Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Tiểu sử Ni trưởng Quý Liên

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 2226 . Đăng: 21/03/2022In ấn

 

Tiểu sử Ni trưởng Quý Liên

 

 

 

TIỂU SỬ NI TRƯỞNG QUÝ LIÊN

- Nguyên Ủy viên Thủ quỷ Ban Trị Sự GHPGVN Thành phố Tân An,  Long An

- Nguyên Phó Ban Trị Sự GHPGVN Thành phố Tân An,  Long An

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Kiên, An Giang

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Tổ Sư, Tổ khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam

Kính lạy Giác Linh quý Ni trưởng - Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Kính bạch Hòa thượng Thích Minh Thiện - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

Kính bạch quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Kính bạch Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Tịnh Biên, quý Quận, Huyện Phật giáo

Kính bạch Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện, Tịnh xá trong và ngoài tỉnh

Kính bạch Giác linh Ni trưởng Quý Liên

Kính thưa môn đồ pháp quyến

Kính thưa quý cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa

Kính bạch Chư tôn đức

Kính thưa quý liệt vị

Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm Nhâm Dần, là ngày cung tiễn kim quan Ni trưởng Quý Liên nhập bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Kiên. Toàn thể Tăng Ni và Phật tử với nghĩa tình Linh Sơn pháp lữ kính cẩn nghiêng mình trước kim quan Cố Ni trưởng Quý Liên, để tỏ lòng kính tiếc một bậc Ni trưởng vừa thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào 12 giờ ngày Rằm tháng 2 năm Nhâm Dần tại Tịnh xá Ngọc Kiên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang trở về Phật cảnh, trụ thế 76 năm, hạ lạp 41 năm với 53 năm công hạnh viên mãn.

Giữa giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, trầm hương nghi ngút, khói tỏa linh đài, trước sự chứng minh và trợ tiến Giác linh của chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư, chúng con/ chúng tôi thay mặt hàng môn đồ pháp quyến, xin được nhắc lại đôi nét về quá trình tu học và công hạnh đạo nghiệp của Ni trưởng Quý Liên, từ xuất gia tu học cho đến ngày viên tịch.

 

I. THÂN THẾ

Ni trưởng Quý Liên thế danh là Nguyễn Thị Út, sinh năm 1948, tại ấp 2, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Nii trưởng sanh trưởng trong một gia đình thuần lương đạo đức, chuyên sống về nghề nông. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Dĩ và thân mẫu là cụ bà Lê Thị Tỉnh. Ông bà sinh được 10 người con, Ni trưởng là con thứ 9 trong gia đình.

 

II. XUẤT GIA VÀ HÀNH ĐẠO

Lớn lên gia đình cho Ni trưởng đi học may, nơi học ở gần Tịnh xá Ngọc Tâm, ngoài giờ học ra Ni trưởng thường đến Tịnh xá lễ Phật. Trong kinh Đức Phật dạy: Tam Bảo là Phước điền của thế gian, Già lam là Phước địa của chúng sanh. Quả thật ngôi Tam bảo là phước điền của thế gian, đất lành, giống tốt, trổ lộc kết hoa duyên, có duyên bước vào mảnh đất phước ấy, thì sớm muộn gì cũng trổ “lộc phước” kết “hoa duyên”, Phật tánh dễ thâm nhập. Vào ngày 15 tháng giêng năm 1969, căn cơ chín muồi, phước lành hội đủ, Phật tánh triển khai, Ni trưởng lìa bỏ gia đình chính thức xuất gia tại Tịnh xá Ngọc Tâm, Long An, nương Ni trưởng Minh Liên làm Bổn sư, từ đó:

“Tục danh cõi thế đã bôi,

Pháp danh thọ ký trên ngôi bảo tòa”.

Con đường giác ngộ thênh thang rộng mở với tam Y nhất Bát dạo cùng nước non, Ni trưởng đã thong dong nhẹ bước, ngày đêm chuyên tâm niệm Phật hành thiền, công phu công quả vẹn tròn, nên được thầy thương bạn mến. Rồi đến khi nhân duyên hội đủ, Ni trưởng lần lượt được Bổn sư cho phép thọ giới Sa di ni vào năm 1970, thọ giới Thức xoa năm 1973 và thọ giới Tỳ kheo Ni vào năm 1981. Kể từ đó, Ni trưởng đã viên mãn tam đàn Cụ túc, tiếp nối Tổ Thầy du phương hành đạo. Ni trưởng được theo Thầy đi du hành một thời gian, sau đó về tại Tịnh Xá Ngọc Cảnh, Đà Lạt tu học. Về sau lại chuyển về Tịnh xá Ngọc Bửu, Biên Hòa tu học với Ni trưởng Nhàn Liên.

Thấm nhuận lời Thầy dắt dìu, giáo dưỡng, Người luôn luôn nêu cao gương hiếu tu, hiếu học, hiếu kính, trung tín với Tổ Thầy, trọn nghĩa trọn tình cùng pháp hữu và chư huynh đệ thân thương, trợ lực Thầy mở đường du hóa, tấn tu đạo nghiệp, chẳng bao giờ ngại ngần gian khổ hay rụt rè e sợ trước nghịch cảnh chướng duyên. Sau ngày đất nước giải phóng, Ni trưởng theo lời dạy của thầy Bổn sư trở về lại Tịnh xá Ngọc Tâm công quả và tu học. Trong thời gian này thầy Bổn sư còn đi hành đạo ở các tỉnh, nên Ni trưởng là người thay thế thầy quản chúng và làm kinh tế để nuôi chúng Ni tu học.

Suốt 20 năm ở tại Tịnh xá Ngọc Tâm, Ni trưởng đã quên thân vì đạo ra sức vun bồi ngôi Tam bảo cho được khang trang, không nghĩ đến thân mình. Nhờ phước báu này mà 2 lần bị rắn cắn nhưng Ni trưởng đều được qua khỏi.

Với hạnh nguyện Bồ Tát thực hành lục độ Ba la mật, suốt cuộc đời cống hiến cho đạo pháp dân tộc, phụng sự nhân sinh, Ni trưởng đã tham gia các hoạt động lợi đạo ích đời, đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Tân An, từ năm 1985 đến năm 1995, Ni trưởng đã góp phần công đức trong việc xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau khi thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, Ni trưởng được tín nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Tân An, sau đó là Phó Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Tân An. Đến năm 1999 Ni trưởng được thầy Bổn sư cho về Trụ trì tại Tịnh xá Ngọc Kiên tỉnh An Giang cho đến ngày nay, nên Ni trưởng xin thôi nhiệm vụ tại BTS GHPGVN Thành phố Tân An.

Tại Tịnh xá Ngọc Tâm, Ni trưởng độ được 3 người đệ tử là Ni sư Nhuần Liên (hiện Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Khiêm, Gò Dầu, Tây Ninh); Ni sư Bửu Liên (hiện Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thư ký Ni giới Hệ phái) và Sư cô Phương Liên thuộc Ni chúng Tịnh xá Ngọc Tâm.

Tại Tịnh xá Ngọc Kiên, Ni trưởng độ thêm 5 người đệ tử là Sư cô Thọ Liên, Sư cô Bình Liên, Sư cô Tịnh Liên, Sư cô Giác Liên và Ni cô Liên Hảo. Trong các đệ tử của Ni trưởng, có vị đã trưởng thành trong giáo pháp, kế thừa hỗ trợ việc hành đạo của Ni trưởng tại trú xứ; có đệ tử đã ra trụ trì tiếp Ni độ chúng, có đệ tử đã tốt nghiệp các trường Phật học trong và ngoài nước, đã và đang đóng góp công sức cho Giáo hội và Hệ phái.

Trên con đường du hóa, Ni trưởng đã hóa độ rất nhiều nam nữ Phật tử tinh tấn tu tập, với những bài pháp thoại chan chứa tình pháp lữ, ấm đậm tình Thầy trò.

Ni trưởng với tâm kiên cố, chí học đạo vững bền, đã không ngại khó khăn gian khổ, với sáu thời sớm khuya tu học, tiếp nhận ngọn đèn Chơn Lý nối truyền Thích Ca chánh pháp, vun bồi tăng trưởng hạt giống Bồ đề, cầu giác ngộ giải thoát.

Tâm lực, hạnh lực và nguyện lực của Ni trưởng như dòng suốt mát, như ngọn hải đăng soi bước cho hàng hậu học tiếp bước trên con đường hoằng dương đạo pháp, lan tỏa hương sen thơm ngát trong vườn sen Ni giới thêm phần rạng rỡ.

 

III. THỜI KỲ VIÊN TỊCH

Những tưởng trên bước đường phụng sự chúng sanh của Ni trưởng còn lâu hơn nữa, nào ngờ một phút vô thường xả bỏ huyễn thân, Ta Bà hóa mãn, Tịnh Độ hoa khai, vào lúc 12 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày Rằm tháng hai năm Nhâm Dần), tại Tịnh xá Ngọc Kiên, Ni trưởng đã thuận thế vô thường theo bệnh duyên, thu thần thị tịch, nhẹ bước nhàn du, cao đăng Phật quốc, trụ thế 76 năm, công hạnh trải 53 mùa mưa.

Thế mới biết: "Ta bà một thuở đến đi, Hóa duyên đã mãn Tây Qui nhẹ nhàng". Dẫu rằng sự đến và đi của Ni trưởng như “Nhạn quá trường không” chẳng màng để bóng, chẳng bận lưu hình, nhưng cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng quả thật là tấm gương sáng ngời cho Môn đồ Đệ tử và tín đồ Phật tử noi gương. Như một đóa Ưu Đàm ngát hương, bị cơn bão vô thường cuốn đi để lại cho pháp lữ và môn đồ pháp quyến bao nỗi ngậm ngùi kính tiếc.

Từ buổi đầu vào đạo, cho đến ngày viên tròn phận sự, 53 năm, Ni trưởng đã vun tròn hạnh đức như pháp danh thiêng liêng được truyền thọ từ Tổ Thầy:

QUÝ noi theo bước Tổ Thầy, hoằng dương chánh đạo, học diệu pháp khai bồi bản thể, với hậu thế ngàn năm tỏa sáng,

LIÊN vun đắp mầm Bát Nhã, phát triển chân tâm, lấy từ tâm hướng dẫn môn đồ, cho thiền môn vạn thuở rạng ngời.

Một lần nữa, xin nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Thượng phẩm thượng sanh Cao Đăng Phật Quốc, thừa nguyện tái lai, sớm hội nhập Ta bà, thừa hành Bồ tát hạnh, hóa độ chúng sanh viên thành Chánh giác.

Trước khi dứt lời, chúng con thành kính cầu nguyện Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ quang thường chiếu, mãi là cây cao bóng mát che chở cho chúng sanh.

Kính chúc Chư vị khách quý và toàn thể Phật tử gần xa hiện diện trong buổi lễ vô lượng an lạc kiết tường như ý, luôn là những bậc hộ trì Phật pháp, thành tín trong ngôi nhà Tam Bảo tại thế gian. 

 

         Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Môn đồ Pháp quyến 

 

-----oo0oo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ