Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Tưởng Niệm Ân Sư

Tác giả: Môn đồ Pháp quyến.  
Xem: 1722 . Đăng: 08/07/2021In ấn

 

Tưởng Niệm Ân Sư

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con cung kính ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh,

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, Chư Tôn đức thường trực Ban Trị sự,

Kính bạch quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ,

Kính bạch quý Ni trưởng Ni sư Phân Ban Ni giới Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai,

Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư, Chư tôn đức Tăng Ni.

Cung đối trước Giác linh Ân sư, quỳ dưới chân Chư tôn Thiền đức Tăng Ni, hàng môn đồ pháp quyến chúng con khấu đầu phủ phục. Trước giờ phút cung tiễn kim quan bậc Ân sư, kính xin Chư Tôn đức thương xót cho phép chúng con kính dâng lên Giác linh Thầy của chúng con đôi dòng tưởng niệm bằng tất cả lòng thành kính sâu sắc nhất.

 Kính bạch Giác linh Thầy!

Trong những ngày này việc đi lại thật sự khó khăn trên khắp mọi nẻo đường đất nước, ảnh hưởng căn bịnh toàn cầu, tất cả đều ngưng đọng, Nhật Huy cũng không ngoại lệ, và hơn thế nữa, cảnh vật, con người nơi đây đều lắng đọng để ngắm nhìn vầng trăng sáng kia nơi thiền thất hôm nào thì giờ đây cũng dần khuất bóng, mong manh tựa khói vào cõi tịnh thường.

Khi hạnh nguyện viên thành, ngũ uẩn thân liền xả bỏ, nhẹ bước đăng trình đúng hạnh nguyện như trong lời di chúc, trong ngoài đều lặng lẽ, chốn Niết bàn an trú… Chúng con lại chơi vơi thêm lần nữa, kể từ ngày Sư Phụ của chúng con xả bỏ huyễn thân cách đây 3 năm, những tưởng chúng con được bên Thầy lâu hơn, nào ngờ phút giây nương tựa bên Thầy đến đây tạm khép lại. Ngẩn ngơ và bồi hồi xúc động!

Cung kính ngưỡng bạch Giác linh Thầy. Chúng con hiểu rằng: 

“Các pháp nhân duyên sanh,

Cũng theo nhân duyên diệt.

Nhân duyên sanh diệt nầy,

Như lai hằng tuyên thuyết”. 

Đức Thế Tôn dạy như thế, nhưng nhân duyên sanh diệt sẽ không dao động đối với các bậc tôn túc nhưng với chúng con thì đang nỗ lực tu tập nên không khỏi ngậm ngùi tiếc thương, kính nhớ.

Hồi tưởng lại những ngày còn bên Thầy, chúng con là lớp người trẻ, có những lúc bất đồng quan điểm, nhưng Thầy ơi, cho dù có thế nào đi chăng nữa, chúng con vẫn trọn vẹn niềm cung kính và để ý học theo hạnh của Thầy. Thầy không phải là mẫu người nói nhiều nhưng hay nói thẳng, nói thật. Tuy nhiên, với tính chất uyển chuyển, tình cảm dạt dào trong thơ văn của Thầy đã thật sự đi vào lòng người không ít, từ tư duy và lắng nghe sâu, hiểu thấu đáo sau đó chuyển hướng nhân sinh bằng đức từ bi và hỷ xả. Chỉ chừng đó cũng đủ để con an tâm âm thầm nương dưới bóng từ rợp mát của Thầy và mầm tuệ giác của con được tăng trưởng từ đây.

Ân đức ấy trùng trùng duyên khởi

Ngài đi rồi tình mãi ở đây

Trăng thiền thất lung linh ấn tượng

Ôi! Ngàn mây kết nối ngàn mây

Hạnh nguyện tự lợi, lợi tha không mòn mỏi, qua đôi dòng tiểu sử của Thầy thuở xa xưa cho đến sau này chúng con nghe kể lại: Thời gian đầu, Thầy theo chân quý Ni trưởng lãnh đạo Hệ phái trau dồi phẩm hạnh, hoàn thiện tự thân, từ công phu công quả rẫy nương, vườn rừng, vui thú điền viên… Rồi cũng có những lúc trên giảng đường là sinh viên, nhưng tất cả đều gian nan, khó nhọc. Với ý chí kiện toàn Sa môn hạnh nên vượt qua để có những tác phẩm thơ văn, ngắn dài để lại cho hậu thế, và những năm tháng trên bục giảng làm giáo thọ duy trì mạng mạch Phật pháp… Nối thạnh dòng Phật, ngôi Tịnh xá Nhật Huy từ hoang sơ, hư mục hẻo lánh trở thành ngôi Tam bảo trang nghiêm thanh tịnh, và bao việc cần làm thì Sư Phụ và Thầy đã làm xong, viên thành thiện nguyện.

Hôm nay, thuyền đại nguyện trở về neo bến giác để chờ đủ duyên lướt sóng độ quần mê. Chúng con cố gắng gìn giữ và phát huy ngày thêm xán lạn.

Toàn thể chúng đệ tử xin đầu thành đảnh lễ tưởng niệm Giác linh Thầy, kính nguyện Giác linh Thầy tùy sở trú xứ thường an lạc, tùy duyên hội nhập Ta bà, thuận duyên hoằng pháp, nhiếp độ chúng sinh, và nguyện cầu trong những kiếp lai sinh nơi trần thế, Thầy trò mãi mãi gặp lại nhau trong những pháp hội của Đức Như Lai để tiến tu đến khi thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ đề. Ngưỡng mong Giác linh Thầy thùy từ chứng giám. Tất cả đều đọng lại trong ký ức và bao ân tình trong hoài niệm thiết tha!

Giờ đây, Thầy thuận lý vô thường mà thẳng đến miền bảo sở trang nghiêm, nhất tâm cầu nguyện: “Thế gian dù có vô thường, sinh diệt nhưng người có thực hành chánh pháp vẫn mãi mãi xuất hiện ở thế gian!” Con kính xin phép Thầy cho con đọc lại bài thơ Công đức lưu hương do Thầy viết để tặng một pháp hữu của Thầy. Kính xin Thầy chứng minh.

"Ta còn để lại gì không?

Kìa non đá lở, nọ sông cát bồi.

Xưa nay trong cõi luân hồi,

Sử xanh công đức muôn đời lưu hương.

Trong vô thường tức thị thường,

Tử sanh ta chẳng vấn vương tấc lòng.

Ta bà tự tại thong dong,

Dạo chơi ba nẻo, sáu vòng thế gian.

Thuận tay chèo Bát nhã thoàn,

Rước đưa bao khách trần hoàn hữu duyên.

Đất tâm rày đã bình yên,

Thì sông núi, khắp mọi miền thanh lương.

Dù cho cát bụi bên đường,

Hay là hoa gấm không vương gót này."

Chúng con xin thắp nén tâm hương, ngũ phần cung dâng lên cúng dường Giác linh Thầy, cúi xin Thầy thùy từ chứng giám. Đại diện môn đồ pháp quyến, con Châu Liên xin thành tâm đảnh lễ tiễn biệt Thầy!

Nam mô Sanh Phật Quốc Bồ tát Ma ha tát.


 

Môn đồ Pháp quyến 

-----ooOoo-----

BÀI LIÊN QUAN

Trực tuyến Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Khiêm Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 3472 xem)

Bài Thi điếu Ni trưởng Khiêm Liên  ( NT. Xuân Liên , 2104 xem)

Thương kính tiễn Người  ( Huệ Hiếu , 1496 xem)

Hoa Sen thanh khiết  ( Ngọc Phụng , 2576 xem)

Người mãi trong con  ( Thụy Khanh , 2216 xem)

Đồng Nai: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Khiêm Liên trà tỳ  ( Ban Truyền thông NGKS , 4336 xem)

Đồng Nai: Ban Trị Sự GHPGVN Thành phố Long Khánh viếng tang lễ cố Ni trưởng Khiêm Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 2948 xem)

Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố Ni trưởng Khiêm Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 6820 xem)

Chùm ảnh Lễ nhập quan Ni trưởng Khiêm Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 1180 xem)

Cáo phó Ni trưởng Khiêm Liên viên tịch  ( Ban Truyền thông NGKS , 9812 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ