Trang chủ > Đức Tổ Sư > Bài Viết

Rạng ngời trí tâm

Tác giả: Quang Toàn Thành Anh.  
Xem: 5570 . Đăng: 10/03/2019In ấn

 

Rạng ngời trí tâm

 

Quang Toàn Thành Anh

 

 

 

Mai vàng rụng sáu lăm năm

Hỡi ơi Sư Tổ xa xăm chốn nào

Noi gương dạy bảo theo Thầy

Lục hòa phẩm hạnh hằng ngày sống chung

Cái Sống, cái Biết, cái Linh

Ba cái là một như in chẳng rời

Đồng tu Tăng chẳng lìa đoàn

Thân Tâm, Khẩu, Ý con ngoan Phật Đà

Sáu lăm Thầy mãi cách xa

Chúng con quy tụ rạng tòa Minh Quang

Tổ Đình nơi Tổ đản sinh

Quê hương đất mẹ đậm tình nước non

Vĩnh Long rực rỡ bóng hình

Bốn phương hội tụ tiếp nghinh lễ Thầy

Đồng tâm đồng nguyện nơi đây

Tổ Sư trở lại một ngày chẳng xa

Độ sanh chúng cõi ta bà

Nối truyền Chánh pháp Thích Ca kịp thời

Khuyến tu giáo hóa lành khơi

Người mê chợt tỉnh rạng ngời trí tâm.

Những hình ảnh lưu niệm của các giáo đoàn tại Đại lễ:

Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái

Chư Tôn đức Giáo đoàn I

Chư Tôn đức Giáo đoàn II

Chư Tôn đức Giáo đoàn III

Chư Tôn đức Giáo đoàn IV

Chư Tôn đức Giáo đoàn V

Chư Tôn đức Giáo đoàn VI

Chư Tôn đức Ni giới Khất sĩ

Chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III

Chư Tôn đức Ni Giáo đoàn IV

Chư Tôn đức Ni Giáo đoàn VI

*** Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng và Khánh thành Tổ đình Minh Đăng Quang được thành công là nhờ sự đóng góp tài lực và sức lực của chư Tôn đức Ni Giáo đoàn I trong suốt thời gian chuẩn bị và các ngày Lễ. Hình ảnh lưu niệm các Giáo đoàn thiếu vắng chư Ni thật là điều đáng tiếc.

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

BÀI LIÊN QUAN

Nhớ Ơn Thầy  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 8528 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7336 xem)

Kỷ Niệm Tôn Sư  ( NS Hạnh Liên , 5004 xem)

Tổ sư sử thi  ( Bảo Minh Trang , 9001 xem)

Kỷ yếu Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập  (8652 xem)

Pháp tu Thiền - Tịnh trong Chơn Lý  ( Ni sư Tường Liên , 8885 xem)

Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn lý  ( Tỳ kheo Bửu Chánh , 44 xem)

Nhớ về một mùa Xuân  ( Như Liên , 5408 xem)

Quan điểm của Lục tổ Huệ Năng và Tổ sư Minh Đăng Quang  ( Tỳ kheo ni Thảo Liên , 10456 xem)

Hệ phái Khất sĩ trì bình khất thực tưởng nhớ Tổ sư  ( Vũ Giang , 32984 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ