Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Tiểu sử Ni trưởng Ngôn Liên

Tác giả: Ban Thư ký Ni giới.  
Xem: 4138 . Đăng: 08/04/2023In ấn

 

Tiểu sử Ni trưởng Ngôn Liên

 


 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị.

Trong buổi lễ truy niệm trước giờ di quan, chúng con/ chúng tôi xin phép tuyên đọc tiểu sử Ni trưởng Ngôn Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp.

 

NT. Tố Liên - Giáo phẩm Thường trực NGHPKS tuyên đọc tiểu sử cố NT. Ngôn Liên

I. THÂN THẾ

Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên, thế danh Trương Thị Bình sinh ngày 25 tháng 6 năm 1951 tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Xuất thân từ một gia đình trí thức, lại thuần lương, đạo đức. Phụ thân là ông: Trương Văn Trọng, mẫu thân là bà Tạ Thị Nói, pháp danh Minh Ngọc, ông bà có tất cả 7 người con, sáu gái, một trai, Ni trưởng là người con gái thứ 7 trong gia đình.

1. THUỞ THIẾU THỜI

Là con gái sống trong gia đình, hằng ngày ngoài việc học hành, Ni trưởng vẫn thường giúp mẹ chăm lo việc nhà. Từ 16 tuổi Ni trưởng đã phát tâm ăn chay, đức hạnh hiếu thảo, ngoan hiền người người đều thương mến.

Một hôm trên đường đi, tình cờ gặp được Ni trưởng Thông Liên đang trên đường hành đạo, thân đắp chiếc y vàng sáng rực, tay ôm bình bát bước đi thong thả trông thật uy nghi, đỉnh đạt, trong lòng Ni trưởng cảm nhận một niềm vui lạ thường. Khi ấy, như người tỉnh mộng, Ni trưởng chợt nhận ra đây mới là con đường mình trông đợi. Lúc trở về, Ni trưởng cứ suy tư, nghĩ nhớ mãi về đức tướng đoan nghiêm, từ hiền của bậc xuất gia. Chị của Ni trưởng nhìn thấy em buồn rười rượi như đang mong đợi một điều gì, hỏi ra mới biết em muốn đến gặp Ni trưởng Thông Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp cách nhà mình chẳng xa, cô liền dẫn em đến Tịnh xá lễ Phật và kính thăm Ni trưởng Thông Liên, hôm đó còn được Ni trưởng giảng dạy đạo lý tỏ tường. Khi ấy chí hướng cùng lý tưởng xuất gia trong Ni trưởng càng thôi thúc. Nhưng mẹ vì thương và lo sợ con mình không kham nổi con đường xuất thế cao thượng, nên không đồng ý cho con xuất gia. Để thể hiện tâm ý cương quyết, Ni trưởng đã nhịn đói một tuần, mong mẹ thuận ý cho mình được xuất gia. Cuối cùng thấy con quá kiên quyết nên cha mẹ phải bằng lòng.

2. THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC

Thế là nhân duyên hội đủ, nên vào năm 17 tuổi, Ni trưởng được cha mẹ đồng ý cho mình tròn ước nguyện cao đẹp, thực hiện lý tưởng Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh đúng với tâm nguyện hằng mơ ước.

Sau khi xuất gia, từ năm 1968-1970 Ni trưởng được Bổn sư là Ni trưởng Thông Liên cho tập sự tại Tịnh xá Ngọc Tháp vừa học tập giới luật, giáo pháp để un đúc, trưởng dưỡng hạnh đức cho tự thân. Ngoài ra Ni trưởng còn được Bổn sư cho bồi dưỡng thêm văn hóa lớp 11 và 12.

Đến năm 1970-1971, Ni trưởng được thầy cho về tạm trú tại TX Ngọc Khánh, Long Khánh, Đồng Nai. Lúc này, Ni trưởng bắt đầu thọ giới Sa-di-ni. Đồng thời, do căn tánh linh hoạt và hạnh đức mẫu mực được un đúc từ gia đình, nên quý Ni trưởng đề cử Ni trưởng đảm nhiệm dạy Trường Tiểu học Ưu Đàm của Phật giáo, để giúp cho con em dân làng thoát nạn mù chữ, trang bị văn hóa cho người người được thăng hoa góp phần nâng cao đạo đức và nền văn minh nước nhà.

Đến năm 1972-1975, Ni trưởng Ngôn Liên được quý Ni trưởng cho về tạm trú tại Tổ đình TX Ngọc Phương, Gia Định, Sài Gòn. Tại đây Ni trưởng tiếp tục thọ giới thức Xoa-Ma-Na, được quý Ni trưởng trong Giáo hội tiếp tục cho dự học các lớp đào tạo, sau đó Ni trưởng đã tốt nghiệp khóa Dưỡng Nhi (nuôi dạy trẻ) do Bộ Xã Hội sáng lập. Đồng thời còn được học chương trình Trung Đẳng Phật giáo để đủ sức đảm đương Phật sự, hoằng hóa chúng sanh.

II. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO

Đến năm 1975, Ni trưởng về thường trú tại TX Ngọc Tháp tiếp tục tu học và phụ giúp Thầy chăm lo Phật sự Tịnh xá cùng hóa chúng, độ sanh. Vào năm 1980, xét thấy đầy đủ thiện duyên và tinh thần vững chắc, quý Ni trưởng truyền trao giới cụ túc cho Ni trưởng – Do Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Khất sĩ Ni giới tổ chức tại Tổ đình TX Ngọc Phương.

Thật đúng với hạnh đức và tâm nguyện, nên trong đời sống thường nhật, Ni trưởng đã không ngừng Học – Tu để bồi dưỡng cho mình đầy đủ tư chất của bậc xuất gia, tu tập giới, định, tuệ, Ni trưởng còn không ngừng trang bị cho mình từ kiến thức thế học, ngành nghề cần yếu cho đến hạnh đức, trí tuệ để đúng với danh xưng người con Khất sĩ và hạnh nguyện xuất trần như lời kệ trong bài Cắt ái của cố Ni trưởng Huỳnh Liên đã dạy:

  Ta đã là người của chúng sanh,

  Người nuôi ta để học gương lành.

Sống đây ta sống cho muôn loại,

Ta có quyền đâu sống lấy mình?

Chính vì vậy, trong lúc sinh tiền Ni trưởng được sự tín nhiệm của Thầy Bổn sư cũng như Phật giáo Tỉnh nhà cùng các cấp Chính quyền địa phương giao phó đảm nhận công việc như sau:

- Năm 2002 được Bổn Sư Ni trưởng Thông Liên ủy quyền trụ trì TX Ngọc Tháp.

- Ni trưởng là ủy viên BTS PG Tỉnh Long An, Chánh đại diện PG huyện Mộc Hóa, Phó ban đại diện PG liên huyện Tân Thạnh- Mộc Hóa – Vĩnh Hưng, Phó Ban Trị sự Phật giáo liên huyện Tân Thạnh – Kiến Tường – Vĩnh Hưng qua nhiều nhiệm kỳ.

Năm 2007 được tấn phong hàng giáo phẩm Ni Sư tại Đại Hội đại biểu PG toàn quốc. Năm 2022 được tấn phong hàng giáo phẩm Ni trưởng tại Đại Hội đại biểu PG toàn quốc.

Năm 2022 thành lập Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Thiền ơ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

III. THỜI KỲ LÂM BỆNH VÀ VIÊN TỊCH

Đến cuối năm 2021, cảm thấy sức khỏe kém yếu, Phật sự Tịnh xá lại đa đoan, nên Ni trưởng đã xin nghỉ nhiệm kỳ 2016-2021.

Hơn 70 năm trụ thế, đối với bổn phận làm con Ni trưởng sau khi xuất gia đã hướng dẫn cha mẹ, anh chị em quy y Tam bảo, tập sống theo chánh pháp. Đối với bổn phận con trò với Giáo hội, với Bổn sư... Ni trưởng cũng vuông tròn hạnh nguyện, người đã dốc tâm phục vụ đạo pháp, phát huy ngôi nhà chánh pháp được hưng thịnh. Đối với chính quyền Ni trưởng cũng không quên trách nhiệm người công dân luôn gắn bó, kết hợp chặc chẽ đời đạo dung hòa. Khi nhân dân cần, Ni trưởng đã dốc tâm đóng góp trợ duyên cho các cấp Lãnh đạo nhà nước làm tròn công tác tốt đạo đẹp đời. Đối với Phật tử tín đồ, luôn hướng dẫn cho Phật tử biết bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử học đạo quan trọng như thế nào. Ni trưởng luôn quan tâm chăm sóc, nhắc nhở, động viên giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo bằng quỹ khuyến học để tạo điều kiện cho các em vừa có điều kiện học hành, vừa gần gũi với đạo pháp, nâng cao sự thiện lành để lan tỏa ánh sáng Phật pháp vào lòng người.

Trải qua những năm tháng hoạt động Tôn giáo, phụng sự Giáo hội, Ni trưởng đã được Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, Giáo hội thị xã Kiến Tường tặng rất nhiều bằng Tuyên dương công đức về việc đã tích cực đóng góp công đức vào sự thành tựu chung của BTS PG tỉnh Long An, tích cực tham gia hoàn thành tốt công tác Phật sự góp phần vào sự nghiệp “Đạo pháp – Dân tộc- Chủ nghĩa XH”… và nhiều kỷ niệm chương của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội người mù Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam và nhiều bằng khen của Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh, Thị xã…

Dù sống tích cực, chân tu, thiện lành, Ni trưởng đã cống hiến hết mình cho Đạo pháp và dân tộc, luôn là ánh sáng tỏa rực cho hàng hậu thế và Phật tử noi theo. Quả là một kiếp sống trọn vẹn ân tình, đạo nghĩa thâm sâu. Nhưng đã sống trong cõi ta bà giả tạm, ai rồi cũng phải thuận theo lẽ vô thường, Ni trưởng cũng không khác hơn. Nên người cũng theo lẽ sinh diệt diệt sinh của nhân thế, đã an nhiên thị tịch vào lúc: 13g37 ngày 04 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 14 tháng 02 nhuận năm Quý Mão), trụ thế: 74 năm - Hạ lạp: 43 năm.

Từ đây:

Chốn Ta bà vắng bóng, Cõi Cực Lạc khai hoa.

Ni giới mất đi một bậc Thầy nương tựa,

Giáo hội khuyết bóng một bậc Trưởng lão Ni kỷ cương ưu tú.

Phật pháp thưa dần những đống lương thạch trụ để thừa đương.

Nguyện Giác linh Ni trưởng thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc, tái hiện Đàm hoa, hội nhập Ta Bà, hóa độ chúng sanh viên thành chánh giác.

Kính ngưỡng nguyện Giác linh Ni Trưởng thùy từ chứng giám.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ban Thư ký Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

----ooOoo----

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ