Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Lời tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Thích nữ Hữu Liên

Tác giả: NT. Viên Liên.  
Xem: 1480 . Đăng: 27/12/2021In ấn

 

LỜI TƯỞNG NIỆM

GIÁC LINH NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HỮU LIÊN

(Của Ni giới Hệ phái Khất sĩ)

 

 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh.

Kính bạch chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cam Ranh.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái.

Kính bạch chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng.

Kính bạch Quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni.

Kính thưa Quý vị đại diện Chính quyền.

Kính thưa Quý Phật tử!

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Hữu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Linh đến đài hỏa táng để trà tỳ, chúng tôi xin được thay mặt Ni giới Hệ phái Khất sĩ, có đôi lời tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Ni trưởng!

Nhớ Giác linh xưa, túc duyên đầy đủ, Ni trưởng Hữu Liên, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức, kính tin Tam bảo. Rồi đến khi duyên lành hội đủ, chốn Tổ đình xả tục cầu chơn, nương hạnh Khất sĩ lập nguyện độ sanh, quyết chí xuất trần, thực hành phạm hạnh, xuất gia với Ni trưởng Bạch Liên - Đệ nhị Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tình Thầy Trò khế hợp cơ duyên, trong sắc thắm Huỳnh y giải thoát.

Kể từ đó, mảnh Ca sa bình bát, hành trì hạnh Khất sĩ, Tăng vô nhất vật, hạnh nguyện ba đời, pháp giới là nhà, chúng sanh là quyến thuộc. Quyết chí nêu cao gương xả kỷ, thực hành hạnh nguyện lợi tha. Tháng lại ngày qua, hòa mình cùng vũ trụ. Muôn phương cất bước, tung rãi trăm hoa, giáo pháp Thích Ca, hoằng truyền nhân thế. Đạo vàng một thuở, kế tiếp truyền thừa, phụng mệnh Tổ thầy truyền trì Tổ Đạo, làm cho Đạo vàng xán lạng, báo đáp Tứ ân.

Từ những ngày đầu xuất gia học đạo, Ni trưởng luôn tinh cần, tinh tấn tu tập, giữ gìn phạm hạnh, trao giồi giới đức, nên luôn được Thầy thương bạn mến.

Rồi đến khi bổ xứ du phương hoằng truyền giáo pháp, lần lượt trải qua các miền Tịnh xá Ngọc Hiệp, Ngọc Khánh, Ngọc Bích thuộc các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam bộ, nơi nào Ni trưởng cũng chuyên tâm hành đạo, làm cho Đạo vàng tỏ rạng.

Khi duyên lành hội đủ, vào những năm 1964, vâng lệnh Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Ni trưởng rời miền Nam về lại quê hương miền Trung hành đạo. Ni trưởng đã kiến lập ngôi Tịnh xá Ngọc Châu trên đảo Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định. Sau đó, năm 1966, Ni trưởng tiếp tục kiên tạo ngôi Tịnh xá Ngọc Linh tại thị trấn Ba Ngòi, huyện Cam Ranh, nay là thành phố Cam Ranh. Ni trưởng đã trụ trì ở đây cho đến ngày về cõi Phật.

Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, với tâm nguyện độ sanh, đức độ từ hòa, thể hiện tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, Ni trưởng đã trải lòng từ, thành lập Ký nhi viện, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, giúp người nghèo khó, ủng hộ các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội. Đặc biệt, Ni trưởng đã tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và thành phố Cam Ranh. Với những công đức ấy, Ni trưởng đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen và Giáo hội tặng bằng tuyên dương công đức.

Đối với các Phật sự tại Hệ phái, Tổ đình, Ni trưởng đều nhiệt tình tham gia, đóng góp, giúp cho các Phật sự của Hệ phái và Tổ đình được hanh thông. Có thể nói, trong suốt cuộc đời hành đạo, Ni trưởng luôn hướng về Hệ phái, về Tổ đình với sự đóng góp nhiệt tình, tích cực. 

Bằng tâm đức, hạnh đức, tuệ đức thanh tịnh, Ni trưởng đã nhận thâu nhiều đệ tử xuất gia và tại gia. Ngày nay, nhiều đệ tử đã thành danh, đang trụ trì các Tịnh xá và có người đang hành đạo tại nước ngoài.

Thế rồi, sau hơn 91 năm trụ thế, 63 năm tu học hành đạo, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, ta bà mãn nguyện, xả báo an tường, thu thần viên tịch. Chúng tôi những người còn ở lại, không sao tránh khỏi sự ngậm ngùi, luyến tiếc. Khi kể từ đây, Ni giới Khất sĩ mất đi một vị Giáo phẩm mẫu mực, Ni chúng mất đi bậc thầy khả kính, chúng tôi mất đi một pháp lữ tinh chuyên phạm hạnh. Thế là Ni trưởng đã tròn xong hạnh nguyện Khất sĩ, như cố Đệ nhất Ni trưởng đã viết qua vần thơ:

"Áo Khất sĩ Huỳnh y giải thoát

Tâm Khất sĩ nguyện độ Ta bà

Đời Khất sĩ Hoằng dương Chánh pháp

Hạnh Khất sĩ hóa độ chúng sanh".

Công đức và đạo nghiệp của Ni trưởng sẽ là bài học, là tấm gương cao quý cho hàng Ni chúng và đệ tử noi gương tu tập và hành đạo.

Thưa Quý vị trong Môn đồ Đệ tử!

Hôm nay, Ni trưởng ân sư của Quý vị đã thuận thế vô thường, có tiếc thương Thầy, thì không gì hơn là Quý vị hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực làm các Phật sự, để Tịnh xá Ngọc Linh, Tịnh xá Ngọc Châu ngày một phát triển trang nghiêm, đó là cách tốt nhất mà quý vị đền ân Thầy Tổ.

Còn đối với hàng Phật tử, Quý vị có đau lòng bao nhiêu thì Ni trưởng ân sư của Quý vị cũng đã yên nghỉ ngàn thu. Quý vị hãy biến niềm thương nổi nhớ thành hành động thiết thực, đó là nỗ lực tu tập, nỗ lực làm các việc thiện, việc lành, đấy chính là cách Quý vị đền ân giáo dưỡng của Ni trưởng. 

Kính bạch Giác linh Ni trưởng!

Trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, đôi lời tưởng niệm để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp, chúng tôi những người bạn đồng hành, đồng sự của Ni trưởng xin đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Ni trưởng. Kính nguyện Giác linh Ni trưởng không quên nguyện lực, trở lại Ta bà, tiếp tục tu hành phạm hạnh trong những kiếp lai sinh của trần thế, nối chí Tổ sư, Khất sĩ muôn đời tỏ rạng. Như Đức Thế Tôn đã dạy:

“Hữu vi là pháp vô thường

Sớm còn tối mất vô phương vững bền

Một khi sinh diệt đã xong

Niết bàn an lạc thong dong tháng ngày”.

 

Kính mong Giác Linh Ni trưởng thùy từ chứng giám.

Xin bái biệt Ni trưởng.

Nam Mô Chứng minh Sư Bồ Tát Ma Ha tát. 

 

 

NT. Viên Liên

 

-----oo0oo-----

BÀI LIÊN QUAN

Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương viếng tang cố Ni trưởng Hữu Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 3424 xem)

Cáo phó Ni trưởng Hữu Liên viên tịch  (4360 xem)

Lời Cảm tạ tang lễ cố Ni trưởng Thích nữ Khiêm Liên  ( Môn đồ Pháp quyến , 1924 xem)

Điếu văn Giác linh cố Ni trưởng Thích Nữ Khiêm Liên  ( NT. Tố Liên , 2224 xem)

Lời tưởng niệm Ni trưởng Khiêm Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ  ( Ni trưởng Viên Liên , 2732 xem)

Tưởng Niệm Ân Sư  ( Môn đồ Pháp quyến , 1720 xem)

Trực tuyến Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Khiêm Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 3472 xem)

Bài Thi điếu Ni trưởng Khiêm Liên  ( NT. Xuân Liên , 2100 xem)

Thương kính tiễn Người  ( Huệ Hiếu , 1492 xem)

Hoa Sen thanh khiết  ( Ngọc Phụng , 2576 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ