Trang chủ > Đức Tổ Sư > Bài Viết

Hoà thượng Giác Toàn thuyết giảng về con đường tìm lại chính mình

Tác giả: Ban TTTT Hệ phái.  
Xem: 6706 . Đăng: 11/03/2019In ấn

 

Hoà thượng Giác Toàn thuyết giảng về con đường tìm lại chính mình

Đức Tổ sư có dạy: “Khất sĩ cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ người thiện, để dấu hoa sen không ô nhiễm vào nơi trí óc tâm người,…”. Trên tinh thần ấy, tối nay ngày 28 tháng Giêng Kỷ Hợi, nhân Đại lễ Tưởng niệm lần thứ 65, Hòa thượng Giác Toàn, Trưởng ban Thường trực Hệ phái đã thay lời chư Tôn đức lãnh đạo thực hiện lời dạy của Tổ thầy để giúp cho hoa sen không ô nhiễm lưu vào tâm trí của mọi người.

Trong thời thuyết giảng này, Hoà thượng đã chỉ dạy cho hàng tứ chúng Tăng Ni và nam nữ Phật tử tinh thần của Tổ Thầy qua hình ảnh tìm lại chính mình. Hòa thượng đã dẫn dụ nhiều lời dạy của đức Tổ sư được lưu truyền trong bộ Chơn Lý để giúp cho đại chúng thấy được tông chỉ Nối truyền Thích-ca Chánh pháp. Qua những dẫn dụ giáo pháp ấy, Hoà thượng đã nói lên nền tảng giáo pháp khất sĩ, để từ đó định hướng cho mọi người thấy được đường hướng phát triển giáo pháp và con đường thân chứng giáo pháp ấy.

Con đường thân chứng ấy là tìm lại, soi sáng chính mình qua những lời trích dẫn trong quyển Chơn lý Xứ thiên đường như:

“Cõi thiên đường là cõi lòng trong sạch cao thượng
Cảnh thiên đường là cảnh trí rộng lớn mát mẻ,
Xứ thiên đường là sự thông minh xán lạn đẹp tươi”.

Hay như phải biết buông bỏ vật chất, tích lũy và làm tăng trưởng những thành tựu về tinh thần qua con đường đoạn trừ tham sân si bằng lời dạy:

“Giữ thân trong sạch ấy là xứ Phật
Giữ miệng trong sạch ấy là Pháp Phật
Giữ ý trong sạch ấy là con Phật
Giữ tâm trong sạch tức là đức Phật”.

Qua đó giúp cho đại chúng biết pháp hành đoạn trừ 3 nghiệp xấu ác, phát triển và làm tăng trưởng 3 thiện nghiệp làm cho thân khẩu ý trở nên trong sạch thanh tịnh bằng lời dạy trong quyển Chơn lý Trên mặt nước: “Lời nói của người tu ví như hoa sen, việc làm của người tu ví như lá sen, ý niệm của người tu ví như gương sen. Cả thảy các pháp đều ở trên cao không trung, và không còn phải ô nhiễm nước bùn theo thế sự”.

Để từ đó Hoà thượng chỉ dạy cho đại chúng thấy được lộ trình tu tập để tìm lại được chính mình.

Hình ảnh Tăng Ni, Phật tử Hệ phái trang nghiêm, lắng lòng với "Tìm lại chính mình: Tâm thức đóa sen thiêng":

* Với lòng kính ngưỡng đức Tổ sư Minh Đăng Quang - Khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ VN, Đại đức Thích Chúc Phú - Phó Thư ký tòa soạn Báo Giác Ngộ đã có 30 phút thăm viếng Tăng đoàn, sau thời pháp của Hòa thượng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Đại đức đã chia sẻ về những trăn trở, thao thức trước khi cho ra đời Biên khảo "NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CHÂN DUNG MỘT VỊ ĐỘC GIÁC & HÀNH TRẠNG CỦA TÔN GIẢ MINH ĐĂNG QUANG".

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

BÀI LIÊN QUAN

Rạng ngời trí tâm  ( Quang Toàn Thành Anh , 5572 xem)

Nhớ Ơn Thầy  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 8528 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7336 xem)

Kỷ Niệm Tôn Sư  ( NS Hạnh Liên , 5004 xem)

Tổ sư sử thi  ( Bảo Minh Trang , 9005 xem)

Kỷ yếu Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập  (8652 xem)

Pháp tu Thiền - Tịnh trong Chơn Lý  ( Ni sư Tường Liên , 8885 xem)

Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn lý  ( Tỳ kheo Bửu Chánh , 44 xem)

Nhớ về một mùa Xuân  ( Như Liên , 5412 xem)

Quan điểm của Lục tổ Huệ Năng và Tổ sư Minh Đăng Quang  ( Tỳ kheo ni Thảo Liên , 10456 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ