Trang chủ > Đức Tổ Sư > Bài Viết

Công Lý Võ Trụ (Chơn lý số 10)

Tác giả: NT. Minh Liên.  
Xem: 3242 . Đăng: 06/11/2021In ấn

 

Công Lý Võ Trụ (Chơn lý số 10)

 

Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang (Biên soạn)

NT. TN. Minh Liên – Tịnh xá Ngọc Phương (Phổ thơ)

Tháng 8 - 2021 (Tân Sửu)

I

Đây CÔNG LÝ tức là CHƠN LÝ,

Còn gọi là CHÁNH ĐẲNG – GIÁC đây.

Dung hòa TRUNG ĐẠO hiệp vầy,

Không thêm, không bớt, bằng nhau, công bằng.

Đạo lý rất công bằng vững chắc,

THỂ CÔNG LÝ đối mặt bên nào,

Không biên, không lượng làm sao,

Cũng không cố chấp, vật nào các căn.

TƯỚNG CÔNG LÝ thể hình vạn vật,

DỤNG CÔNG LÝ là luật pháp đây.

LÝ CÔNG LÝ là thẳng bằng,

Tự nhiên, mát mẻ, sạch trong, vô ngần.

II

Quả địa cầu, trên một đĩa cân,

Đĩa bên kia, một quả khổng lồ.

Thế là hai cái bằng nhau,

Trong muôn đời kiếp, từ THÀNH đến KHÔNG.

Từ khi nó SANH, đến khi DIỆT,

Bao giờ nó vẫn bằng y nhau.

Không cao thấp, nặng nhẹ nào,

Y như TỨ ĐẠI  dạt dào lăn xoay.

Không bao giờ mất một ly,

Mặc dầu thay đổi, bằng nhau hoài hoài.

 1.  

Quả địa cầu, có bốn phần nước,

Ba phần núi, có một phần đất.

Bốn phần gió, bốn phần lửa,

Không bao giờ hơn kém, ở nơi nhau.

Cũng như vậy chúng sanh vạn vật,

Và các pháp, bao giờ cũng một.

Ở trong nhau, MỘT THỂ SỐNG,

Không dư, không thiếu, bình thường, như nhau.

Mà trái lại có sự ẨN HIỆN,

Của nó đây lại chẳng đồng đều.

Hoặc đang có, hoặc đã có,

Hoặc chưa có, tức là cái có đó.

Cái có đó, đã tự bao giờ,

Không có đầu, có đuôi, chính giữa.

Gọi là THỂ của CHƠN NHƯ,

Cũng như quá khứ, vị lai, hiện tại.

Không phân biệt, vẫn trong mỗi lúc,

Đủ cả thảy, có điều mỗi lúc.

Xưa nay có một không hai,

ĐỘNG hay TỊNH luôn vẫn cứ an bày.

Lý sự tuy, có đổi, có dời,

Bánh xe lăn, có lui, có tới.

Luôn luôn có vui có khổ.

Gọi là luôn có, sự sống, chết đây.

Có giặc giả và có thái bình,

Trong cái nầy, luôn có cái kia.

Tinh thần, vật chất, thân tâm,

Hôm nay và cả ngày mai đều đều.

Thảy đều có chứa đựng lẫn nhau,

Mỗi lời nói, trong mỗi việc làm.

Cho nên gọi đạo công bằng,

Không cho bỏ sót, một điều mảy may.

Cũng như có, NIẾT BÀN hiện tại,

THIÊN ĐƯỜNG, NHƠN LOẠI, A TU LA.

Súc sanh, ngạ quỷ, đó mà,

Giới nào cũng có, cái nầy, cái kia.

Một thể sống, điều hòa tất cả,

Không thiên vị, sa ngã cho ta.

Do CÔNG LÝ đó tạo ra,

Tâm hồn GIÁC NGỘ sẽ là CHƠN NHƯ.

Như thường, như vậy, như nhiên,

Sao sao cũng được, cũng xong, cũng rồi.

CÔNG BẰNG tha thứ cho người,

TỪ BI – HỶ XẢ muôn đời bình an.

III

Dầu thưởng phạt hay không thưởng phạt,

Dầu trị lập, hay không trị lập.

Rỏ bày, dạy dổ, chỉ nhau,

Ở nơi CÔNGLÝ tức là tự nhiên.

Cái tương đối, để rằng giác ngộ,

Chậm mau gì, cũng được học đây.

Chúng sanh hoan hỷ lắm thay,

Gọi rằng GIÁO LÝ để trau sửa đời.

Là sự biết đến nơi toàn giác,

Để đưa người, hết khỏi lầm mê.

Đứng yên, nghỉ mệt, cận kề,

Như cây trụ cốt, đứng sừng thẳng ngay.

Bởi CÔNG LÝ trùm vây tất cả,

Nên gọi là cõi đạo, cõi đời.

TÂY PHƯƠNG, PHẬT QUỐC cao ngôi,

Cho người GIÁC NGỘ, nghỉ ngơi, an nhàn.

Người hiểu được nhiều điều CÔNG LÝ,

ĐỊNH TÂM thì hưởng quả yên vui.

CÁI TA chắc chắn không còn,

Lo âu, rối loạn, nói làm điều chi.

Chính vì vậy, gọi rằng CÔNG LÝ,

Sạch sẽ bằng, mặt đất lưu ly.

Pha lê, vàng bạc, thẳng bằng,

Vô cùng quý báu, chổ TÂM – PHẬT NGÀI.

 1.  

Cặp mắt sáng, tỏ tường CÔNG LÝ,

TRÍ TUỆ sanh, tương đối gọi rằng.

Hay là, TRÍ HUỆ, công bằng,

Rỏ rồi thì hết, lạc đàng lầm than.

Không còn kéo đeo mang khẩu nghiệp,

Mới đứng yên chịu PHÁP PHẬT ban.

 

IV

Đã GIÁC NGỘ thì TA liền thấy,

PHẬT- TRỜI - NGƯỜI-THẦN - THÚ - QUỶ - MA.

Cỏ cây, TỨ ĐẠI như nhau,

Không điều phân biệt, giống nhau rỏ ràng.

Sự sai khác, bề ngoài thấy vậy,

Ý chúng ta không thấy được đâu.

Gọi là CÔNG LÝ như vầy,

Hai tay, hai mũi, mắt, tai, hai bàn.

Đó chính là của sự thành công,

Bởi do chính, các căn lành ấy.

Để thâu vào, cửa miệng đây,

Để nuôi sống cả cùng cơ thể vậy.

Hay CÔNG LÝ, tức là trường học,

Chứa dạy nuôi, HIỀN THÁNH nên người.

Gọi rằng: CÔNG LÝ mạnh như,

Hai vai, cầu sắt, đất như nước bằng.

Như lộ cái, hoặc như tàu xe,

Như biển cả, núi to, lửa, gió.

Như hư không, như hàng rào…

Đó là sức mạnh vô biên không lường.

Cần nắm được để mà lấy nó,

Toàn thắng rồi, tất cả, nhỏ, to..

Gọi là cái SỐNG CHÚNG SANH,

Nếu không có NÓ, muôn loài TỬ MAU.

 1.  

Đây CÔNG LÝ sanh ra GIÁO LÝ,

Pháp thế gian tương đối gọi rằng:

Pháp nầy giác ngộ công bằng,

CÔNG LÝ PHÁP PHẬT tuyệt trần tối cao.

Sự GIÁC NGỘ đi vào cõi thế,

Cho CHÚNG SANH gọi PHẬT đã thành.

PHẬT đang thành, PHẬT sẽ thành,

Ai ai rồi cũng tu hành giác chơn.

Như mặt đất là cõi PHẬT lập,

PHẬT đang lập, cõi PHẬT sẽ lập.

Tức là cõi PHẬT cả rồi,

Chúng sanh GIÁC NGỘ nhận ra đó mà.

Kìa thế giới, CÕI PHẬT DI ĐÀ,

PHẬT DƯỢC SƯ, thế giới phương đông.

Trang nghiêm, bình đẳng, vô cùng,

Sáng trong, mát mẻ, vô vàn, tịnh thanh.

Cõi chúng ta, mai kia cũng vậy,

Do mọi người, cố gắng công tâm.

Do nhờ biết rỏ lỗi lầm,

Do nhờ tiến hóa, kiếm tầm lối đi.

Mới chắc được, sáng lòa rực rở,

Đâu còn lo lỏng chỏng không công.

Mệt hoài, nhọc mãi, cầu mong,

An vui, tự tại, cõi lòng, thảnh thơi.

 1.  

CÔNG LÝ sẳn, vốn nơi làm việc,

Nơi lời nói, nơi TA ý tưởng.

Nơi người lý trí xác thân,

Tâm hồn, TỨ ĐẠI, lăn xoay luân hồi.

Như mặt kính, ví như cây cân,

Sức rung động, phản dội phi thường.

Diệu kỳ, huyền bí, thanh lương,

Thế mà lắm kẻ tự tin cho rằng.

Bàn tay sắp đặt, cõi trời đẹp,

Chúa tể nào đây, có chúng sanh.

Chúng sanh ở trong định luật,

Tạo ra định luật, vị ấy tạo ra.

Vị ấy tức là CHA sanh ra,

Trước bởi một lý thuyết mênh mông.

Chúng sanh tất cả là CON,

Chúng sanh đều có quỷ thần đở nâng.

Luôn sắp đặt, giữ gìn nuôi sóc,

Giấc chiêm bao, mở màng tưởng tượng.

Trong khi chết, hay lúc già,

Luôn luôn đối mặt, thật là khổ thay.

Với phản giác, kính trừu tượng nầy,

Gương nghiệt cảnh, khám tù diêm vương.

THIÊN ĐƯỜNG, xiển dương xứ PHẬT,

Đây là THẾ GIỚI TƯỞNG TƯỢNG xưa nay.

Thưởng khen, bị phạt, vu vơ,

Lâu ngày hình bóng chiêm bao mơ màng.

 1.  

Luật CÔNG LÝ, dĩ nhiên tạo hóa,

Thì cần gì, xử phạt khuyên can.

Chúng sanh tiến hóa chậm mau,

Vua TRỜI, vua ĐẤT, vua NGƯỜI, nơi nao.

Phải làm việc, ở cảnh giới nào?

Là CÔNG LÝ trẻ con khờ dại.

Nặng nề đau đớn việc làm,

Hành vi người thiện hơn là giá cân.

Nó lỏng chỏng, ngông nghêu mỏi mệt,

Không THIỆN – ÁC giữ mực song bằng.

Bình đẳng CÔNG LÝ rỏ ràng,

Cũng không thưởng phạt, khóc cười, khổ vui.

BẬC GIÁC NGỘ, cần gì PHÁP LUẬT,

Cõi TRỜI – NGƯỜI, âm phủ, dương gian.

Tự mình biết xử phận mình,

Còn ai xử phạt, gọi rằng bất công.

Hay lợi dụng, lạm quyền CÔNG LÝ,

Đây gọi là, ngang bạo lắm sao?

Đã là ai cũng như ai,

Nếu không ai mượn, TA nay chỉ dùm.

Hà tất phải tự mình khai bảo,

Buộc ép NGƯỜI, phải học tuân theo.

Cho nên CÔNG LÝ vô quyền,

Không có giai cấp PHẬT TRỜI y theo.

 1.  

Xứ CỰC LẠC, GIÁO HỘI TĂNG GIÀ,

Có CÔNG LÝ, chính là PHÁP BẢO.

Không giai cấp, không phái môn,

Học hành giáo lý, chẳng ai học dùm.

Nếu muốn được, muôn năm hạnh phúc,

Có yên vui, giải thoát hoàn toàn.

Oai quyền, chế độ, xua tan,

Ngày đêm vĩnh viễn THÂN an – TÂM bình.

 1.  

Nếu CHÚNG SANH, còn mê chưa tỉnh,

Chưa nhận rỏ, CÔNG LÝ nơi mình.

Là mình muôn kiếp làm tôi,

Hoang đàng dốt học, đáng thương vô cùng.

Chúng ta hiểu rỏ ràng CÔNG LÝ,

Phải cần gì, xử trị cho ai.

Đi làm tôi mọi hay sao,

Nào ai phải mượn, sắp lo cho rồi.

Có những việc mà người ỷ lại,

Tâm buông lung, mãi mãi làm ra.

Vậy nên tốt hết hơn là,

Mỗi người tự hiểu, hành vi của mình.

Học CÔNG LÝ, để rồi đời sống,

Chớ khen chê, mình chịu lấy mình.

Kẻ gìn luật pháp tớ tôi,

Còn người làm chủ dành riêng cứu mình.

Mãi tạo nghiệp, tha hồ vui sướng,

Để đến khi xử phạt than van.

Được khen sung sướng vui cười,

Thế thì tội nghiệp cho đờilàm QUAN.

Mảng vì bị lợi danh, bợ đở,

Làm tay sai dân chúng, suốt đời.

Thế mà lắm kẻ ham đua,

Cùng nhau chen lấn, vào vòng xiềng xích.

Một ngày nọ, VUA – QUAN đều hết,

Vậy hỏi thì, xử phạt cho ai.

Lắm khi lo mãi cho người,

Mà quên THIỆN – ÁC của mình tạo nên.

Thế mới biết, càng cao địa vị,

Tự ái càng, khó tự dằn TÂM.

Nhiếp TÂM sửa TRÍ dần dần,

Về sau không bị PHẠT – TRỪNG- QUẢ đâu.

 1.  

Đây CÔNG LÝ, chẳng ai thay thế,

Chẳng bảo ai, dạy sắp cho ai.

Nương theo ỷ lại bao giờ,

CÔNG LÝ VÕ TRỤ, chúng ta tìm tòi.

Nơi CÔNG LÝ chính là chủ tể,

TÂM mỗi người, TÁNH nó định yên.

CHƠN NHƯ bình đẳng thản nhiên,

Bằng ai vọng động, trả vay tức thì.

Chính vì thế, CHƯ PHẬT tạm gọi,

Chỉ bảo cho, ĐẠO LÝ chúng sanh.

Người mà cầu khẩn học hành,

Tìm nghe học hỏi, chẳng nên XƯNG THẦY.

Buộc NGƯỜI phải học như vầy,

Vì ai, ai nấy, cũng đều như nhau.

 1.  

Dầu có KHỔ, VUI còn hay mất,

Trong cái NÀY, sẳn có cái KIA.

Cái KIA sẳn có cái NỌ,

Dầu trung dung hay thái quá bất cập.

Thế thì NÓ cũng như nhau thôi,

Không có AI, chìu ý tham lam.

Khi ưa vầy, khi muốn khác,

Luôn luôn cho họ, đều được vừa lòng.

CÔNG LÝ kia, chỉ cho TA thấy,

Chính CHƯ PHẬT, còn ít nói thay.

Còn mình làm điều vô ích,

Đi làm những việc chi chi rộn ràng.

Chính vì thế, CHƯ PHẬT dạy rằng,

Nơi ĐỊA NGỤC, khổ bởi VÔ MINH.

Cõi TRỜI – NGƯỜI, biết THIỆN ÁC,

Mà không chịu học CÔNG LÝ rỏ ràng.

Mới chấp nắm, thế quyền khổ nhọc,

Làm như thế, đều là sái trật.

Thực hành PHÁP LUẬT thật nhiều,

Kẻ gian, kẻ ác, thêm nhiều lắm thay.

Chính ĐỨC PHẬT, một người bình dị,

Biết CÔNG LÝ, tỏ rỏ nguồn TÂM.

Vua TRỜI, vua NGƯỜI, vua QUỶ,

Luôn tôn thờ học hỏi lý thâm sâu.

 1.  

Vậy CHÚNG TA, nên luôn làm PHẬT,

Hiểu CÔNG LÝ, biết thấy đạo tâm.

Mới là giải thoát hoàn toàn,

Vậy ta nên nhớ PHẬT TÂM hằng ngày.

Còn giáo lý, thế quyền giai cấp,

Thần quyền là, lớp tạm thế thôi.

Để khuyên, để dạy, răn đời,

Tối tăm, dốt nát, dại khờ, ác thôi.

 1. .

Các THẦY GIÁO, trong đời sống ấy,

Cũng gọi là, giả tạm đó thôi.

THẦY – TRÒ còn phải học hành,

Để đem CÔNG LÝ đến gần với nhau.

Hiểu CÔNG LÝ ở nơi xã hội,

Lo mọi loài không bỏ một ai.

Loài người, thú vật cả hai,

Đã không ai mượn, chẳng ai nghe lời.

Có lắm lúc, có người cầu khẩn,

Lấy thế quyền, dạy học cần chuyên.

Tạm theo mỗi lúc thời duyên,

Cho xong bổn phận của mình mà thôi.

Cốt yếu chính, làm sao cho học,

Cho mau sanh, hiểu biết với đời.

Để khi CÔNG LÝ rỏ rồi,

Không còn sắp đặt, tự hòa hiệp nhau.

Khi HÒA HIỆP, đố ai xúi bảo,

NÓ đi làm, sái quấy việc chi.

Nên xem gương hoc các TRÒ,

Ông THẦY GIÁO đó, không hề khổ tâm.

Ổng chỉ sắp, tạm sơ lấy có,

Để có giờ, dạy học mà thôi.

Lâu ngày học tập đúng thời,

Nó càng thuần thục, thấm lần lớn khôn.

Bước lên lớp, trên cao tốt đẹp,

Học sinh ấy, xinh đẹp hoàn toàn.

Chớ nào đâu phải lo ăn,

Giựt giành trốn học, chịu đời dốt sao?

Nếu không hiểu, thật là đã dốt,

Rỏ CÔNG LÝ, thì tốt biết bao.

TRUNG ĐẠO – ĐẲNG GIÁC bước vào,

NIẾT BÀN an lạc, cõi nào vui hơn.

Là chổ đến muôn loài vạn vật,

Cả CHÚNG SANH trong VÕ TRỤ nầy.

Tới nơi CÔNG LÝ đây rồi.

Để làm CHÚA TỂ, giữ gìn bổn căn.

 1.  

Trong đời sống, nếu không rỏ biết,

CÔNG LÝ kia, ví thể mù lòa.

Thế thì cùng các căn kia,

Cũng đều chết liệt, khác nào thây ma.

Cái tử thi, nằm đây vô dụng,

Hôi thúi dơ, chật chội choán đường.

Lần mò theo kẻ dẫn đường,

Rủi may phú thác vịn đeo lần hồi.

Nếu gặp phải, THẦY TRÒ cũng vậy,

Hay QUỶ MA, dối gạt còn gì.

Sụp nhào, ngã lộn, đớn đau,

Bị hành phạt mãi, mê tin lời xằng.

 1.  

Cũng lắm kẻ, bảo không CÔNG LÝ,

Nên tha hồ, làm ác họa tai.

Chính CÔNG LÝ, là sức mạnh,

Một quyền thế không hiếp đáp ai ai.

Là CÔNG LÝ, như bóng theo hình,

Kẻ trèo cao, sẽ rớt té nặng.

Người nào xảo trá ôi thôi!

Mãi đâu có được bình yên cho người.

Đối đầu mới, biết mình thất bại,

Tự hại mình, không trách than ai.

Vậy nên TA phải nhớ rằng,

Trong đời cuộc sống, cũng bằng nhau thôi.

 1.  

Xưa có kẻ giết một tên cướp,

Để cứu mười thương khách lâm nguy.

Ngày sau được hưởng giàu sang,

Sau nầy chết chém khổ nàn xiết bao.

Một vị TƯỚNG, đã giết muôn mạng,

Để binh vực, ở một xứ kia,

Xứ kia tôn trọng làm VUA.

Nhưng sau muôn kiếp, quả đây khốn nàn,

Muôn kiếp chết, đều bị giết hại,

Đó tức là CÔNG LÝ rỏ ràng.

Phân minh thưởng phạt trần gian,

Chính là trước mắt rỏ ràng chúng ta.

Chúng ta thấy, mỗi ngày nhân loại,

Không bỏ qua, việc nhỏ, việc to.

NHÀ SƯ đi đường đạp cỏ,

Tới NHÀ NGƯỜI sẽ bị chúng khinh khi.

Người đập muỗi, giết ruồi, chà kiến…

Người làm cá, sẽ bị phân thây.

Làm heo, giết chó, chết tru,

Lột da, giết thú, chân tay lở cùi.

Kẻ giết người, thì người giết lại,

Nghiệp quả đây, trả lại người gieo.

Bây giờ hay là đời sau,

Hoặc mau hay chậm, quả kia rỏ ràng.

Nhơn trong sạch, quả cũng sạch trong,

Kẻ làm ác, lương tâm hành phạt.

Gieo NHƠN, QUẢ tượng trong TÂM,

Rồi còn QUẢ BÁO đến nơi bên ngoài.

Muốn hết tội, TA liền SÁM HỐI,

Biết ăn năng, hối lỗi tạo ra.

Về sau quả báo nhẹ hơn,

Nhức từ miếng thịt, bị như trói mình.

 1.  

Nếu TA sớm nhận liền tội lỗi,

Chẳng khá hơn, để tội kéo dài.

Nặng lâu nảy nở đêm ngày,

Còn phương chừa bỏ, tội nầy tiêu tan.

Không biết tội, tội mãi thâm sâu,

PHẬT dạy rằng: tiền khiên giết cá.

Đời sau cá tìm giết lại,

Chẳng bao giờ nó hại kẻ vô can.

CÔNG LÝ đó, chính là NHƠN QUẢ,

Có người nọ, ăn rau sanh bịnh.

Vì ăn nó, nó ăn mình,

Đánh người người đánh lại mình thế thôi.

 1.  

Trong đời sống, lăng xăng như vậy,

THIỆN – ÁC đây, NHƠN – QUẢ vô bờ.

Làm chi ích lợi cho ai,

Lặng yên như PHẬT, phúc nào báu hơn.

Tâm lúc khởi, thiện ác phát sanh,

Quả có sẳn, nơi tâm hiện rồi.

Làm sao tránh khỏi người ơi!

Vui buồn lẫn lộn, từng giây, từng giờ.

Không NHƠN phẳng lặng NIẾT BÀN,

QUẢ không CÔNG LÝ, không còn buồn vui.

 1.  

Cũng có kẻ, hột gieo không trái,

Là bởi vì, thiếu nước vun phân.

Khi vừa mới mọc chết ngang,

Cùng là hột giống, lửa tàn chết co.

Hạt giống ấy tức là tâm vọng,

Lửa trí huệ, cắt chẳng cho sanh.

Nói làm ô nhiễm chung quanh,

Có người mãi mãi vun phân trồng hoài.

Nếu là sợ, thì đừng gieo nữa,

Liệng bỏ đi, tưới nước làm chi.

Tìm dao TRÍ TUỆ diệt trừ,

Đừng cho sanh nữa, quả nào đang sanh.

Lo NHẬP ĐỊNH, cho vui quên NÓ,

QUẢ tới thì, ăn hết cho mau.

Dần dà chớ để bỏ rơi,

Đừng cho mọc lại mới là tuyệt luôn.

 1.  

TA muốn đốn, cây to thật lớn,

Phải rán công, rèn đúc búa, cưa.

Búa to, cưa lớn, sẳn sàng,

Cũng còn sức mạnh, đón tan đám rừng.

Nếu biết sợ, thì đừng gieo hột,

Có trái rồi, sợ nữa làm chi.

Tưới vun, chặt đứt, bỏ đi,

Làm cho vô ích, sự thì được đâu.

Sự đốt bỏ, như rời thế tục,

Quyết XUẤT GIA ra khỏi nhiễm ô.

Giới trì, NHẬP ĐỊNH, thấm vào,

HUỆ sanh, TRÍ sáng, NGHIỆP nào cũng tan.

Tránh quả xấu, chịu vui quả củ,

Bởi hột giống, chúng sanh vốn sẳn.

Si mê, sân giận, thịt cơm,

Tham lam ôm giữ, làm thân lâu đời.

Ở trong trần thế nói làm,

Thì sao lại chẳng mọc cây lên chồi.

 1.  

Triệu ức kiếp, xưa kia tỏ rỏ,

Có CHÚNG SANH, vay món cửa nhà.

Lo ăn, lo học, đủ đầy,

Đến ngày thi đậu, công thành quả cao.

Trở thành BẬC, TOÀN NĂNG, TOÀNG GIÁC,

Các bậc ấy, không sợ LUÂN HỒI.

Do nhờ chủ định đây rồi,

Thấy xa mục đích, cứu đời chúng sanh.

Học CÔNG LÝ cho mau GIÁC NGỘ,

Vay của người, thì để nuôi thân.

Cho rằng bổn phận chỉ cần,

Lo ăn, lo học, học nên dạy đời.

Chỉ bảo lại, cho người thấy rỏ,

Nhớ đền ơn, những lúc về sau.

Họ không bắt buộc ta đâu,

Làm thân nô lệ xoay vần đáp ân.

 1.  

Vậy bổn phận, phải lo chăm học,

Hãy lãng quên, ân nghĩa tạm qua.

Đặng đừng phụ ý của ta,

Và lòng của họ, do người hảo tâm.

Sợ cung cấp, ta không gây tạo,

Nói ép làm, nuôi sống cho ta.

Thanh bần đơn giản qua ngày,

DU TĂNG trò khó, chẳng tham chẳng buồn.

Đợi đến khi, đắc thành ĐẠO QUẢ,

Đem đạo mầu giáo hóa chúng sanh.

Một thời nói PHÁP cao thanh,

Hàng ngàn thính chúng khắc ghi trong lòng.

Một câu PHÁP vang lừng thế giới,

Khắp NHƠN THIÊN, NGẠ QUỶ, SÚC SANH.

Đưa về cõi PHẬT thực hành,

MẸ CHA quyến thuộc muôn đời từ xưa.

Được giác ngộ, siêu thăng cõi tịnh,

Như PHẬT xưa, khi đắc quả rồi.

QUẢ A LA HÁN cao ngôi,

Rồi đi giáo hóa khắp nơi TA BÀ.

Trong sáu cõi, khi NGÀI lên xuống,

Khi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Khuyên răn dạy dỗ như thần,

Trời người đền trả công ơn mọi loài.

Đền trả hết, công ơn muôn loại,

Mới yên vui vào cảnh NIẾT BÀN.

NIẾT BÀN hết nghiệp của TÂM,

Tròn xong thỏa mãn đáp đền nghĩa ân.

Chỉ PHÁP THÍ, mới mau trả lẹ,

Cách trả ơn, khỏe nhẹ rộng đường.

Dạy người bố thí cúng dường,

Lánh xa vật chất, tham lam, giận hờn.

Pháp NHẪN NHỤC, NIẾT BÀN diệt khổ,

Tắt lửa trong ĐỊA NGỤC A TỲ.

Những ai giải đãi ăn chơi,

Chỉ cho TINH TẤN món vui an nhàn.

Chính nhờ sự vạch đường chỉ lối,

Kẻ tối tăm, cứu độ họ rồi.

Không còn đòi hỏi than ôi!

Thâm ân vạn bội trọn đời mến thương.

Bởi PHÁP BẢO vô vàn kính quý,

PHÁP BẢO như xương thịt của NGÀI.

TA nay nắm giữ được rồi,

Thực hành BỒ TÁT, đắc thành NHƯ LAI.

Không giáo hóa chúng sanh ơn trả,

Tâm không vui ngơi nghỉ NIẾT BÀN.

Cũng như chưa được làm THẦY.

Dể gì hưu trí, ngày ngày an khang.

Ơn THÍ CHỦ, vẫn còn hiện hữu,

Dể gì TA, yên tịnh được đâu.

 1.  

Chính vì vậy, chúng ta nên nhớ,

NIẾT BÀN là sự nghiệp không còn.

TỪ BI – TRÍ TUỆ đã mòn,
Sau khi đại nguyện không còn mảy may.

Giống như kẻ, ăn no quên hết,

Ngủ nghỉ sau, khi thức mết nhừ.

Lý đây sự đã hết tiêu,

Ngọn đèn ấy đã hết dầu từ lâu.

ĐẠI TRÍ TUỆ, của chư BỒ TÁT,

Cũng ví như, cái búa, cây cưa.

Không còn NGHIỆP QUẢ NƠI NGÀI,

ĐỨC NGÀI ban phước mọi loài chúng sanh.

BẬC BỒ TÁT đã là thi đậu,

Được học rồi, giáo hóa chúng sanh.

BẬC BÍCH CHI, thi đậu sẳn,

Đi chơi, ngơi nghỉ, khắp cùng bốn phương.

A LA HÁN, mới vừa thi đậu,

BẬC BỒ TÁT, ví như THẦY GIÁO.

Đều là ĐẮC QUẢ hết rồi,

QUẢ nào chín trước, TA thời chịu ngay.

Nhờ NHẬP ĐỊNH, TA liền đắc quả,

Được yên vui, hưởng lạc NIẾT BÀN.

Nhưng sau chỉ một thời gian,

Ra đi giáo hóa, dứt xong nghiệp trần.

Khi các NGÀI chỉ mang thân tạm,

THẦN- TRỜI – NGƯỜI – QUỶ - THÚ – CỎ - CÂY.

Cũng như mặc áo diễn trò,

Mượn thân xác ấy, lần dò làm quen.

Chính vì thế, không chê thân thú,

Hoặc thân cây, thân quỷ, ma gì.

Chổ nào cũng được hạp duyên,

Sạch dơ chẳng lựa, mãn thời lại đi.

Với mục đích, TA đi THUYẾT PHÁP,

Cảnh ngộ nào, TA vẫn bỏ qua.

Ngày ngày hưởng sự vui cao,

Mà là nhận lấy, tuyệt vui nơi người.

Sự khổ nhọc, của mình quên hẳn,

Vui nhiều nơi khắp xứ yên vui.

Như người tắm sạch bụi dơ,

Ví như BÀ MẸ, vui vầy con ngoan.

 1.  

Muốn thấy rỏ, NIẾT BÀN CÔNG LÝ,

Của TÂM CHƠN, ta hãy cùng nghe:

Thuở xưa có một VỊ SƯ,

Mang ơn THÍ CHỦ hai mươi năm tròn.

NẤM ngon ấy hàng ngày dâng cúng,

THÍ CHÚ kia thành kính cúng dường.

Sau khi VIÊN TỊCH chẳng yên,

TÂM luôn xao xuyến, nao nao cõi lòng.

Không thể ở, chung cùng LA HÁN,

Mà lại sợ, luân hồi khổ nạn.

Chư A LA HÁN bảo khuyên,

Chỉ cho phương pháp kết duyên mỗi ngày.

Biến sanh NẤM, mọc trong vườn ấy,

THÍ CHỦ đây, nấu, luộc đớn đau.

Mỗi ngày NẤM mọc đủ đầy,

Hai mươi năm chẳn, nghiệp xưa sạch rồi.

Lúc bấy giờ, trong TÂM định tỉnh,

Thấy nhẹ nhàng, khỏe khoắn biết bao.

THÂN an, TÂM định dường nào,

QUẢ A LA HÁN, chứng ngay tức thì.

 1.  

Điều NHƠN QUẢ, vị SƯ quên lãng,

Phận sự mình, tu học bước lên.

Miếng ăn, thèm nhớ món ngon,

Mà quên đạo lý công ơn của NGƯỜI.

Do THÍ CHỦ, tu cầu phước đức,

TRÍ TUỆ kia, thiếu hẳn phân minh.

Sĩ hiền trò khó thật tình,

Hư tâm đường lối cho mình về sau.

Vị sư ấy, bỏ qua ơn tạm.

Tự độ mình, tự kỷ thân mình,

Bắt người nuôi sóc tâm chơn,

Lương tâm xao xuyến mang ơn mỗi ngày.

Ấy bởi vậy, học trò lỗi đạo,

Chẳng hề thông mục đích của mình.

Tự đền quả báo cho mình,

Mong cho được sự yên bình tạm vui.

A LA HÁN, NIẾT BÀN quả vị,

Ơn CHÚNG SANH, đời trước cung dâng.

Mà nay trở lại ân cần,

Để đi giáo hóa chúng sanh muôn loài.

 1.  

Nhớ kỷ rằng: Chúng ta phải hiểu,

NHƠN QUẢ kia chẳng phải một đời.

Đem thân đền trả hết đâu,

Trả xong một chủ, yên vui ít ngày.

Muốn trả hết từ vô thỉ kiếp,

Thì bây giờ, đừng sướng no thân.

Đừng cần thấy nhớ nghĩa ân,

Hiểu rằng mục đích ở nơi học trò.

Vậy TA phải ráng lo tu học,

Để sau nầy giáo hóa chúng sanh.

Muôn đời để đạo lý thành,

Toàn trung, toàn hiếu, vẹn toàn nghĩa ân.

Bỏ sự nhỏ, dòm ra xa lớn,

Mới không còn lầm lạc NGƯỜI – TA.

Trong đời lắm sự như là,

Luân hồi trả quả vừa vay trả đền.

Vay đến MƯỜI, nhưng khi trả MỘT,

Bởi xác thân bao tử của mình.

Hằng ngày tham sống ăn chơi,

Trầm luân muôn kiếp cuộc đời tối tăm.

Vui chịu khổ, khổ vui thay đổi,

Để phạt hành, an ủi thân mình.

A TỲ VÔ GIÁN ngục hình,

Ngày đêm mãi mãi không ngừng phút giây.

 1.  

Vậy chúng ta, công ơn đừng chấp,

Đừng ngang tàng, bướng bỉnh gì hơn.

Mà không CÔNG LÝ tung hoành,

Quên rằng cái Ý nó luôn đổi dời.

NÓ tráo trở, hành vi phản đối,

NÓ dắt TA, hành phạt đến nơi.

Làm cho TA khổ suốt đời,

Tìm đường trả quả, lắm người chưa hay.

Để khi vui, thì cười hoan hỷ,

Đến khi buồn, thì khóc mãi thôi.

Đổ thừa trời đất ai ai,

Quỷ thần may rủi kéo đày bắt lôi.

Ý là quỷ, vô thường hiện tại,

Nó bắt lôi xiềng xích tâm hồn.

Xuống nơi địa ngục phán quan,

NÓ là LA SÁT, DẠ XOA đó mà.

Chủ tể ta DIÊM VƯƠNG ra lịnh,

Phạt kết án đày đọa lương tâm.

Hành vi của TA là tội,

Chính là vách sắt, tường đồng đó vậy.

Sự nghiệp TA sình lầy, than lửa,

Chủ nghĩa TA, bóng tối ban đêm.

Sự hành phạt là đau thương,

Xích xiềng, luyến ái của thân tình vậy.

NÓ làm TA khổ chết tâm hồn,

CHẾT rồi SỐNG để hành phạt tới.

Liền liền lớp khác đi rồi,

Tìm thân nguồn gốc phạt nơi tâm hồn.

Sợ CHẾT lại càng tìm cái CHẾT.

Lại tránh KHỔ, chun vào ổ KHỔ.

Càng lăn sâu vào thành thị,

Càng nhào tuông vào phố xá phù hoa.

Vào cửa VUA giàu sang phú quý,

Lại nhủi vô nhà giam khám tối.

Thế là vinh hoa chịu lụy,

Cả THÂN TÂM chịu khốn khổ xiết bao.

 1.  

Ấy bởi sự hiểu lầm tưởng tượng,

Chốn phong lưu xa mã ồn ào.

THIÊN ĐƯỜNG – XỨ PHẬT ước ao,

Nên ai mà lại chẳng ham sanh vào.

Nơi phú quý vinh hoa tìm đến,

Hưởng bụi trần no bụng đó thôi.

Nào dè TIÊN PHẬT trên cao,

Núi rừng tốt đẹp mừng vui là mừng.

Là lý trí tinh thần không rỏ,

Khi tỉnh ra mang tật gông xiềng.

Nặng nề đau đớn làm sao,

Muốn lên khỏi mặt đất sâu dưới hầm.

 1.  

Sự mãng lo tranh giành địa ngục,

Nơi vật chất nấm mồ ấu đã.

Quỷ thần nắm mãi cái ta,

Của ta nơi đó, chẳng hay lấy rồi.

Có rảnh đâu, ngó lên THIÊN ĐƯỜNG,

Cùng dòm qua, nơi cõi PHẬT QUỐC.

Dòm xem nhân loại kia mà,

Hòng ra khỏi chốn TAM ĐỒ hay chưa.

Bởi điên đảo say mê chưa tỉnh,

Chẳng nhìn ra BÁT NẠN khổ nàn.

Bảo rằng: Tôi đẹp vô vàn,

TÀI hay TRÍ lạ tôi càng thông minh.

Nào biết đâu đó là bóng tối,

Sự tiến hóa, khéo hay ảo thuật.

Của chư thần, quỷ lịch xinh,

Mà nào biết được, lánh trược tìm thanh.

Bỏ nơi ĐÔNG, tìm nơi VẮNG lặng,

Sự bỏ VỌNG, tìm CHƠN, tìm CHÁNH.

Bỏ MA, tìm PHẬT không thành,

Bỏ PHÀM tìm THÁNH, bỏ VUI tìm BUỒN.

Bỏ sự ÁC, tìm nơi THIỆN nghiệp,

Bỏ sự THẤP, tìm cao PHẬT THÁNH.

Hoặc là của BẬC NHƠN HIỀN,

Thân làm cây cỏ, thú cầm đền ơn.

Để giáo hóa chúng sanh muôn loại,

Để đền bù, nghiệp tội từ xưa.

Lo tu giải thoát não phiền,

Áo thân dơ xấu, tâm an thanh nhàn.

Nơi CẢNH PHẬT an vui thong thả,

Tốt hơn là áo đẹp xuê xang.

Tưởng như TRỜI PHẬT trần gian,

Đó là tô nhuộm, phết sơn bên ngoài.

Để gạt gẩm, những kẻ tội nhơn,

Lưới bẩy rập, bắt tà gian ác.

Tâm hồn bị bắt ôi thôi!

Vào trong mặc sức khổ la cứu cầu.

 1.  

Bởi chẳng biết mình là kẻ tội,

Mãi tự đi trói buộc thân mình.

Chấp khoe tự đắc thân mình,

Lọt sa vào cạm lưới hình vô minh.

Càng tự cao, càng xiết chặt mình,

Khi đến lúc, chết trơ thân mạng.

Không còn cựa quậy được đâu,

Tức là CÔNG LÝ hàng đầu rỏ chưa.

Chớ thái quá, cũng đừng bất cập,

NHƠN QUẢ kia, vẫn cứ bằng nhau.

Trồi lên, thụp xuống, vần xoay,

Thân tâm tương đối được thua hàng ngày.

Điều phiền não thật là vô ích,

Tai hại kia lớn tựa không ngừng.

Thấp cao mệt nhọc vô chừng,

Tức là bài học dạy khuyên trường đời.

GIÁC NGỘ lẽ CÔNG BẰNG CHƠN LÝ,

Hiểu đạo rồi thân nầy thân khác.

Tâm kia an, tâm nọ an,

Lặng yên một mực dung hòa yên vui.

Ai có gọi PHẬT TRỜI cầu khấn,

Thú cỏ cây, ma quỷ mất còn.

Sao sao cũng được cũng xong,

Miễn là TA biết, rỏ TA đủ rồi.

 1.  

Ấy thật vậy, TA nên hiểu rằng,

Người tội ấy, sanh ra PHÁP LUẬT.

Không phải PHÁP LUẬT sanh ra,

PHÁP LUẬT trị kẻ ÁC cho đúng luật.

PHẤP LUẬT không áp chế người HIỀN,

PHÁP LUẬT đưa người ÁC thành HIỀN.

Người HIỀN muốn được an vui,

Phải lo tu học, tìm nơi CÔNG BẰNG.

Hiểu CÔNG LÝ chính là lẽ thật,

Đặng đến nơi CỰC LẠC yên vui.

Hằng ngày chớ khá tự cao,

Đứng hoài mõi cẳng, té nhào ngã sa.

Xuống nơi hố thẳm sâu xa,

Không nên như vậy họa tai khổ nàn.

CÁCH NGÔN:

CÔNG LÝ rỏ, hơn là PHÁP LUẬT,

HIỀN NHÂN kia, siêng chăm tu học.

Quý hơn ăn ở chi chi,

Sự ăn, chổ ở, có gì phải lo.

Thế là ai cũng như ai,

CÔNG LÝ hiểu biết sớm mai hành trì.

 

-----ooOoo-----

BÀI LIÊN QUAN

Chánh Đẳng Chánh Giác (Chơn lý số 9)  ( NT. Minh Liên , 3036 xem)

Nam và Nữ  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 2792 xem)

99 năm - Vầng dương hiện thế  ( Ngọc Hạnh , 3148 xem)

Ứng dụng tinh thần Đạo đức của Tổ Sư trong thời kỳ Hội nhập - Phát triển  ( Nguyện Liên , 5536 xem)

Tư tưởng Thiền của Tổ sư Minh Đăng Quang trước môi trường sống và gội sạch tâm thức tự thân  ( Hòa thượng Giác Toàn , 8796 xem)

Lời tưởng niệm của Ni giới Hệ phái Khất sĩ  ( Ni Giới Khất Sĩ , 8352 xem)

Sợi chỉ Chơn lý nhiệm mầu  ( Hòa thượng Giác Toàn , 5656 xem)

Hoà thượng Giác Toàn thuyết giảng về con đường tìm lại chính mình  ( Ban TTTT Hệ phái , 6460 xem)

Rạng ngời trí tâm  ( Quang Toàn Thành Anh , 5444 xem)

Nhớ Ơn Thầy  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 8484 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ