Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Lễ Hội

Đồng Tháp: Lễ trao quyết định bổ nhiệm Ni sư Tuệ Liên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương (Sa Đéc)

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 7138 . Đăng: 10/07/2022In ấn

 

Đồng Tháp: Lễ trao quyết định bổ nhiệm Ni sư Tuệ Liên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương (Sa Đéc)

 

Ngày 10/7/2022 (12/6/Nhâm Dần), Tịnh xá Ngọc Hương (TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) trang nghiêm cử hành Lễ Tưởng niệm cố Ni sư Mẫn Liên – nguyên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương và trao Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương đến Ni sư Tuệ Liên - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Khoa Trung văn Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh.

 

 

 

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện cao quý của chư Tôn Hòa thượng Hội đồng Chứng minh GHPGVN: Hòa thượng Giác Giới – Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Vĩnh Long; HT. Giác Tường – Ủy viên thường trực HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Nhật Quang – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

 

 

 

Về phía Ban trị sự có sự quang lâm chứng minh của HT. Phước Thông, HT. Thiện Phương – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Chơn Minh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Huệ Minh – Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thiện Xuân – Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT. Chơn Trí – Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Sa Đéc, Trưởng ban Tổ chức; ĐĐ. Phước Huệ – Phó ban kiêm Trưởng ban Văn hoá GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Sơn – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trung, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, cùng Chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Ban Trị sự GHPGVN TP. Sa Đéc, chư Tôn đức Tăng Ni tại các Tịnh xá, Tự viện tỉnh Đồng Tháp. Sự hiện diện tặng hoa chúc mừng của Chư Tôn đức Tăng Ni Viện Nghiên cứu PHVN, Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng Sau Đại học Học viện PGVN, Khoa Trung Văn.

 

 

 

 

Về phía Chư Tôn đức Ni Ni giới Hệ phái Khất sĩ có sự quang lâm chứng minh của NT. Chiêu Liên – Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Trụ trì TX. Ngọc Khánh, Long Khánh; NT. Viên Liên – Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tổ đình TX. Ngọc Phương; Ni trưởng Hiếu Liên – Phó trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Viện chủ TX. Ngọc Long, TX. Ngọc Phú, Đồng Nai; NT. Xuân Liên - Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo thuộc Viện Nghiên cứu Phật học, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuệ, Đồng Nai; NS. Phụng Liên - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; cùng quý Ni trưởng, Ni sư, Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp; Phân Ban Ni giới TP. Sa Đéc, Chư Tôn đức Ni Tổ đình Ngọc Phương, Chư Tôn đức Ni Trụ trì các miền Tịnh xá trực thuộc.

 

 

Đại diện chánh quyền có: Ông Phạm Hoàng Phương – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Tháp; bà Võ Thị Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Sa Đéc; ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBND thành phố; ông Trần Quang Minh – Phó phòng Nội vụ thành phố; ông Lâm Văn Gạo – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường 1; bà Lê Thị Kim Lộc – Phó Chủ tịch UBND Phường 1 cùng thiện nam tín nữ Phật tử gần xa tại các tỉnh thành cũng đồng về tham dự buổi lễ.
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và quý Đại biểu, Thượng tọa Thích Chơn Trí – Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Sa Đéc tuyên đọc diễn văn khai mạc.

Tịnh xá Ngọc Hương trước đây do Ni sư Thích nữ Mẫn Liên làm trụ trì. Do bệnh duyên, sức yếu nên Ni sư đã viên tịch vào năm 2019. Chư Tôn đức Ni giới Hệ phái và các Phật tử trên địa bàn đã đề nghị bổ nhiệm Ni sư Tuệ Liên để tiếp tục trong coi, quản lý điều hành ngôi Tam bảo. Quyết định bổ nhiệm Trụ trì đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đông đảo tín đồ Phật tử tại tịnh xá.

 

 

TT. Thích Chơn Trí – Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Sa Đéc, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc buổi lễ

 

Tiếp đến, Thượng toạ Thích Minh Sơn tuyên đọc quyết định bổ nhiệm tân Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương, phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, và Hòa thượng Thích Chơn Minh – Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định bổ nhiệm Trụ trì đến Ni sư Thích nữ Tuệ Liên (thế danh: Huyền Tôn Nữ Quý Liên, sinh năm 1960), xuất gia tu học tại Tịnh xá Ngọc Long, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hiện là Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó khoa Trung văn, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM….

 

 

TT. Thích Minh Sơn – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm tân Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương, phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

Tiếp theo là phần quan trọng của buổi lễ, Hòa thượng Thích Chơn Minh – Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quyết định Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương đến Ni sư Tuệ Liên.

 


 

 

Hoà thượng Thích Chơn Minh – Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quyết định bổ nhiệm Trụ trì đến Ni sư Thích nữ Tuệ Liên

 

Sau khi nhận quyết định, Ni sư Tuệ Liên tân Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương cung đối trước chư Tôn thiền đức Tăng Ni xin phát nguyện sẽ làm tròn sứ mạng cao cả của sứ giả Như Lai “hoằng pháp lợi sanh”, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy Ban Tăng sự Trung ương, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước, xây dựng nếp sống Văn hóa tại địa phương, kiến tạo đời sống tâm linh tốt đời đẹp đạo, góp phần vào cuộc sống an lạc hạnh phúc của mọi người, phụng sự đạo pháp và dân tộc theo lời dạy của Ni trưởng Đệ nhất:

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình quê hương.


 

Bổn sư của Ni sư Tuệ Liên, Ni trưởng Hiếu Liên có đôi lời huấn từ với vị đệ tử ưu tú của mình: "Sư Phụ nghĩ rằng con đã tiếp tăng độ chúng thời gian qua, thì đã quá rõ bổn phận và trách nhiệm của người làm Thầy - bậc mô phạm cho đàn hậu học. Hôm nay, Sư Phụ chúc con luôn thành tựu mọi sở nguyện, luôn có nhiều thắng duyên, vượt qua mọi khó khăn để tu học hành đạo cho đến ngày thành tựu viên mãn. Sư Phụ và chư huynh đệ tin rằng con sẽ hoàn thành nhiệm vụ và không phụ lòng mà Giáo hội, Hệ phái giao phó, cũng như sự tin tưởng của chính quyền địa phương".

 

 

Ni trưởng Viên Liên – Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tổ đình TX. Ngọc Phương thay mặt quý Ni trưởng Giáo phẩm lãnh đạo NGHPKS chúc mừng đến Ni sư Tuệ Liên, và chúc nguyện đạo tràng Tịnh xá Ngọc Hương dưới sự hướng dẫn và hoằng pháp của Ni sư Tuệ Liên sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp trong lòng Giáo Hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Ni giới HPKS nói riêng; cũng như đóng góp lợi ích thiết thực cho bà con nhân dân tại địa phương, quần chúng Phật tử hưởng được pháp lành quý báu từ vị Sư Phụ khả kính trên con đường tu nhân học Phật của mình. 

Hòa thượng Giác Giới Giáo phẩm chứng minh Hệ phái ban pháp từ và khuyến tấn Ni sư tân Trụ trì, một mặt gìn giữ truyền thống tốt đẹp của Hệ phái, một mặt phát huy khả năng vốn có của mình để lợi ích Đạo pháp và Dân tộc, xứng đáng là người con ưu tú của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

 

 

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Nhật Quang có lời sách tấn, động viên và nhấn mạnh về tầm quan trọng của vị Trụ trì đối với ngôi chùa và tín đồ Phật tử. Hòa thượng mong muốn sau khi chính thức trở thành Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương, Ni sư Thích nữ Tuệ Liên sẽ nỗ lực hướng dẫn Phật tử tại đây tu tập tinh tấn; Hòa thượng kêu gọi Phật tử tại địa phương một lòng hộ trì chánh pháp, chung lo Phật sự cùng với Ni sư Trụ trì.

 

 

Tại buổi lễ, Ni sư tân Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương đón nhận rất nhiều lẵng hoa và quà chúc mừng từ Chư Tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội, các ban ngành đoàn thể chính quyền, thân hữu tri thức, quý huynh đệ và Phật tử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 


 

 

 

Đáp lại thâm tình cao quý của Chư Tôn đức, Thượng toạ Thích Thiện Lâm – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Sa Đéc thay lời Ban Tổ chức cảm tạ đến Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chư Tôn đức Tăng Ni và đại diện khách quý tham dự.


 

 

Sau lễ Bổ nhiệm Trụ trì, chư Tôn thiền đức Tăng Ni thắp hương tưởng niệm Giác linh Ni sư Mẫn Liên, nguyên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương và cầu nguyện cho công tác trùng tu xây dựng ngôi Tam bảo trong thời gian tới được thành tựu viên mãn. Chư Ni và Phật tử dâng lễ cúng dường trai tăng hồi hướng phước lành cầu nguyện cố Giác linh Ni sư cao đăng Phật quốc.

 
 

 

 

Trước ngày Lễ Bổ nhiệm, sáng thứ Bảy ngày 09 tháng 7 năm 2022 (11/ 6 Nhâm Dần), đại diện Giáo phẩm Hệ phái, Viện Nghiên cứu Phật học VN, Học viện PGVN tại TP.HCM, khoa Phật học từ xa do Thượng tọa Giác Hoàng - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Trưởng Khoa Đào tạo Từ xa, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ làm trưởng đoàn đến thăm Ni sư Tuệ Liên tại tịnh xá Ngọc Hương (Sa Đéc) và chúc mừng Ni sư được bổ nhiệm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương và nhân đó, cầu nguyện Ni sư Mẫn Liên được Cao đăng Phật quốc. Đi trong đoàn có một số Tăng Ni và cư sĩ học viên khoa Phật học từ xa khóa V, VI và VII.
 

Chiều cùng ngày, Ni sư Như Nguyệt - Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Trưởng Ban quản viện Ni và Ni sư Như Nguyệt - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo, GS.TS. Dương Hoàng Lộc - Trưởng bộ môn Nhân học Tôn giáo, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tôn giáo Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM; cũng đến thăm và tặng khánh vàng chúc mừng Ni sư Tuệ Liên. 

 

 

 

 

 

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Ban truyền thông NGKS

----oo0oo----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ