Trang chủ > Đức Tổ Sư > Bài Viết

Nhớ Ơn Thầy

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 8526 . Đăng: 03/03/2019In ấn

Nhớ Ơn Thầy

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

 

Biển trần thế thét gào đêm tối,

Kiếp nhân sanh đắm đuối dòng mê.

Khó khăn nguy hiểm sá nề,

Buồm trương hạnh nguyện Bồ đề độ sanh.

Tìm vớt kẻ linh đinh chới với,

Đem lên thuyền rửa gội bùn nhơ.

Đưa sang bến giác kịp giờ,

Tây phương về đó nương nhờ Phật ân.

Con chìm đắm biển trần thọ khổ,

Thầy từ bi tế độ vớt lên.

Mặc thì áo giới ấm êm,

Ăn thì sữa pháp, cơm thiền nuôi thân.

Ghi nhớ mãi công ân Thầy Tổ,

Xót thương hằng dạy dỗ lắm phen.

Như đem ánh sáng ngọn đèn,

Rọi vào tâm trí tối đen mịt mờ.

Ngày qua ngày nương nhờ ánh sáng,

Lần nhiều lần tỏ rạng tâm mê.

Vun phân tưới nước Bồ đề,

Nẩy cành vô ngã, trổ huê chơn thường.

Lòng tịnh lặng soi gương Bát Nhã,

Chí công phu kết quả Niết bàn.

Giới trì, nghiệp dứt, tâm an,

Khai đàng phước đức, lấp đàng tội duyên.

Ân Thầy Tổ vô biên khó tả,

Hơn biển non hơn cả hư không.

Lấy chi sánh ví cho đồng,

Biết chi đền đáp xứng công vô lường.

Phát đại nguyện hoằng dương Chánh Pháp,

Rải từ bi cùng khắp chúng sinh.

Thương người như Phật thương mình,

Độ người như Phật độ sinh thuở nào.

Tom góp được công lao chút đỉnh,

Chí thành xin lễ kính cúng dưng.

Phước lành hồi hướng thượng từng,

Phước lành lễ phẩm cúng dường Tôn Sư.

Niềm tin tưởng khư khư tấc dạ,

Những mong cầu đức cả chứng minh.

Pháp môn kiếp kiếp phụng hành,

Pháp thân kiếp kiếp kính thành phụng tôn.

 

BÀI LIÊN QUAN

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7336 xem)

Kỷ Niệm Tôn Sư  ( NS Hạnh Liên , 5004 xem)

Tổ sư sử thi  ( Bảo Minh Trang , 9001 xem)

Kỷ yếu Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập  (8652 xem)

Pháp tu Thiền - Tịnh trong Chơn Lý  ( Ni sư Tường Liên , 8885 xem)

Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn lý  ( Tỳ kheo Bửu Chánh , 44 xem)

Nhớ về một mùa Xuân  ( Như Liên , 5408 xem)

Quan điểm của Lục tổ Huệ Năng và Tổ sư Minh Đăng Quang  ( Tỳ kheo ni Thảo Liên , 10456 xem)

Hệ phái Khất sĩ trì bình khất thực tưởng nhớ Tổ sư  ( Vũ Giang , 32984 xem)

Lời tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng của T.Ư GHPGVN  ( Sa Môn Thích Thiện Nhơn , 18380 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ