Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tiểu Sử

Ni trưởng Liễu Liên “Suốt đời vì đạo pháp và dân tộc”

Xem: 23306 . Đăng: 22/04/2017In ấn

 

TIỂU SỬ
CỐ NI TRƯỞNG LIỄU LIÊN
“SUỐT ĐỜI VÌ ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC”

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính lạy chư Phật – Pháp – Tăng mười phương ba đời.
Kính lạy Đức Tổ Sư – Tổ khai sáng hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Kính lạy giác linh Ni trưởng – Đệ nhất Trưởng ni giới Khất sĩ
Kính bạch Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang chứng minh.
Kính bạch Chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng tọa chứng minh.
Kính bạch chư Ni trưởng, Ni sư nhị bộ chứng minh.
Kính thưa Quý đại diện chánh quyền các cấp.
Kính thưa chư thiện nam tín nữ đồng bào Phật tử hiện diện
Kính bạch Chư Tôn thiền đức Tăng ni.
Kính thưa chính quyền địa phương.

Ni trưởng Thích nữ Liễu Liên, thế danh Liễu Thị Muôn, sinh năm 1935 tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Liễu Văn Xuân, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Ngự.

Ni trưởng xuất gia năm 19 tuổi với đức Tổ Sư Minh Đăng Quang tại Sa Đéc, sau đó được Đức Tổ sư gửi về Ni trưởng Huỳnh Liên giáo dưỡng tu học. Đệ nhất Ni trưởng thọ ký pháp danh Liễu Liên.

 

 

Năm 1963, Ni trưởng Liễu Liên lãnh trách nhiệm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hải, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đến năm 1965 Ni trưởng tham dự khóa dưỡng nhi và điều hành viện Cô nhi ở Rạch Giá suốt 08 năm. Với những việc làm thầm lặng như nuôi dạy trẻ em…Ni trưởng để lại cho các thế hệ sau này một tấm gương trong sáng trong Phật giáo. Đến năm 2002 được Đại đức Thích Minh Nhẫn tiếp nối và phát triển hạnh nguyện tại Kiên Giang xuyên suốt trên 10 năm qua tại Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang, trẻ em được nuôi dạy 120 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Đại Đức Minh Nhẫn sáng lập, luôn được sự bảo bọc hướng dẫn của Ni trưởng ở cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần.

 

 

NT-LieuLien

Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên

 

Lần thứ hai trở lại Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hải, Ni trưởng quan tâm đại trùng tu ngôi chánh điện, nhà ở của Ni chúng, nhà Cửu Huyền, nhà thờ Tổ Ni, các bậc thầy đã viên tịch, nhà giảng, nhà trù… Nhờ không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất mà Tịnh xá Ngọc Hải ngày nay khá khang trang, là nơi phục vụ nhiều công tác Phật sự của Phật giáo và là một trong những nơi tiêu biểu cho việc tu học của Phật tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tịnh xá Ngọc Hải là nơi lưu trú của chư ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Kiên Giang, và cũng là nơi tổ chức nhiều khóa an cư kiết hạ dành cho ni chúng trong tỉnh. Các hoạt động tại Tịnh xá Ngọc Hải đều được Ni trưởng tổ chức rất chu đáo, thành công viên mãn. Vâng lời cố ni trưởng Đệ nhất, năm 1982 Ni trưởng làm Giáo thọ sư lớp giáo lý cho Ni chúng Tịnh xá Ngọc Liên tại Tp.Cần Thơ.

Dù bận nhiều công tác Phật sự, Ni trưởng vẫn luôn quan tâm đào tạo tăng tài cho giáo hội, nhất là tu sĩ ni giới. Nhiều vị được học tập có trình độ Cử nhân, Thạc sĩ. Ngày nay trong cơ cấu lãnh đạo của giáo hội, từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố, có nhiều ni giới được Ni trưởng đào tạo trưởng thành, tích cực tham gia công tác Phật sự. Việc đào tạo tăng ni hướng vào việc vừa tu vừa học của Ni trưởng là một bài học quý báu có ý nghĩa thiết thực cho GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Sự hành đạo của Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên luôn gắn kết giữa đạo với đời. Ni trưởng là vị lãnh đạo trong GHPGVN tỉnh Kiên Giang, là bậc thạc đức của tỉnh nhà, là thạch trụ của tòng lâm để ni chúng tỉnh nhà nương tựa tu học, luôn là tấm gương sáng về hạnh nguyện lợi tha, đoàn kết hòa hợp. Ni trưởng tích cực tham gia các hoạt động phát triển đạo Phật, lấy tinh thần vô ngã vị tha, lấy lý Trung đạo, Duyên khởi để tu tập mà phát huy đạo lực, và đặc biệt là luôn đề cao tinh thần Bát kỉnh pháp để tạo sự đoàn kết nhất trí trong tất cả các Phật sự mà GHPGVN tỉnh đề ra. Ngài luôn lấy tiêu chuẩn đạo đức của người học Phật là thiện, là “Chúng thiện phụng hành”. Người coi việc thực hành phạm hạnh của đời sống tăng đoàn là vấn đề trọng yếu để phát triển đời sống tâm linh của tu sĩ. Ni trưởng thường dạy phải lấy Phật tâm để làm Phật sự, lấy thiện tâm để làm việc lành và xây dựng trên nền tảng Bi – Trí – Dũng và không chấp trước của người con Phật thì mọi Phật sự mới được hanh thông và xuyên suốt.

Mối quan tâm hiện nay của Ni trưởng là làm sao tiếp tục phát triển  công tác từ thiện xã hội một cách bền vững. Coi việc phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Với những đóng góp trong hoạt động từ thiện xã hội của Ni trưởng góp phần thiết thực cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội. Sự đóng góp của Ni trưởng góp phần quan trọng đưa Phật Giáo tỉnh Kiên Giang trở thành tổ chức tôn giáo tiêu biểu và có đóng góp cho công tác từ thiện xã hội lớn nhất trong nhiều năm qua.

 

DSC_0686

Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên luôn tích cực trong công tác từ thiện xã hội của tỉnh nhà

 

Ni trưởng là tấm gương về nghiêm trì giới luật, gìn giữ đạo hạnh. Luôn giữ gìn đoàn kết, hòa hợp, xây dựng hệ phái phát triển đúng chánh pháp, gìn giữ bản sắc, những biệt truyền của hệ phái và thực hiện đúng với Hiến Chương của GHPGVN, phương châm “Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội”.

Quá trình phục vụ cho Đạo pháp cũng là quá trình cống hiến tiêu biểu cho đất nước, dân tộc. Ngoài việc cống hiến cho các hoạt động từ thiện xã hội nêu trên, Ni Trưởng là tấm gương tiêu biểu về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đạo tràng tu học của Ni trưởng hướng dẫn luôn được giáo dục về truyền thống tốt đẹp của đất nước, nhất là tinh thần tứ trọng ân của Phật giáo. Giáo dục đạo đức Phật giáo góp phần xây dựng một xã hội hướng thiện, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát triển nhân cách con người Việt Nam toàn diện vừa có đạo đức, vừa có sức khỏe, vừa có trí tuệ.

Những đóng góp cho đạo pháp và dân tộc của Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên xứng đáng là bậc thạc đức Tòng lâm thạch trụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang; là điểm tựa vững chắc về tinh thần cho ni chúng tỉnh nhà; là vị lãnh đạo mẫu mực trong việc nghiêm trì giới luật; mô phạm trong việc thực hành hạnh nguyện lợi tha, hoằng pháp lợi sanh; đặc biệt công tác từ thiện xã hội của Ni Trưởng có sức lan tỏa rất lớn, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội. Với những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc, tiêu biểu như trên Ni Trưởng được Giáo Hội nhiều lần tán dương công đức và cơ quan Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Mong rằng qua tấm gương tu hành trọn đời cống hiến cho Đạo Pháp và dân tộc của Ni Trưởng sẽ là bài học quý báu cho các thế hệ Tăng ni tỉnh nhà noi theo./.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT

 

---oo0oo---

Nguồn: Phật Quang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ