Cắt băng khánh thành

- Tụng kinh cầu nguyện

- Hồi hướng

- 14g00: Tọa đàm

-19g00: Thuyết pháp

* NGÀY 26-9 NHÂM DẦN

Đối tượng: Chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo Khất sĩ. 

Số lượng: Chư Tăng: 150 + Chư Ni: 130-150 = 280-300 vị + 500 Phật tử.

Được phân bổ như sau: GĐ I: 20 vị. GĐ II: 10 vị. GĐ III: 30 vị. GĐ IV: 50 vị. GĐ V: 30 vị. GĐ VI: 10 vị.

Chư Tôn đức NGHP: 50. Chư Ni Giáo đoàn I: 10 vị. Giáo đoàn III: 30 vị. Giáo đoàn IV: 35 vị. GĐ VI: 5 vị.

 

Chương trình cụ thể như sau:

- 8g00: Cung nghinh chư Tôn đức

- 8g30: Chính thức khai mạc Đại lễ

- Niệm Phật cầu gia hộ   

- Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự

- Diễn văn Đại lễ khánh thành Di tích đắc đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang

- Tặng hoa, quà chúc mừng

- Phát nguyện của đại diện Tăng Ni

-  Cảm tưởng của đại diện Phật tử

- Đạo từ của Hòa thượng chứng minh

-  Niêm hương, tụng kinh cầu nguyện

- Cảm tạ của Ban Tổ chức

- Hồi hướng

- 10g30: Trai tăng cầu nguyện âm siêu dương thới

- 12g00:  Hoàn mãn

 

II. CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM

* Chủ đề chính: CÔNG TÁC PHÁT HUY PHÁP BẢO VÀ BẢO TỒN CÁC DI VẬT, DI TÍCH LIÊN HỆ ĐẾN CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

- Các chủ đề phụ:

         1) Công tác biên tập các tác phẩm do Tổ sư Minh Đăng Quang trước tác

         2) Nhìn lại công việc sớ giải và diễn thơ Chơn lý

         3) Công tác bảo tồn các di vật của Tổ sư Minh Đăng Quang

         4) Công tác bảo tồn và xây dựng mới các di tích do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập

- Đề nghị: Mỗi Giáo đoàn, Phân đoàn đề cử ít nhất 1-2 vị tham gia thuyết trình về các chủ đề trên.

- Các bài đều theo quy cách chung:

+ Font chữ Times New Roman, co chữ 13, hàng đơn, khoảng 3-6 trang A4.

+ Sử dụng cước chú cho những chú thích cần thiết.

- Bài nộp trễ nhất vào ngày 10-9 Nhâm Dần (5-10-2022).

- Ban Tổ chức sẽ chủ động mời các tác giả trình bày dựa trên các bài viết.

 

III. BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH

 

Ban Chứng minh:

HT. Giác Nhường

HT. Giác Tường

HT. Giác Giới

HT. Giác Ngộ

Trưởng ban:

HT. Giác Toàn

Phó ban:     HT. Giác Pháp

HT. Minh Bửu

HT. Minh Nhuần

HT. Minh Thành

CÁC TIỂU BAN

Ban Tiếp tân:

HT. Minh Nhuần

HT. Minh Bửu

HT. Minh Tông

HT. Giác Nhân

HT. Giác Nghiêm

HT. Minh Lộc

HT. Minh Thành

NS. Nhu Liên

Một số chư Tăng và chư Ni lớn hạ tại Kiên Giang

Ban Nội dung:    

TT. Giác Hoàng

TT. Minh Liên

ĐĐ. Minh Trúc   

ĐĐ. Giác Minh Tường 

Ban Xướng ngôn:                  

TT. Minh Lực

ĐĐ. Minh Nghi

Ban Trần thiết:

ĐĐ. Minh Sơn

ĐĐ. Minh Trúc

Ban Cung nghinh:

TT. Minh Nghiêm

ĐĐ. Minh Hậu

Ban Lưu trú:

TT. Giác Phổ

ĐĐ. Minh Sơn

ĐĐ. Minh Anh  

Ban Truyền thông:

TT. Giác Nhường

ĐĐ. Giác Đoan

TK. Giác Minh Lễ

Các cư sĩ: Tuấn, Diệu Anh 

Ban Thủ quỹ: 

NT. Tuyết Liên

NS. Nhu Liên

Ban Ghi công đức:

NS. Hiếu Liên (Ngọc Điểm)

Vài Sư cô và Phật tử

Ban Cắt băng khánh thành:

TK. Minh Trúc (PV. MĐQ)

SC. Trí Thông (Ngọc Phú)

Ban Thị giả:

ĐĐ. Giác Hậu

ĐĐ. Minh Thọ

Ban Quà tặng:

ĐĐ. Minh Nghi 

ĐĐ. Minh Trúc

Ban Điều tiết xe:

ĐĐ. Minh Nhãn (Láng Sen)

ĐĐ. Giác Thăng 

Ban Ẩm thực (phụ trách nấu) 

NS. Chánh Liên

Nhân sự của các Tiểu ban sẽ được bổ sung sau.

* Các số điện thoại cần liên hệ:

- TT. Giác Phổ (0903982545)

- ĐĐ. Minh Sơn (0352796155)

- ĐĐ. Minh Nghi (0938642524)

 

Ban tổ chức

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

BÀI LIÊN QUAN

Tưởng niệm Tổ sư  ( Ni trưởng Tân Liên , 4500 xem)

Chơn Lý số 12 - Y Bát Chơn Truyền  ( NT. Minh Liên , 5436 xem)

Bát Chánh Đạo  ( NT. Minh Liên , 4316 xem)

Lục Căn (Chơn lý số 3)  ( NT. Minh Liên , 4756 xem)

Thần Mật (Chơn lý số 25)  ( NT. Minh Liên , 4072 xem)

Công Lý Võ Trụ (Chơn lý số 10)  ( NT. Minh Liên , 3848 xem)

Chánh Đẳng Chánh Giác (Chơn lý số 9)  ( NT. Minh Liên , 3832 xem)

Nam và Nữ  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 3284 xem)

99 năm - Vầng dương hiện thế  ( Ngọc Hạnh , 3780 xem)

Ứng dụng tinh thần Đạo đức của Tổ Sư trong thời kỳ Hội nhập - Phát triển  ( Nguyện Liên , 6160 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ