Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Lời tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Ngôn Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Tác giả: Ni trưởng Thẩm Liên.  
Xem: 3770 . Đăng: 08/04/2023In ấn

Lời tưởng niệm Giác linh 

Ni trưởng Ngôn Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

 


 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh;

Kính bạch Chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thị xã Kiến Tường, huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và các huyện, thị.

Kính bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ;

Kính bạch Chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng;

Kính bạch Quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới tỉnh Long An, thị xã Kiến Tường;

Kính thưa Quý vị đại diện Chính quyền;

Kính thưa Quý Phật tử!

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên – nguyên Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp đến đài hỏa táng Vạn Phước Viên làm lễ trà tỳ, chúng tôi xin được thay mặt Ni giới Hệ phái Khất sĩ, xin có đôi lời tưởng niệm.

Kính thưa Giác linh Ni trưởng!

Biển nghiệp thức giờ đây đã lặng sóng. Trời trăng sao trên đỉnh Lăng Già đã in đậm nét vô thường giữa lòng bất diệt. Bên này bờ sinh diệt, bên kia cõi Niết bàn, lời nào đây nói lên cho cùng tận. Mây trắng phủ mờ trăng Bát nhã. Hoa tiễn đưa phủ cả lối về. Thế mới biết! Ta bà cõi tạm. Sống gửi thác về. Tịnh độ là quê. Niết bàn chơn cảnh.

Nhớ Giác linh xưa! Thiện căn có đủ, hạnh nguyện có thừa. Sớm thoát tục xuất trần, gieo nhân giải thoát. Chốn cửa không lánh tục cầu chơn. Tịnh xá Ngọc Tháp một đời nên Giới thân huệ mạng.

Cố Pháp hữu còn nhớ chăng, từ ngày sơ ngộ đến nay, Xuân qua Hạ lại, gần 50 năm thắt chặt thâm tình, tình đạo Pháp, tình Linh sơn thuở trước. Chúng ta cùng được lớn lên trong ánh sáng đạo mầu, trong tình pháp lữ đời đời trong Chánh pháp. Cùng nhau tu học Lục hòa, vững bước trên đường giải thoát, hết lòng chung lo Phật sự, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, đáp đền công ân Thầy Tổ. Như người xưa đã nói: “Hồng trần nhẹ gánh chơi ba cõi, Mỗi niệm tùy duyên độ chúng sinh”.

Sau thời gian thực tập pháp học, pháp hành, Ni trưởng đã được lãnh thọ giới pháp Tỳ kheo Ni. Kể từ đó, đường giải thoát thong dong nhẹ bước, Ni trưởng trải bước hóa duyên. Tịnh xá Ngọc Tháp một đời hành đạo, nêu gương sáng chốn tòng lâm. Ni trưởng đã tích cực tham gia và đảm trách nhiều Phật sự quan trọng tại địa phương với cương vị Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Phó ban Đại diện liên huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Trưởng ban Đại diện Phật giáo huyện Mộc Hóa, dù trên cương vị nào Ni trưởng vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Với trách nhiệm và bổn phận của người trụ trì, Ni trưởng đã nỗ lực trùng tu ngôi Tịnh xá Ngọc Tháp khang trang, tốt đẹp, xứng đáng là ngôi phạm vũ huy hoàng, là cơ sở tu học của Ni giới Hệ phái Khất sĩ tại địa phương, đồng thời góp phần xây dựng ngôi trường đạo đức cho xã hội.   

Đối với đồ chúng tu học, Ni trưởng luôn khuyến tấn các đệ tử xuất gia và tại gia tinh cần tinh tấn tu học, giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, sống chung tu học lục hòa. Từ lời dạy của Ni trưởng, các đệ tử giữ gìn đạo hạnh, tuân thủ quy cũ thiền môn, tích cực làm việc thiện, lợi đạo ích đời, trang nghiêm tự thân, chính là trang nghiêm Giáo hội.

Đối với công tác xã hội, trên tinh thần ưu đời mẫn thế, Ni trưởng luôn hướng về những mãnh đời bất hạnh, những người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, những người bị thiên tai. Vì thế, Ni trưởng luôn tích cực trong các công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Đối với các Phật sự tại Hệ phái, Tổ đình, Ni trưởng đều nhiệt tình tham gia, đóng góp, giúp cho các Phật sự của Hệ phái và Tổ đình được hanh thông. Có thể nói, trong suốt cuộc đời hành đạo, Ni trưởng luôn hướng về Hệ phái, hướng về Tổ đình với sự đóng góp nhiệt tình, tích cực.  

Những tưởng tình đạo pháp trọn đời trọn kiếp, để cùng nhau làm bạn đồng hành, đi đến trọn con đường trần thế. Nào ngờ đâu, một phút vô thường, âm dương cách biệt, kẻ ở người đi dạ ngậm ngùi.

Vẫn biết rằng: “Sinh như thể đắp chăn Đông, thác như cởi áo Hạ nồng khác chi. Xưa nay các pháp hữu vi, không sao tránh khỏi hiệp ly vô thường. Một khi ngộ lý chân thường, Pháp thân hiển hiện mười phương chan hòa”. Tuy nhiên, trong cuộc đời hữu hạn, kiếp nhân sinh tụ tán vô thường, chúng tôi làm sao ngăn được lòng bùi ngùi thương tiếc một bậc chân tu phạm hạnh. Thế mới biết: “Đạo nghiệp một đời ghi đá trắng, hóa thân muôn thuở ngự sen vàng”.

Giờ đây, Miền Cực lạc Ni trưởng đã ngao du tự tại, cảnh Niết bàn nhậm vận dạo qua, chốn Ta bà thong dong rảo bước, giữa trần gian tùy thuận đến đi, mong kiếp khác nương thân tứ đại, tiếp tục độ sanh, thực hành Bồ tát đạo, nối tiếp ngọn đèn Chánh pháp Thích Ca, làm cho Tổ ấn trùng quang, đạo vàng xán lạn, xứng danh con nhà họ Thích ngàn đời. Thế là Ni trưởng đã vuông tròn hạnh nguyện Khất sĩ, như cố Đệ nhất Ni trưởng đã viết qua vần thơ:

Áo Khất sĩ Huỳnh y giải thoát

Tâm Khất sĩ nguyện độ Ta bà

Đời Khất sĩ Hoằng dương Chánh pháp

Hạnh Khất sĩ hóa độ chúng sanh.

Xin bái biệt Ni trưởng!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ