Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức tang lễ cố Ni trưởng Ngôn Liên

Tác giả: Ni sư Tín Liên.  
Xem: 3950 . Đăng: 08/04/2023In ấn

 

Phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức tang lễ cố Ni trưởng Ngôn Liên

 

 


 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh;

Kính bạch Chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An;

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Kiến Tường, huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và các huyện, thị xã, thành phố Tân An.

Kính bạch Chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng;

Kính bạch Quý Ni trưởng giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ;

Kính bạch Quý Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới tỉnh Long An và thị xã Kiến Tường;

Kính bạch Quý Ni sư, Chư Tôn đức Ni;

Kính thưa quý đại diện chính quyền, cùng toàn thể quý Phật tử!

Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp, do bệnh duyên, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 37 phút ngày 04 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 nhuần năm Quý Mão. Trụ thế 74 năm, Hạ lạp 43 năm. Tang lễ của Ni trưởng được Ban Trị sự GHPGVN thị xã Kiến Tường, Ni giới Hệ phái Khất sĩ và Môn đồ Pháp quyến trọng thể tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Tháp.

Tang lễ của Ni trưởng đến đây đã viên mãn, thay lời Ban Tổ chức, xin chân thành cảm tạ, tri ân:

- Chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thị xã Kiến Tường, huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và các huyện, thị xã, thành phố Tân An.

- Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ;

- Quý Ni trưởng giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ;

- Quý Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới tỉnh Long An và thị xã Kiến Tường.

- Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường tỉnh Long An và các tỉnh, thành; Các Tịnh xá tại Hải ngoại.

Chân thành cảm tạ và tri ân:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Long An;

- Thị ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phòng Nội vụ và các Ban ngành đoàn thể thị xã Kiến Tường;  

- Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Ban ngành đoàn thể phường 2;

- Quý phái đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ Thập đỏ, Hội người Cao tuổi thị xã Kiến Tường;

- Quý phái đoàn tôn giáo bạn và đồng bào Phật tử gần xa; quý thân nhân gia quyến của cố Ni trưởng Ngôn Liên đã đến đặt vòng hoa kính viếng Giác linh Ni trưởng, phân ưu cùng Ban Tổ chức Lễ tang và Môn đồ Pháp quyến.

Chân thành cảm ơn:

- Chư Tôn đức Ni Tổ đình Ngọc Phương, Quý Ni sư, Sư cô và Phật tử các Tự viện, nhất là Chư Tôn đức Ban Trị sự thị xã Kiến Tường; Công an, Đội dân phòng, đội mai táng đã hết lòng hỗ trợ cho công tác tổ chức Tang lễ cố Ni trưởng Ngôn Liên được thập phần viên mãn.

Chúng tôi xin ghi nhận công đức của Quý Phật tử đã phục vụ, cúng dường cho tang lễ của Ni trưởng Ngôn Liên.

Thay lời Ban Tổ chức và Môn đồ Pháp quyến, thành kính tri ân và đảnh lễ đáp tạ chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng; Quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni và liệt quý vị. Kính chúc Chư Tôn đức và liệt quý vị vạn sự an lành, sở cầu sở ý thành tựu viên mãn.

Trong lúc tổ chức Tang lễ không sao tránh khỏi những điều sơ thất, ngưỡng mong chư Tôn đức và Liệt quý vị niệm tình hoan hỷ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ