Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Tưởng niệm cố Ni trưởng Hữu Liên

Tác giả: NT. Tố Liên.  
Xem: 2026 . Đăng: 27/12/2021In ấn

 

TƯỞNG NIỆM CỐ NI TRƯỞNG HỮU LIÊN

 

Hàng Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Viện chủ Tịnh xá Ngọc Linh, Phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

vừa thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 19 giờ 30, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 20 tháng 11 năm Tân Sửu), tại Tịnh xá Ngọc Linh, TP. Cam Ranh.

 

 

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời thuỳ từ tác đại chứng minh!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hoà thượng Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hoà thượng, Thượng toạ Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.

Kính bạch chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà và các tỉnh thành lân cận.

Kính bạch chư Tôn đức Phân ban Ni giới Trung ương, và các tỉnh thành lân cận.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong và ngoài tỉnh.

Kính bạch Giác linh Ni trưởng Hữu Liên, nguyên Viện chủ Tịnh xá Ngọc Linh, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoà.

Kính thưa môn đồ pháp quyến.

Kính thưa quý cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể.

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa.

Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý liệt vị.

Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2021, chúng con vô cùng vinh dự được cung kính tiếp nghinh chư Tôn thiền đức, nhị bộ đại Tăng. Trong buổi lễ truy niệm, trước giờ di quan, chúng con xin phép được cung kính nép mình nhuần gội hồng ân Chư Phật, Chư Bồ tát, Chư vị Thánh chúng, Hiền nhân, Chư Tôn thiền đức, dốc lòng kính tiếc một bậc trưởng lão Ni, một chiến sĩ Tây phương, vừa mới gom thần tự tại, từ bỏ huyễn thân, trở về cùng chơn như giác tánh: Cố Ni trưởng Thích Nữ Hữu Liên.

Ôi! Thân tứ đại đã hoàn nguyên cùng tứ đại;

Cõi thiên chân rày tự tại với thiên chân.

Để dạt dào xa xót,

Để thương tiếc vô ngần.

Nhớ Ni trưởng xưa:

Sanh trưởng trong gia đình thâm nho, nhuần triêm đạo đức, kính tin Phật Pháp, thấm nhuận căn lành. Năm 1959 (Kỷ Hợi), Ni trưởng Đệ nhất trưởng Hệ phái dẫn đoàn du hành ra miền Trung khai đạo, Ni trưởng Hữu Liên hội đủ thắng duyên được diệu pháp soi tâm, chín muồi quả giác, được cha mẹ cho phép, giã biệt song đường, giã từ núi đồi An Lão cất bước du phương, rẽ sóng lướt phăng phăng trên đường hành đạo.

Nhờ tín tâm bất động, nhẫn nhục kiên trung, hạnh nguyện vững bền, thông minh, hiếu thuận, hương từ bát ngát, gánh vác mọi công việc lao nhọc chẵng nại hà, Ni trưởng luôn được thầy thương bạn mến, khéo léo tinh cần tự mình nỗ lực tiến tu, tăng diên phước huệ, vừa gom kết thành đài mây tâm giới cúng dường Tam Bảo mười phương, vừa góp phần đền trả tứ ân thâm trọng, vừa hồi hướng phước đến chư thiên và vạn loài trong pháp giới.

Dưới sự hướng dẫn của các bậc Thầy khả kính và chư vị đồng nguyền, Ni trưởng Hữu Liên xuôi ngược sông Hậu, sông Tiền, khi trung thổ, lúc sơn xuyên, băng đèo, vượt ải, độ khổ hàm linh không mòn mõi:

“ Gót vàng thoăn thoắt du phương,

Tâm kinh nở giữa tình thương vạn loài.” (Thơ Tố Liên)

Và   “ Một bát cơm ngàn nhà,

Thân chơi muôn dặm xa.

Mắt xanh xem người thế,

Mây trắng hỏi đường qua.” (Thơ NT. Huỳnh Liên)

Từ năm 1963 đến năm 1966, thời cuộc khó khăn, chiến tranh dai dẳng, dân quê khốn khổ, nơi nơi nhà cháy ruộng hoang, người người đói khát, lầm than, giam cầm, Ni trưởng Hữu Liên theo lệnh Ni trưởng Đệ nhất nuôi dạy cô nhi ở Tịnh xá Ngọc Thành (Buôn Ma Thuột), rồi tiếp đến Tịnh xá Ngọc Bảo (Pleiku), xây dựng phòng ốc làm nơi đụt nắng che mưa cho cô nhi thời chiến, cuộc sống khá vất vả nhọc nhằn. Từ năm 1966 đến năm 1975, Ni trưởng Hữu Liên đã vâng lời Cố Ni trưởng Đệ nhất đến hành đạo tại thị trấn Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hoà. Tại đây, Ni trưởng đã mở Ký nhi viện, thành lập trường tư thục tiểu học do quý Sư cô trong Ni giới Hệ phái Khất sĩ trực tiếp giảng dạy và nuôi dưỡng các em. Sau năm 1975, Ký nhi viện và trường tư thục tiểu học dừng hoạt động, chuyển mình thành ngôi Già lam Phật cảnh với tên gọi Tịnh xá Ngọc Linh thân thương. Tuy am tranh vách lá, mà diệu dụng cực kỳ, sáng ngời công hạnh, đuốc tuệ lung linh.

Từ ấy đến nay, Tịnh xá Ngọc Linh đã gần 50 năm tuổi, nhiều lần thay da đổi thịt, chấp vá nhiều chỗ nhiều nơi. Năm 2016, Tịnh xá được đại trùng tu lần sau cùng khang trang tốt đẹp theo một lối kiến trúc biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ với mô hình bát giác, tượng trưng cho Bát Chánh Đạo, đồng thời tăng vẻ mỹ quan cho phong cảnh hữu tình, thoáng, rộng, tiện nghi.

Ni trưởng Hữu Liên thuở còn sức khoẻ tốt cũng như bây giờ vẫn thể hiện trọn vẹn tinh thần tận tuỵ hi sinh, vẫn cống hiến hết sức mình cho Hệ phái, cho người bất hạnh quanh vùng, nhiệt tình sẻ áo chia cơm. Ni trưởng đã mượn chiếc thân giả hợp để làm thuyền chở mình, chở người qua bến giác. Lấy đức tánh nhẫn nại, siêng năng, từ hoà, khiêm tốn của chính mình để sách tấn môn sinh tinh cần vượt khó, dạy chư Phật tử sống chấp nhận và hi sinh cho đại thể để mọi người được an vui. Cũng từ đạo hạnh sáng ngời ấy mà Ni chúng của Người trưởng thành sớm hơn các bạn đồng trang lứa, đạt nhiều kiến văn, thông tuệ, hiếu thuận, biết bất biến tuỳ duyên, hoá độ chúng sanh không mòn mõi.

Ni trưởng ơi! Ni trưởng có biết không? Cuộc đời Ni trưởng là tấm gương đạo đức sáng ngời hạnh quý, dũng lực phi thường ấm đậm đức hi sinh, tận tuỵ hi sinh vô bờ bến, dẫu rằng sau lần đổ xe khá nặng ở miền Trung, sức khoẻ đã đổi thay nhiều. Thế mà Ni trưởng vẫn luôn ý thức và thực hành hạnh Phật “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” độ sanh, từng sát na thượng cầu hạ hoá, vẫn giúp đỡ Tăng Ni du học, hỗ trợ người bất hạnh, yếu già, bão lụt thiên tai, nạn nhơn chiến cuộc, kẻ đói lạnh xa gần:

“Đông mãn, xuân sang, nghe tiếng khổ,

Sớt chia người khốn đốn;

          Trí mòn, sức nuỗng, quán từ bi,

Cứu bạt kẻ tai nàn".

Ôi! Nói sao cho hết nghĩa tình ấm đậm khó phôi pha, qua thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh và đức độ của Ni trưởng Hữu Liên! Ni trưởng đã sống rất xứng đáng!

Với hạnh nguyện Bồ tát thực hành Lục độ Ba la mật, Ni trưởng dấn thân phụng sự Đạo Pháp với phương châm “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, Ni trưởng đã thể nhập trong biển cả đại nguyện của chư Như Lai nên được hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ suy cử vào ban Chứng minh Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái.

Đạo nghiệp rỡ ràng, công huân nhuận ngũ phần hương vi diệu, Phật lực hộ trì, thắng phước thắng duyên! Ôi! 53 năm với công huân giong thuyền lướt sóng, vững tay chèo vượt trở ngại gian lao, nữ Khất sĩ trung kiên cố Ni trưởng Thích Nữ Hữu Liên đã hội nhập vào lòng người, xứng đáng là ánh đuốc soi đường cho nhân thế, là tàng cây che mát cho kẻ bộ hành, là con thuyền đưa người qua biển khổ sông mê. Do vậy, ai mà chẵng thương yêu quý kính cố Ni trưởng Hữu Liên.

Hành trình đã sẵn tư lương, còn có những đoá hoa ưu đàm điểm xuyết trang nghiêm tinh đàng Ngọc Linh - Cam Thuận, cứu bạt hàm linh đậm đà ý nghĩa qua những khoá tu niệm Phật định kỳ, hội chúng An Dưỡng quốc phấn khởi như mình được đủ duyên về Tây phương cảnh, nhẹ lâng lâng với sữa pháp cơm thiền khiến Ni trưởng rất vui...

Những tưởng trên bước đường phụng sự chúng sanh của Ni trưởng còn lâu hơn nữa, nào ngờ một phút vô thường, huyễn thân tạm xả, Ta bà hoá mãn, Tịnh độ hoa khai, Ni trưởng đã tuỳ duyên ứng hiện, đến đi vô ngại như những cánh nhạn lưng trời, như bóng trăng lồng đáy nước, để lại cho đạo cho đời tấm gương đạo hạnh sáng ngời và bài học vô thường vô giá rọi soi tâm.

Nguyện Giác linh Ni trưởng thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc, tái hiện Đàm hoa, hội nhập Ta bà, hoá độ chúng sanh viên thành chánh giác.

Nguyện thành tâm nối gót Ni trưởng hoàn thành sứ mạng trang nghiêm giáo hội, phụng đạo đẹp đời, báo ân chư Phật, chư Tổ, các bậc Thầy và chư cố Ni trưởng tiền bối thâm ân.

Nguyện Giác linh Ni trưởng Hữu Liên mật thuỳ chứng giám.

 

Nam Mô Sanh Phật Quốc Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

(Thay mặt Hội chúng Ni giới Tổ đình Ngọc Phương đồng khấp điếu.)

NT. Tố Liên biên soạn.

 

-----oo0oo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ