Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Hiện Liên viên tịch

Xem: 12078 . Đăng: 12/07/2023In ấn

 

Cáo phó

Ni trưởng Thích Nữ Hiện Liên viên tịch

 


 

 

Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Vân và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin

Ni trưởng THÍCH NỮ HIỆN LIÊN

Thế danh Nguyễn Thị Hiển

- Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Thuận

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ

- Viện chủ Tịnh xá Ngọc Vân - Thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc:

13g00 ngày 12 tháng 7 năm 2023 (nhằm ngày 25 tháng 5 năm Quý Mão)

Trụ thế 85 năm, Hạ lạp 53 năm

Viên thành đạo nghiệp 62 năm

Lễ nhập Kim quan vào lúc: 07 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2023 (nhằm ngày 26 tháng 5 năm Quý Mão)

Kim quan nhục thân cố Ni trưởng được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Vân, Thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

- Lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2023 (nhằm ngày 26 tháng 5 năm Quý Mão)

Lễ tưởng niệm vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2023 (nhằm ngày 27 tháng 5 năm Quý Mão)

- Lễ Truy niệm được cử hành vào lúc 6g ngày 15 tháng 7 năm 2023 (nhằm ngày 28 tháng 5 Quý Mão), sau đó cung tống Kim quan Ni trưởng trà tỳ tại Đài hỏa táng Nghĩa trang Yên Bình, Ninh Thuận

Nay cáo phó

 

 

TM. HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ

TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TÂN LIÊN

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ