Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Trực tuyến Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Khiêm Liên

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 3470 . Đăng: 08/07/2021In ấn

 

Trực tuyến Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Khiêm Liên

 

Để tưởng nhớ đến công hạnh và đạo nghiệp của Ni trưởng Khiêm Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ Tịnh xá Nhật Huy (Số 74 Lương Định Của, phường Xuân Bình 4, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), tân viên tịch vào lúc 02 giờ 40 phút ngày 05/7/2021 (nhằm ngày 26/5/Tân Sửu), vào lúc 19 giờ 30 ngày 06/7/2021 (nhằm ngày 27/5/Tân Sửu), buổi Lễ tưởng niệm Ni trưởng Khiêm Liên đã được Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến tổ chức trực tuyến trong không khí trang nghiêm thể hiện lòng tri ân đối với bậc Trưởng lão Ni đã có rất nhiều công hạnh đóng góp cho Đạo pháp và dân tộc.


 

 

 

Chứng minh tham dự buổi lễ có: Ni trưởng Chiêu Liên - Phó ban thường trực Ni giới Hệ phái, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Khánh (TP. Long Khánh); Ni trưởng Tố Liên - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Cố vấn Ban Quản trị Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Viên Liên - Phó Ban thường trực Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Hiếu Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Phú, Tịnh xá Ngọc Long (tỉnh Đồng Nai); Ni trưởng Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn 3, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai); Ni trưởng Xuân Liên - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó thư ký NGHPKS, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuệ (Long Thành, Đồng Nai); Ni trưởng Chúng Liên - Trưởng Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ban Từ thiện Trung Ương  GHPGVN, Phó thư ký NGHPKS, Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Kỳ (Tam Kỳ); Ni trưởng Hoa Liên - Phó Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước (Bình Phước); quý Ni sư, Sư cô trong Ban Thư ký; quý Ni sư, Sư cô Trụ trì, trú xứ các miền Tịnh xá; Ni sư Châu Liên và môn đồ pháp quyến cùng quý Phật tử các Đạo tràng Tịnh xá.. 

Ni sư Tuệ Liên - Phó thư ký NGHPKS; Sư cô Nghiêm Liên - Ủy viên thư ký NGHPKS tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự buổi Lễ Tưởng niệm.

 


 

Sau thời niệm Phật cầu gia bị, để ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Khiêm Liên, Ni trưởng Xuân Liên đã cung tuyên tiểu sử.

 

"Năm 1960, đoàn Du Tăng Khất sĩ về Tam Kỳ thuyết pháp, khuôn hội Phật giáo An Mỹ thỉnh chư Sư về thuyết giảng một đêm. Gặp chư Sư Khất Sĩ với hạnh “Tam y nhứt bát” Sư vô cùng ngưỡng mộ. Lý tưởng xuất gia lại càng thôi thúc, sợ cơ hội qua đi không tìm lại được nên lần nầy Sư “quyết lòng dứt áo”. Sư nhờ người bác họ là huynh trưởng trong gia đình phật tử An Mỹ thay thế mẹ dẫn xuống Tịnh xá Ngọc Kỳ - Tam Kỳ xuất gia với Sư bà Đức Liên, đó là ngày 20/06/1960.

... Vì lấy lý tưởng giác ngộ giải thoát làm mục tiêu tối hậu, Sư tích cực đóng góp cho sự duy trì và phát triển sự nghiệp Tổ Thầy và được Hệ phái tặng bằng khen “Tuyên dương Công Đức Hoằng Dương Chánh Pháp”. Hệ phái còn suy cử Sư làm Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tu Thư, Phó Trưởng Ban Văn hóa của Hệ phái. Đạo nghiệp của Sư là gương tinh tấn thanh bần, thiểu dục tri túc, vui lòng với cảnh nghèo nàn và tuân thủ thời khóa tu tập khít khao nghiêm túc..."

Trong bài tiểu sử có nhắc đến lời di chúc của Ni trưởng:

 “Tôi chết không làm đám ma chay siêu độ, không niệm Phật cầu vãng sanh. Giác tánh vô sanh bất lai bất khứ thì đâu có chỗ để vãng để hồi, ‘vô sở tùng lai diệt vô sở khứ’. Huynh đệ có thương tôi thì tụng kinh Tứ Diệu Đế, Vô Ngã Tướng, Kinh Di Giáo, Kinh Pháp Cú do Đệ Nhất NT Huỳnh Liên chuyển dịch. Lễ tưởng niệm ngắn gọn, đọc tiểu sử và đọc văn tưởng niệm (nếu có), bằng không cứ để tĩnh lặng thì tốt, không hầu kim quan. Không cần coi ngày giờ liệm chôn. Quý Ni cô lấy lý tưởng giải thoát làm mục tiêu tối hậu của đời tu, đừng sa đà trong phước hữu lậu, cúng kiến, từ thiện, chỉ tùy duyên độ sanh hầu kiện toàn Sa môn hạnh mà thôi, sống an ổn, chết thảnh thơi, không cần thêm chi nữa. Chúc tất cả hiện tại lạc trú".

 

 

Kế tiếp là bài văn điếu của Ni trưởng Tố Liên:

"...Ni trưởng Khiêm Liên, đã hồng trần nhẹ gót trong phương tiện bất biến tùy duyên, đã phỉ nguyền thuận cơ giáo hóa theo duyên, hiện Niết bàn sanh tử như nhiên..."

Ni trưởng nhắc nhở Môn đồ Pháp quyến: 

"...Hôm nay Ni trưởng ân Sư của quý vị đã nhàn quy cảnh tịnh, có nhớ thương thầy thì không gì hơn là quý vị hãy nỗ lực tinh cần tinh tấn, tiến tu đạo nghiệp, đoàn kết thương yêu, siêng năng thực hiện các Phật sự, đặc biệt hơn là phải thể hiện Hạnh Đức - Tâm Đức - Tuệ Đức trong mọi thời duyên, nỗ lực hành đạo cho Tịnh xá Nhật Huy cơ sở của Ni trưởng tiếp tục tỏa sáng và phát triển. Đó là cách tốt nhất mà quý vị có thể làm được, để đáp đền thâm ân của thầy mình".


 

Ni trưởng Quý Liên thay mặt Hòa thượng Minh Hiếu - Viện chủ Thiền viện Minh Quang (Úc Châu),  đọc bài thi điếu:

"...Người đi để lại cô liêu,

Nhật Huy hụt hẫng cánh diều viễn du.

Người đi qua cõi hồng trần,

Gót son chẳng vướng phù vân bụi đường.

Sắc, không còn mãi dư hương,

Hoa vô thường nở, Chơn thường ngát say.

Người đi là để hiển bày...

Đã chưa từng đến - gót hài dặm không.

Cho dù một sát na mong,

Nguyện xin khép lại cõi lòng kính dâng.

Sen thiêng một đóa trắng ngần,

Cúng dường vô lượng phân thân của Người…"

(Từ Nam bán cầu xa xôi  hậu học Huệ Hiếu (ngày xưa)

thành kính hướng vọng đảnh lễ kính dâng cúng dường Cố Ni Trưởng Khiêm Liên Tân viên tịch)

 

 

 

Ni trưởng Hiệp Liên thay mặt Thượng tọa Giác Hoàng (Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó thư ký Hệ phái Khất sĩ) đọc bài văn điếu:

"...Ni trưởng là một bậc Ni lưu mà trong tôi dành sự kính trọng thật lớn. Tuy tuổi cao mà tinh thần ham tu, ham học thật là đáng nể! Không giờ nào bỏ thời nghe kinh học pháp, không giờ nào bỏ thời khóa tu tập. Được biết, mấy cuốn “Đọc Chơn lý” của TT. Minh Thành viết chưa xong, chưa kịp xuất bản thì Ni trưởng đã xin bản thảo đọc rồi. Sự ham học của một bậc Ni trưởng cao niên khiến cho tôi phải cúi đầu kính phục..."

 


 

Ni trưởng Xuân Liên kính đọc đôi dòng thi điếu:

"...Kính tiếc bàng hoàng, dạ xót xa,

Trời khuya, sương lạnh, mảnh trăng tà.

Từ đâu sấm sét đưa tin dữ,

Nguyệt khuyết, hoa tàn, bóng câu qua...

KHIÊM hạ trao đời những ước mong,

LIÊN đài hương toả ngát trời Không.

NHẬT quang phổ chiếu vô phân biệt,

HUY đạo khai minh chuyển đại đồng..."

 

 

Ni sư Châu Liên, đại diện môn đồ hiếu quyến đọc lời cảm niệm Ni trưởng ân Sư:

"...Toàn thể chúng đệ tử xin đầu thành đảnh lễ tưởng niệm Giác linh Thầy, kính nguyện Giác linh Thầy tùy sở trú xứ thường an lạc, tùy duyên hội nhập Ta bà, thuận duyên hoằng pháp, nhiếp độ chúng sinh, và nguyện cầu trong những kiếp lai sinh nơi trần thế, Thầy trò mãi mãi gặp lại nhau trong những pháp hội của Đức Như Lai để tiến tu đến khi thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ đề. Ngưỡng mong Giác linh Thầy thùy từ chứng giám..."


 


 

Ni trưởng Viên Liên - Phó Ban thường trực Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, đại diện Ni giới HPKS có đôi lời tưởng niệm:

"...Trong suốt cuộc đời tu học và hành đạo Ni trưởng Khiêm Liên luôn hướng về Tổ đình và tích cực đóng góp cho Giáo hội bằng sự nghiệp trí tuệ của mình trên con đường hoằng pháp. Tuy phương hướng khác nhau nhưng cũng góp phần không nhỏ cho ngôi nhà Đạo Phật Khất sĩ. Đặc biệt là đối với Ni chúng hàng hậu học, Ni trưởng quả là bậc Thạc đức chân tu, xứng đáng làm gương hạnh sáng ngời cao đẹp cho Ni chúng và Phật tử..."


 

 

Tiếp theo là nghi thức tưởng niệm, Ni trưởng Tố Liên dâng hương, bạch Phật, toàn thể Chư Tôn đức và đại chúng tham dự cùng đọc bài kệ Tứ Diệu Đế cầu nguyện Giác linh Ni trưởng thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.


 

Ni sư Tường Liên thay mặt môn đồ Pháp quyến dâng lời cảm tạ.

"...Do tình hình dịch bệnh khá phức tạp như hiện nay, Quý Ni trưởng, Quý Ni sư không thể về chứng minh, tiễn đưa Thầy của chúng con một lần cuối. Nhưng Quý Ni trưởng, Quý Ni sư luôn ở bên chúng con, cho chúng con những lời hỏi thăm, động viên, sách tấn chúng con cố gắng chu toàn trong những giây phút phù du ngắn ngủi khi kim quan Thầy của chúng con còn an trú nơi đây. Đêm nay, tại tịnh xá Nhật Huy, đệ tử chúng con được Giáo hội tổ chức Lễ Tưởng Niệm trực tuyến Thầy của chúng con, chúng con vô cùng cảm động. Chúng con cảm nhận hơi ấm từ bi của Giáo hội đang lan tỏa nơi mảnh đất Già lam Nhật Huy sau một buổi chiều mưa tầm tả..."


 

Sư cô Nghiêm Liên dâng lời tri ân đến quý Ni trưởng và đại chúng đã dành thời gian vào Zoom tham dự buổi Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Khiêm Liên được thành tựu viên mãn.

Một số hình ảnh của buổi tưởng niệm:


 

 


 

  


Ban Truyền thông NGHPKS 


-----ooOoo-----

BÀI LIÊN QUAN

Bài Thi điếu Ni trưởng Khiêm Liên  ( NT. Xuân Liên , 2100 xem)

Thương kính tiễn Người  ( Huệ Hiếu , 1492 xem)

Hoa Sen thanh khiết  ( Ngọc Phụng , 2576 xem)

Người mãi trong con  ( Thụy Khanh , 2216 xem)

Đồng Nai: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Khiêm Liên trà tỳ  ( Ban Truyền thông NGKS , 4332 xem)

Đồng Nai: Ban Trị Sự GHPGVN Thành phố Long Khánh viếng tang lễ cố Ni trưởng Khiêm Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 2948 xem)

Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố Ni trưởng Khiêm Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 6816 xem)

Chùm ảnh Lễ nhập quan Ni trưởng Khiêm Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 1180 xem)

Cáo phó Ni trưởng Khiêm Liên viên tịch  ( Ban Truyền thông NGKS , 9812 xem)

Tiền Giang video: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng Tang lễ Ni trưởng Thích Nữ Nhan Liên  ( Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang , 2388 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ