Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tiểu Sử

Tiểu Sử Ni trưởng Ảnh Liên

Tác giả: Môn Đồ Pháp Quyến.  
Xem: 14332 . Đăng: 04/05/2019In ấn

 

TIỂU SỬ NI TRƯỞNG ẢNH LIÊN

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Tổ Sư, Tổ khai sáng Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Kính lạy Giác Linh quý Ni trưởng, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng

Kính bạch Ni trưởng đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư cùng quý Sư cô

Kính thưa đại diện chính quyền địa phương các cấp

Và đồng bào Phật tử gần xa hiện diện

Kính bạch Giác Linh Ni trưởng Ảnh Liên,

         Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,

         Kính thưa toàn thể Chư liệt vị,

Hôm nay là ngày 3/5/2019, nhằm ngày (29 tháng 3 năm Kỷ Hợi) là ngày cung tiễn kim quan Ni trưởng Ảnh Liên đến đài hỏa táng làm lễ trà tỳ, sau đó nhập bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Cát - Cát Lợi, thành phố Nha Trang. Giữa giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, trầm hương nghi ngút, khói tỏa linh đài, trước sự chứng minh và trợ tiến Giác linh của chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư, chúng con thay mặt hàng môn đồ pháp quyến, xin được nhắc lại đôi nét về quá trình tu học và công hạnh hành trì đạo nghiệp của Ni trưởng Ảnh Liên, từ xuất gia tu học cho đến ngày viên tịch.

 

 

IThân thế và truyền thống gia đình:

Ni trưởng Ảnh Liên, thế danh Lê Thị Yến, sanh ngày 25 tháng 4 năm 1942, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Thân phụ là cụ ông Lê Tự Thúy, và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hương, hạ sanh được 6 người con (2 trai và 4 gái). Ni trưởng là con thứ tư trong gia đình thâm nho đạo đức, tin kính Tam Bảo và do căn lành nhiều kiếp, Ni trưởng đã sớm mộ Phật pháp, phát tâm xuất gia tu học.

II. Thời kỳ xuất gia tu học:

Năm 1964, Ni trưởng Ảnh Liên vừa tròn 22 tuổi, đúng thời duyên tu học giải thoát, lập hạnh nguyện độ sanh. Được sự đồng ý của các anh chị, Ni trưởng xuất gia và là trưởng tử của Cố Ni trưởng Phát Liên.

Năm 1965, Người đã theo bước chân của quý Ni trưởng, tập sự với Ni trưởng Sanh Liên và Ni trưởng Cầm Liên tại các Tịnh xá miền Nam. Sau một thời gian tinh tấn tu tập, công phu công quả nên vào ngày Rằm tháng 7 năm 1965, Người được Đệ Nhất Ni trưởng truyền trao Y Bát và thập giới Sa di ni và đổi pháp danh là Liên Ảnh. Đến năm 1967, được thọ giới phẩm Thức Xoa Ma Na Ni vào ngày Rằm tháng 7 năm 1967. Trải qua thời gian 10 năm Sa di và Thức xoa ma na ni theo Thầy học Đạo, rèn luyện phẩm hạnh, khi đầy đủ đức hạnh, Ni trưởng Ảnh Liên đã được quý Ni trưởng trong Giáo hội chứng minh cho thọ Cụ túc giới vào ngày Rằm tháng 7 năm 1975, chính thức gia nhập vào hàng Tỳ kheo ni Khất sĩ với pháp danh là Ảnh Liên.

Sau đó, Ni trưởng trở về phụ công việc Phật sự tại Tịnh xá Ngọc Quảng, thành phố Quảng Ngãi với Thầy Bổn Sư. Trải qua bao năm xuất gia tu học, dưới sự sắp xếp chỗ nơi hành đạo, hoặc theo Thầy hoặc trụ xứ nơi nào, Ni trưởng đều tỏ ra là người học trò ngoan hiền, vâng theo lời dạy của quý Ni trưởng trong Giáo Hội mà không hề từ chối. Từ nơi hẻo lánh thôn quê cho đến thị thành đông đúc, Ni trưởng vẫn một lòng tôn kính vâng hành.

III. Thời kỳ hành đạo:

Đến năm 1987, Ni trưởng về Chùa Phổ Hiền tham gia công việc Phật sự cùng Ni Sư Yến Liên. Lúc đó, chùa Phổ Hiền chưa có chư Tăng về trụ để lo công việc Phật sự. Vì thế, để “Kế vãng khai lai, truyền đăng tục diệm, kiến lập đạo tràng, trùng hưng Tam Bảo, tiếp Tăng độ chúng…”  nên Ni trưởng đã không ngại những khó khăn trước mắt, nên Người đã dấn thân để lo công việc Phật sự và hướng dẫn chư Thiện nam, Tín nữ Phật tử tu tập… Trong thời gian này Ni trưởng có nhận 3 đệ tử xuất gia đã thọ cụ túc giới là: Sư cô Phương Liên (đã viên tịch), Sư cô Trí Liên và Sư cô Chương Liên.

Đặc biệt, tính tình Ni trưởng rất hài hòa vui vẻ, đối với Ni chúng bình đẳng, không nghĩ thân sơ, hết lòng thương yêu dạy dỗ giúp đỡ tận tình dù già hay trẻ.

Đến năm 1999, duyên lành hội đủ, được sự phân công của quý Ni trưởng trong Giáo Hội, Người đã trở về đảm nhiệm chức vụ trú trì Tịnh xá Ngọc Cát - thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lúc đó chỉ là ngôi Tịnh xá đơn sơ xây dựng theo mô hình nhà cấp 4, cũng đã xuống cấp trầm trọng… Đến năm 2000, được sự trợ duyên của Ni trưởng Tứ Liên, Người đã mạnh dạn đứng ra xây dựng lại Tịnh xá Ngọc Cát, phụ chăm lo vận động kinh phí để có tiền xây dựng. Mãi đến năm 2002 thì công việc đại trùng tu đã hoàn tất và tổ chức lễ khánh thành viên mãn. Ni trưởng đã hành đạo, nhận và nuôi dạy chúng xuất gia là: Sư cô Nhẫn Liên, Sư cô Hảo Liên và Ni Cô Liên Quới, hướng dẫn các hàng đệ tử tại gia tu tập cho đến ngày viên tịch hôm nay.

         Dù trải qua nhiều gian truân trên bước đường hành đạo, nhưng Ni trưởng luôn đặt tinh thần trách nhiệm Đạo pháp lên trên, noi theo gương hạnh của Đệ Nhất Ni trưởng:

                 “Thương người như Phật thương mình,

                 Độ người như Phật độ sanh thuở nào”.

IV. Thời kỳ bệnh duyên và viên tịch:

Và một điều hết sức cảm động là những năm tháng gần đây, tuy biết trong mình bệnh duyên phát khởi, mà vẫn quên mình không nghĩ tới thân bệnh; Người vẫn luôn lo nghĩ đến công việc của Giáo hội giao phó, xây dựng Tịnh xá, tiếp chúng độ tăng và hướng dẫn cho hàng Phật tử tại gia tu học.

         Trải qua 44 năm bổ xứ hóa duyên hành đạo, Ni trưởng luôn sống khép mình trong kỷ cương của giới luật. Suốt một đời tận tụy phục vụ Giáo hội với hoài bão “Cầu đạo giải thoát”, dù trải qua nhiều gian lao khó nhọc, Người vẫn luôn cố gắng cùng chư huynh đệ, miệt mài theo hoài bão cứu khổ độ sanh, trong công tác từ thiện xã hội. Ni trưởng đã thực hiện trọn vẹn tinh thần Từ Bi Hỷ Xả, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật.

         Cho đến hôm nay, khi xác thân tứ đại đã rã rời, như cỗ xe mòn cũ kỹ, không còn đủ sức chịu đựng dưới sự tàn phá của quy luật vô thường… nên chiếc xe ấy đã dừng bánh. Ni trưởng đã yên nghỉ vào lúc 0h00 ngày 1/5/2019 (nhằm ngày 27 tháng 3 năm Kỷ Hợi) tại Tịnh xá Ngọc Cát - thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với 78 năm cửu trụ cõi Ta bà, 44 năm Hạ lạp chốn Tòng lâm, 54 năm viên thành đạo nghiệp.

         Rồi từ đây dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi, nhưng công hạnh cao quý với đức độ Từ Bi Hỷ Xả và sự trung kiên, hiếu thuận với Thầy Tổ, với Giáo hội của Ni trưởng vẫn mãi để lại cho đời, điều cao quý nhất, Người mãi mãi sẽ là tấm gương sáng cho hàng môn đồ pháp quyến chúng con noi theo trên bước đường tu học.

         Một lần nữa, xin nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Cao Đăng Phật Quốc, sớm hội nhập Ta bà hóa độ chúng sanh.

         Trước khi dứt lời, chúng con thành kính cầu nguyện Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ quang thường chiếu, mãi là cây cao bóng mát che chở cho chúng sanh.

         Kính chúc Chư vị khách quý và toàn thể Phật tử gần xa hiện diện trong buổi lễ phước huệ song tu, phước sanh đức rạng và luôn là những bậc hữu ân ủng hộ Phật pháp, thành tín trong ngôi nhà Tam Bảo tại thế gian.

         Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

-----ooOoo----- 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ